สธ.เตรียมเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เป็นทางเลือก ลดรอคิว นำร่องแล้ว 7 รพ.

Sun, 2018-09-09 07:37 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเปิดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เป็นทางเลือกในการรับบริการของประชาชน ช่วยลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย นำร่องแล้ว 7 โรงพยาบาล

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสัญจร ที่ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง ว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย ในการพบแพทย์เฉพาะทางโดยเฉพาะในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปที่เปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทาง จึงได้เปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการในสังกัด เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับประชาชนที่มารับบริการ

“จากการทำประชาพิจารณ์ประชาชนและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 7 แห่งที่นำร่องที่เปิดให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางฯ ได้แก่ รพ.สกลนคร, รพ.มหาราชนครราชสีมา, รพ.นครปฐม, รพ.สุราษฎร์ธานี, รพ.พระนครศรีอยุธยา, รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ และ รพ.อุดรธานี พบว่า เห็นด้วยกับการเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางฯ เกือบ 100% และระเบียบสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยราคาค่าบริการรวมทั้งอัตราค่าตอบแทนบุคลากรเหมาะสม ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำระเบียบคลินิกพิเศษฯ ซึ่งจะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามในเดือนกันยายน 2561 และแจ้งให้หน่วยบริการโดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ผ่านเกณฑ์เปิดบริการ คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาต่อไป ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวก หรือทางเลือกให้กับประชาชนที่ต้องการความรวดเร็ว และพบแพทย์เฉพาะทาง” นพ.เจษฎา กล่าว

Comments

Submitted by เวทนาปฏิบัติ on
รพ.ต่าง ๆ ก็ต้องดิ้นรนกันต่อไปครับ เปิดคลินิกนอกเวลาราชการบ้าง ทอดผ้าป่าบ้าง ขอบริจาคจากพระสงฆ์บ้าง ให้พี่ตูน ให้ดารามาช่วยกันวิ่งเพื่อหาเงินสร้างตึก ซื้อเครื่องมือแพทย์บ้าง ฯลฯ เพื่อที่จะหางบประมาณกันเองให้พอมีเงินซื้อยาและเวชภัฑ์ หาเครื่องมือแพทย์เพียงพอมาหมุนเวียนใช้ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า บัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค ให้ยั่งยืนต่อไป เพื่อให้นักการเมืองใช้หาเสียงกันต่อไป ให้ สปสช.ได้ค่าบริหารจัดการจัดสรรงบบัตรทองปีละนับพันล้าน ได้ถ้วย ได้กล่อง รางวัลกองทุนดีเด่น ได้รับคำชมจากนานาชาติ WHO ให้เป็นต้นแบบ สรุปถอดบทเรียนให้ชาติด้อยพัฒนาต่าง ๆ มาเอาเป็นแบบอย่าง.....ส่วน รพ.ต่าง ๆ ก็ดิ้นรนหาเงินกันเองให้พอ

Add new comment