ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“หมอเจษฎา” ปลัดสาธารณสุขลงนามคำสั่ง 4 ฉบับ ย้าย-แต่งตั้ง นพ.สสจ.-ผอ.รพ. 11 ตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข 4 ฉบับ เรื่องย้ายข้าราชการ มีรายละเอียดดังนี้

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 985/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการจำนวน 7 ราย ดังนี้

1.นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ย้ายไปเป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

2.นพ.ณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ย้ายไปเป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

3.นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ย้ายไปเป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

4.นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ย้ายไปเป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

5.นพ.สาธิต ทิมขำ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

6.นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ย้ายไปเป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

7.นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ย้ายไปเป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 986/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการจำนวน 1 ราย ดังนี้

1.นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.รพ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ย้ายไปเป็น ผอ.รพ.ระยอง

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 987/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย ดังนี้

1.นพ.อินทร์ จันแดง นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) รพ.พัทลุง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.ผอ.รพ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2592/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

2.นพ.สาธิต ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป