ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.สาธารณสุข ชื่นชมเขตสุขภาพที่ 3 สามารถให้การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจครบวงจร โดยการให้ยาละลายลิ่มเลือดและสวนหัวใจเปิดเส้นเลือด เพื่อรักษาผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจตีบ สูงเป็นอันดับ 1 ของเขตสุขภาพ

วันนี้ (8 มิถุนายน 2561) ที่ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 3 ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ

นพ.ปิยะสกล ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลมอบให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพจัดทำยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ในภาพรวมของประเทศ ระยะยาว (5 – 10 ปี) โดยร่วมมือกับสถาบันทางการแพทย์ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ กระจายทุกภูมิภาค สำหรับเขตสุขภาพที่ 3 ได้กำหนดให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นศูนย์เลิศด้านหัวใจ จัดตั้งเครือข่ายหัวใจและหลอดเลือด พัฒนาระบบการให้ยาละลายลิ่มเลือดทุกโรงพยาบาลในเขต สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดแก่ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดตีบภายใน 30 นาที ได้ถึงร้อยละ 49.6 และให้บริการสวนหัวใจเพื่อเปิดเส้นเลือดภายใน 120 นาทีได้ถึงร้อยละ 69

ทำให้ผลการดำเนินงานรักษาผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจตีบครอบคลุมได้ร้อยละ 81.2 สูงเป็นอันดับ 1 ของเขตสุขภาพ ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากร้อยละ 12 ในปี 2558 เหลือร้อยละ 7.73 ในปี 2561 รวมให้บริการสวนหัวใจไปแล้ว 1,123 คน และจะเริ่มเปิดให้บริการผ่าตัดหัวใจ ทำให้เขตสุขภาพที่ 3 สามารถดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างครบวงจร ลดความเหลื่อมล้ำในการรับบริการของประชาชน

ทั้งนี้ เขตสุขภาพที่ 3 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี