“วิ่งด้วยกันครั้งที่ 4 เดอะ แชมป์เปี้ยน” ชวนคนพิการและคนไม่พิการออกวิ่งไปด้วยกัน

เปิดตัว “วิ่งด้วยกันครั้งที่ 4 เดอะ แชมป์เปี้ยน”ชวนคนพิการและคนไม่พิการออกวิ่งไปด้วยกัน จัด 7 จังหวัดทั่วประเทศกรุงเทพฯ จัดใหญ่ 10 มี.ค. 2562 ต่างชาติเอาอย่าง“บัลแกเรีย”จัดวิ่งด้วยกัน

วันที่ 13 ก.ย.2561 ที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย และบริษัท กล่องดินสอ จำกัด ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “วิ่งด้วยกัน ครั้งที่ 4 เดอะแชมป์เปี้ยน”งานวิ่งที่เปิดโอกาสให้คนพิการและไม่พิการได้วิ่งไปด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่คนพิการและคนไม่พิการสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยในกรุงเทพฯ จะจัดงานวันที่ 10 มี.ค. 2562 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ และใน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ น่าน อุดรธานี ชลบุรี ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี ระหว่างเดือน ก.ย. – ธ.ค. 2561

นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า สสส.สนับสนุนโครงการด้วยกันเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้คนพิการมีสุขภาวะดีใน 4 มิติคือ กาย สังคม เศรษฐกิจ และปัญญา โดยเฉพาะ “วิ่งด้วยกัน” เป็นการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการทำงานของ สสส. ที่มุ่งเน้นการสร้างกระแสการตื่นตัว สร้างองค์ความรู้ และการผลักดันนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพ ในประชาชนทุกช่วงวัย ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีทั้งจากคนพิการที่มาร่วมวิ่งและคนไม่พิการที่มาเป็นไกด์รันเนอร์ นอกจากจะสร้างเสริมสุขภาพดีให้กับคนพิการแล้ว ยังทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อคนพิการ ได้เห็นศักยภาพของคนพิการที่ก้าวข้ามข้อจำกัดทางร่างกาย ช่วยให้คนพิการและไม่พิการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันโดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชน แสดงให้เห็นถึงทิศทางของสังคมไทยที่เริ่มเปิดโอกาสในคนพิการได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งอย่างเท่าเทียม

น.ส.บุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กล่าวว่า หลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สนับสนุนนโยบายความหลากหลายและความเป็นเอกภาพ (Diversity and Inclusion) โดยให้ความสำคัญต่อความเท่าเทียมของมนุษย์ ปราศจากการแบ่งแยกใดๆ และด้วยเป้าหมายของงานวิ่งด้วยกัน คือ การเปิดโอกาสให้คนพิการได้ออกกำลังกาย และได้ทำกิจกรรมร่วมกับคนไม่พิการได้อย่างเสมอภาค ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ จึงให้การสนับสนุนกิจกรรมวิ่งด้วยกันนี้ มาอย่างต่อเนื่อง และปีนี้นับเป็นที่ 3 ที่บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุน และทุกปีพนักงานของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จะร่วมเป็นไกด์รันเนอร์วิ่งคู่กับคนพิการและเป็นอาสาสมัครในงานอีกด้วย

นายนวคุณ พจน์ชพรกุล ผู้จัดกิจกรรมจากบริษัท กล่องดินสอ จำกัด กล่าวว่า จากปีแรกที่มีนักวิ่งพิการเข้าร่วมไม่กี่ร้อยคน ในงานวิ่งด้วยกันปีนี้คาดว่าจะมีนักวิ่งพิการเข้าร่วมอย่างน้อย 1,500 คน ใน 7 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ น่าน อุดรธานี กรุงเทพฯ ชลบุรี ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เดือน ก.ย.ถึง ธ.ค.2561 สำหรับงานวิ่งด้วยกันครั้งที่ 4 ของกรุงเทพฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 10 มี.ค. 562 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ

นอกจากนักวิ่งไทยแล้ว ปีนี้ยังมีเครือข่ายจากประเทศในทวีปยุโรปได้แก่ สาธารณรัฐบัลแกเรีย ที่ส่งนักวิ่งพิการและไกด์รันเนอร์เข้าร่วมกิจกรรมในงานนี้ด้วยซึ่งเมื่อกลางปีที่ผ่านมาสาธารณรัฐบัลแกเรียได้มีการจัดกิจกรรมวิ่งด้วยกันและมีตัวแทนนักวิ่งพิการและไกด์รันเนอร์ไทยเดินทางไปเข้าร่วมนับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการกีฬา

นายมาโนช รุ่งเรืองอเนกคุณ นักวิ่งพิการทางการเห็น แชมป์ระยะ 10 กิโลเมตรประเภทนักวิ่งพิการทางการเห็นงานวิ่งด้วยกัน ปี2561 เล่าประสบการณ์การเข้ามาร่วมวิ่งด้วยกันว่า “เมื่อตอนตามองไม่เห็นช่วงแรกไม่กล้าออกจากบ้านไปไหนเพราะกลัวอันตราย จะไปก็แค่ไปทำงานและกลับบ้าน และจะมีเพื่อนหรือคุณแม่พาไปเสมอ แต่เมื่อได้มาเริ่มวิ่งกับกลุ่มวิ่งด้วยกัน ทำให้มั่นใจในตัวเองมากขึ้น กล้าเดินทางคนเดียว และรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ นอกจากนี้ยังได้รู้จักเพื่อนใหม่ทั้งที่เป็นคนพิการด้วยกันและคนไม่พิการ อย่างแนน (นางสาวจันทนี รัตนะบรรเจิด) ซึ่งเป็นไกด์รันเนอร์ที่พาฝึกซ้อมเป็นประจำที่ช่วยให้ได้แชมป์ของงานวิ่งด้วยกันในครั้งที่ผ่านมา ในครั้งนี้ผมก็ตรียมตัวซ้อมเป็นอย่างดีเพื่อรักษาแชมป์เอาไว้ให้ได้”

ติดตามข้อมูลได้ที่ เฟซบุ๊คเพจวิ่งด้วยกัน หรือโทรสอบถามข้อมูลที่เบอร์ 086-069-5652

กดถูกใจแฟนเพจ Hfocus.org บน Facebook ติดตามข่าวสารระบบสุขภาพทุกความเคลื่อนไหว

ความคิดเห็นล่าสุด

-
punnapat
5 ชั่วโมง 13 นาที ago
กลัวเสือนอนกิน
1 วัน 6 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

-
punnapat
5 ชั่วโมง 13 นาที ago
กลัวเสือนอนกิน
1 วัน 6 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน