ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงการคลังยืนยันไม่เคยมีแนวคิดเก็บค่ารักษาพยาบาลจากคนรายได้เกิน 1 แสนบาทต่อปี ที่ใช้สิทธิบัตรทอง

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ชี้แจงกรณีที่มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้หยิบยกรายงานข่าวจากเว็บไซต์ของสื่อสิ่งพิมพ์ ว่ากระทรวงการคลังมีแนวคิดที่จะลดการให้สิทธิประชาชนที่ถือบัตรทอง โดยประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อปี ยังคงสิทธิของบัตรทองไว้เหมือนเดิม ส่วนประชาชนที่มีรายได้เกินกว่า 100,000 บาทต่อปี สิทธิในบัตรทอง ควรที่จะลดลงนั้น

กระทรวงการคลังขอชี้แจงว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยกระทรวงการคลังไม่มีแนวคิดหรือการหารือใด ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในบัตรทองของประชาชนตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง