อบจ.กาฬสินธุ์ คว้ารางวัลกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพดีเด่นของเขต 7

Wed, 2018-09-12 20:10 -- hfocus
Print this pagePrint this page

อบจ.กาฬสินธุ์ คว้ารางวัลกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีความจำเป็นต่อสุขภาพดีเด่นระดับเขต 7

วันที่ 11 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น จัดการประชุมคณะทำงานคัดเลือก กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีความจำเป็นต่อสุขภาพดีเด่น ระดับเขต โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์, มหาสารคาม และ ร้อยเอ็ด มานำเสนอผลการดำเนินงาน

ผลการคัดเลือกกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีความจำเป็นต่อสุขภาพ ดีเด่น ระดับเขต ปี 2561 ดังนี้

อันดับ 1 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีความจำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

อันดับ 2 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีความจำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดมหาสารคาม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

อันดับ 3 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีความจำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ คณะทำงานคัดเลือกกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีความจำเป็นต่อสุขภาพ นำโดย นพ.ชูชัย ศรชำนิ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน มี ผศ.ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต และ ดร.เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็น คณะทำงาน และ นายปรเมศร์ เพ็งสว่าง หัวหน้างาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น เป็นคณะทำงานและเลขานุการ.

ทั้งนี้ เขต 7 มี 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น, กาฬสินธุ์, มหาสารคาม และ ร้อยเอ็ด

Add new comment