รวมพลัง สสอ. 878 อำเภอทั่วประเทศ สร้างประวัติศาสตร์ ปั่นชวนเลิกบุหรี่

รวมพลังสาธารณสุขอำเภอ 878 อำเภอทั่วประเทศ ร่วมใจสร้างประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่ ปั่นชวนเลิกบุหรี่ ในโครงการ 6x4 ปั่น ปลุก ลุก สร้าง กระแสรณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3 ผ่าน 63 จังหวัด 14 วัน รวมระยะทาง 5,828 กม.

โครงการ “6x4 ปั่น ปลุก ลุก สร้าง กระแสรณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3” ภายใต้แนวคิด “ปั่นปอดยิ้ม” ซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมหมออนามัย ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข อสม. และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อชักชวน เชิญชวน ท้าชวน ให้คนที่สูบบุหรี่เป็นประจำ เลิกสูบบุหรี่ให้ได้ 3 ล้านคน ในเวลา 3 ปี (มิ.ย. 2559 – พ.ค. 2562) โดย 2 ปี ที่ผ่านมา มีผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1.3 ล้านคน สามารถเลิกบุหรี่ ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป 1.3 แสนคน

และในปี 2561 นับเป็นก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 3 จึงได้ผนึกกำลังเดินหน้าช่วยให้คนไทยเลิกบุหรี่เพิ่มขึ้น ด้วยการปลุกกระแสออกกำลังกาย ทำให้ห่างไกลจากบุหรี่ โดยการนำกิจกรรมปั่นจักรยานสร้างเสริมสุขภาพ ลดการเจ็บป่วยและสูญเสียจากการสูบบุหรี่ ร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในเส้นทาง 8 สายปั่น ผ่าน 63 จังหวัด เวลา 14 วัน รวมระยะทาง 5,828 กม. เริ่มแรกสายเหนือวันที่ 27 มิถุนายน 2561 และ สิ้นสุดวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ที่กระทรวงสาธารณสุข รวมระยะ14 วัน โดยมีคู่รักนักปั่นรอบโลก ที่สร้างประวัติศาสตร์ให้คนทั้งโลกได้รู้จักประเทศไทย ในนาม คุณหมู-คุณวรรณ โอทอง นักปั่นสร้างแรงบันดาลใจ ร่วมกิจกรรมของการปั่นทำความดีในครั้งนี้ด้วย และจะมีการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและเหรียญเชิดชูเกียรติแก่ นักปั่นกิตติมศักดิ์ และนักปั่นหลักตลอดสายปั่นทั้ง 8 สาย ในวันที่ปั่นถึงกระทรวงสาธารณสุข

นายธาดา วรรธนปิยกุล ประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย กล่าวว่า การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ที่ผ่านมาทำได้ดี แต่เพื่อให้การขับเลื่อนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ เกิดสร้างกระแสให้คนไทยเลิกบุหรี่เพิ่มมากขึ้น จึงต้องทำอย่างเข้มข้นต่อไป ซึ่งเครือข่ายหมออนามัย และ อสม.โดยเฉพาะ สาธารณสุขอำเภอทั่วประเทศและภาคีเครือข่ายที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการฯ ดังกล่าวนี้ ต้องขอชื่นชมบุคลากรสาธารณสุขทุกท่านที่ร่วมกันผลักดันและเป็นต้นแบบที่ดีของการเลิกสูบบุหรี่ ตลอดจนร่วมกันต่อยอดดำเนินงานในปีที่ 3 ด้วยการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ ปลุกกระแสคนไทยให้เลิกสูบบุหรี่ ด้วยกิจกรรมรณรงค์ปั่นจักรยานชวนเลิกบุหรี่จากทั่วประเทศเข้าสู่กระทรวงสาธารณสุข

นายประพัทธ์ ธรรมวงศา นายกสมาคมชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ทุกความร่วมมือร่วมใจของเครือข่ายหมออนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สาธารณสุขอำเภอ 878 อำเภอทั่วประเทศ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อสม. และประชาชนทุกคน กิจกรรมครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์สำคัญที่จะได้ร่วมมือกันแสดงพลังหมออนามัย ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์แข็งแรงและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพต่อไป

นายปิ่น นันทะเสน นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เปิดโอกาสให้ สสอ.ทั่วประเทศ ได้แสดงพลังสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ด้วยการปั่นจักรยานมารณรงค์เรื่องบุหรี่ เพราะการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน จะช่วยลดอัตราการตายลงร้อยละ 10 และการปั่นจักรยาน 1 ชั่วโมงช่วยให้ชีวิตยืนยาวขึ้นอีก 1 ชั่วโมง ดังนั้น การปั่นจักรยานจะช่วยให้สุขภาพดีขึ้น จึงขอชวนประชาชนคนไทย ทุกคนออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพดีต่อไป

นายมงคล เงินแจ้ง นายกสมาคมหมออนามัย กล่าวว่า ตลอดเส้นทางสายปั่นทั่วประเทศได้เกิดกระแสความร่วมมือและความตื่นตัวของหน่วยงาน องค์กร บุคลากรสาธารณสุข และประชาชนในพื้นที่ทุกระดับ หลายจังหวัดมี ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนรณรงค์กิจกรรม ซึ่งแต่ละจังหวัดที่ผ่านมีทั้งเรื่องราวที่น่าประทับใจ เกิดปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ร้อนจัด ฝนตกตลอดเส้นทาง แต่ทุกคนก็มุ่งมั่นฟันฝ่าอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ อย่างเช่นที่ สายภาคเหนือเชียงราย ได้มีผู้พิการนั่งวิลแชร์ปั่นร่วมขบวนปั่นจักรยานเพื่อแสดงออกถึงความห่วงใยที่อยากเห็นทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลโรคและห่างไกลบุหรี่ ซึ่งตลอดระยะทางปั่นได้กำหนดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทุกจังหวัดที่เป็นเส้นทางผ่าน จัดแสดงนิทรรศการ ส่งมอบรายชื่อผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน เพื่อสร้างความตื่นตัว ตระหนักถึงผลกระทบพิษภัยที่เกิดจากการสูบบุหรี่

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 14 วัน ได้ปั่นผ่าน 63 จังหวัด 8 สายปั่น ได้แก่

1.สายเหนือ จ.เชียงราย

2.สายใต้ จ.สตูล

3.สายอีสาน จ.หนองคาย

4.สายใต้ จ.สงขลา

5.สายอีสาน จ.นครพนม

6.สายอีสาน จ.มุกดาหาร

7.สายตะวันออก จ.ตราด

และ 8.สายตะวันตก จ.กาญจนบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่าย และชมรมนักปั่นจักรยานทั่วประเทศตลอดเส้นทาง โดยจะปั่นถึงกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นี้

กดถูกใจแฟนเพจ Hfocus.org บน Facebook ติดตามข่าวสารระบบสุขภาพทุกความเคลื่อนไหว

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน