อภ.แจงกระจายวัคซีนไข้หวัดใหญ่ล็อตแรกให้ รพ.ไปแล้วกว่า 90% เผยปีนี้อาจล่าช้าไปบ้าง

Sat, 2018-06-09 11:24 -- hfocus
Print this pagePrint this page

อภ.แจงการกระจายวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีนี้อาจจะล่าช้าไปบ้าง เนื่องจากต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ ที่มีรายละเอียดในกระบวนการค่อนข้างมาก แต่ปัจจุบันได้แก้ปัญหาต่างๆ ไปแล้ว และ อภ.ได้ทำการจัดส่งและกระจายวัคซีนไข้หวัดใหญ่ล็อตแรกไปแล้วกว่า 90%

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า จากโครงการที่ให้ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนและลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตนั้น ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไว้ในเบื้องต้น จำนวน 405,000 โด๊ส และองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้จัดหาและสนับสนุนให้กับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไว้อีกจำนวน 3.4 ล้านโด๊ส

ทั้งนี้ อภ.มีหน้าที่ในการกระจายวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปยังโรงพยาบาลและสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยที่ผ่านมาการกระจายวัคซีนไข้หวัดใหญ่อาจจะล่าช้าไปบ้าง เนื่องจากต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ ที่มีรายละเอียดในกระบวนการค่อนข้างมาก แต่ปัจจุบันได้แก้ปัญหาต่างๆ ไปแล้ว และ อภ.ได้ทำการจัดส่งและกระจายวัคซีนไข้หวัดใหญ่ล็อตแรกไปแล้วกว่า 90%

นพ.นพพร กล่าวว่า โดยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่จัดหามาในครั้งนี้ส่วนหนึ่งผลิตจาก บริษัท องค์การเภสัชกรรม - เมอร์ริเออร์ ชีววัตถุ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งการกระจายวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในครั้งนี้เพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ จึงมั่นใจได้ว่าประชาชนจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อย่างแน่นอน

โดยในปีนี้ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ซึ่งมีประมาณ 20-30% ของประชากรทั่วประเทศ ได้แก่

1.หญิงตั้งครรภ์

2.เด็กอายุ 6 เดือน-2 ปี

3.ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัดและเบาหวาน

4.บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

6.ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องและผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ

และ 7.ผู้ที่มีโรคอ้วน น้ำหนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือค่าดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

ซึ่งสามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่สถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่เข้าข่าย 7 กลุ่มเสี่ยงนั้น สามารถไปขอรับการฉีดวัคซีนได้ที่ รพ.ของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ โดยวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีราคาประมาณ โด๊สละ 300-400 บาทเท่านั้น และสามารถป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้เป็นเวลา 1 ปี โดยการฉีดวัคซีนในปีนี้สามารถป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ 3 สายพันธุ์ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก คือ ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A Michigan (H1N1), สายพันธุ์ A Singapore (H3N2) และสายพันธุ์ B Phuket

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โวย กม.จัดซื้อใหม่ทำวัคซีนไข้หวัดใหญ่กระจายไม่ถึง รพ. เหตุ รพ.ราชวิถีไม่กล้าออกใบสั่งซื้อ

สงสาร จนท.รพ.สต.ถูกต่อว่า วัคซีนหวัดใหญ่ไม่เพียงพอ

Add new comment