กองสลากมอบเงิน 93 ล้านให้ สธ.ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้ รพ. 5 แห่งใน จ.นนทบุรี

Fri, 2018-07-06 14:56 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข รับมอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 93,584,861 บาท เพื่อขยายบริการผู้ป่วยโรงพยาบาล 5 แห่งในจังหวัดนนทบุรี เพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชน

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อม นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข และรับมอบเงินจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 93,584,861 บาท เพื่อสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาล 5 แห่งในจังหวัดนนทบุรี ก่อนการประชุม

นพ.ปิยะสกล ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐานใกล้บ้าน ลดความแออัด ลดเวลารอคอยการรักษา โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมือง เช่น จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดในเขตปริมณฑล ที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร ทำให้ผู้ป่วยต้องรอรับการรักษาจำนวนมาก มีโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 7 แห่ง และมีจำนวนเตียงจริงรวมทั้งสิ้นเพียง 755 เตียง คิดเป็น 0.66 เตียง : 1,000 ประชากร จากเกณฑ์มาตรฐาน 2 เตียง : 1,000 ประชากร ซึ่งไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนจังหวัดนนทบุรีได้อย่างมีคุณภาพ

นพ.ปิยะสกล กล่าวต่อว่า การที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 93,584,861 บาท ตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดนนทบุรี (Nonthaburi Project: One Province One Hospital) ของเขตสุขภาพที่ 4 ในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพภาครัฐของประชาชนจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงมากยิ่งขึ้น

ด้าน นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 กล่าวว่า สำหรับงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะนำไปจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ และอุปกรณ์สนับสนุนที่จำเป็นให้โรงพยาบาล 5 แห่ง เพื่อขยายการให้บริการผู้ป่วยใน ดังนี้

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 46,180,000 บาท โรงพยาบาลบางบัวทอง 24,500,000 บาท โรงพยาบาลบางใหญ่ 11,564,861 บาท โรงพยาบาลปากเกร็ดจำนวน 3,240,000 บาท และโรงพยาบาลบางกรวยจำนวน 8,100,000 บาท ขณะนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้โอนเงินเข้าบัญชีโรงพยาบาลแล้ว

จังหวัดนนทบุรี มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 1,211,924 คน มีประชากรแฝงในพื้นที่ 713,146 คน รวมประชากรกว่า 2 ล้านคน ขณะที่มีโรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขคือ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 515 เตียง และโรงพยาบาลชุมชน 6 แห่งได้แก่ โรงพยาบาลบางบัวทอง 47 เตียง โรงพยาบาลบางใหญ่ 33 เตียง โรงพยาบาลบางกรวย 30 เตียง โรงพยาบาลปากเกร็ด 35 เตียง โรงพยาบาลไทรน้อย 65 เตียง โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 จำนวน 30 เตียง เขตสุขภาพที่ 4 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดนนทบุรี เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพภาครัฐของประชาชนจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีแผนพัฒนาในระยะ 5 ปี (ปี 2561 - 2565) จะขยายเตียงเป็น 1,375 เตียง ซึ่งจะเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน

Add new comment