ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงการคลังยอมถอย เลื่อนใช้ระเบียบจ้างลูกจ้างเงินนอกงบ พร้อมเชิญส่วนราชการทั้งหมดหารือใหม่ คาดใช้เวลาอีกไม่กี่เดือนเพื่อออกระเบียบใหม่ที่ทุกหน่วยงานสบายใจ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกันระหว่างนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับปัญหาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้เงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561 มีข้อสรุปร่วมกันว่า ระเบียบดังกล่าวยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่มาก จึงให้เลื่อนการใช้ระเบียบนี้ออกไปก่อนจนกว่าจะมีประกาศระเบียบใหม่ ซึ่งทางกรมบัญชีกลางจะเร่งทำหนังสือแจ้งให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบเป็นการด่วน

นอกจากนี้ ในวันนี้ (31 พ.ค.61) ช่วงบ่ายกรมบัญชีกลางได้เชิญส่วนราชการทั้งหมดมาทำความเข้าใจกับระเบียบที่จะออกใหม่ว่ามีความเหมาะสมและกระทบกับการทำงานหรือไม่ โดยจะพยายามร่างระเบียบดังกล่าวด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย อ่านแล้วทุกหน่วยงานสบายใจ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่กี่เดือนในการออกระเบียบใหม่

ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การออกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ต้องการให้กระทรวงการคลังจัดระเบียบการว่าจ้างพนักงานและลูกจ้างของหน่วยราชการต่างๆ ให้มีมาตรฐานและมีข้อมูลการจ้างคนและจำนวนเงินที่ใช้ไป ซึ่งการว่าจ้างเป็นแผนของหน่วยงานต่างๆ เพียงให้มีเงินและงานรองรับ และมีกรอบการทำงานที่ชัดเจนมาให้กระทรวงการคลังเห็นชอบเท่านั้น

"ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าการจ้างพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวไม่มีมาตรฐาน บางหน่วยงานมีเงินไม่พอ และต้องจ้างพนักงานปริญาตรี 2 คน ซึ่งตามความจริงต้องได้เงินเดือนคนละ 15,000 บาทต่อเดือน แต่จ่ายจริงให้คนละ 7,500 บาท ซึ่งอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้อง ทำให้ ครม. ต้องการจัดระเบียบเรื่องนี้ให้มีมาตรฐานและมีข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและบริหารเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ" นายประสงค์ กล่าว