เภสัชกรลูกจ้างชั่วคราวเตรียมบุกทำเนียบ 2 ต.ค.นี้ ขอความเป็นธรรมบรรจุเข้ารับข้าราชการ

Sun, 2018-09-30 21:02 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เครือข่ายเภสัชกรลูกจ้างชั่วคราวแห่งประเทศไทย เตรียมบุกทำเนียบร้องขอความเป็นธรรมบรรจุราชการเภสัชกรลูกจ้าง 444 คน ชี้มติ ครม.8 พ.ค. 2561 ไม่มีอัตราตั้งใหม่แม้แต่ตำแหน่งเดียว กระทบขวัญกำลังใจเป็นอย่างยิ่ง

ภญ.ปิยะภากร ผลภิญโญ ประธานเครือข่ายเภสัชกรลูกจ้างชั่วคราวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในวันที่ 2 ต.ค.61 นี้ ทางเครือข่ายฯ เตรียมนำสมาชิกประมาณ 100 คน ไปเรียกร้องขอความเป็นธรรมที่ทำเนียบรัฐบาล เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 8 พ.ค. 2561 ที่ผ่านมา ไม่มีเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของเภสัชกรเลยแม้แต่ตำแหน่งเดียว กระทบต่อขวัญกำลังใจเภสัชกรที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และพนักงานข้าราชการที่ทำงานในโรงพยาบาลของรัฐเป็นอย่างยิ่ง

ภญ.ปิยะภากร กล่าวว่า ปัจจุบันมีเภสัชกรที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และพนักงานข้าราชการจำนวนทั้งสิ้น 444 คน ขณะที่อัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ การลาออกหรือเสียชีวิตมีทั้งสิ้น 350 อัตรา แต่ทางกระทรวงสาธารณสุขจะนำอัตราเหล่านี้ไปบรรจุให้กับเภสัชกรจบใหม่ที่มาใช้ทุน จึงไม่เหลืออัตราว่างให้บรรจุเภสัชกรลูกจ้างชั่วคราวเลย

“การไปครั้งนี้จึงจะขอความเป็นธรรม ขอความเห็นใจในการเรียกร้อง สร้างขวัญกำลังใจให้กับเภสัชกรลูกจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและพนักงานราชการทั้งหมด 444 คนที่เหลืออยู่” ภญ.ปิยะภากร กล่าว

นอกจากนี้ ข้อเรียกร้องของเครือข่ายยังขอให้ทบทวนการคัดเลือกบรรจุข้าราชการในตำแหน่งว่าง 350 อัตราที่เป็นธรรม เพราะในแต่ละปีจะมีนิสิตนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์จาก 19 สถาบันสำเร็จการศึกษาปีละประมาณ 1,000 คน แต่มีโอกาสได้บรรจุเพียง 350 คน ส่วนที่เหลือไม่มีโอกาสเลย ดังนั้นจึงเกิดสภาพที่ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถไหลไปอยู่กับภาคเอกชนหรือไปทำธุรกิจร้านยาส่วนตัว ขณะที่โรงพยาบาลของรัฐมีภาระงานมาก ขาดแคลนเภสัชกรจนต้องจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินบำรุงของโรงพยาบาลเอง ดังนั้นจึงอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงในประเด็นนี้ด้วย

Comments

Submitted by ลอยตัวไปวัน ๆ on
ปัญหาใหญ่ปัญหาหลักของวงการยาคือรัฐบาล(กพ.) ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับวิชาชีพเภสัชกร ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับความปลอกภัยในการใช้ยาของประชาชน ไม่สนใจที่จะคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านการใช้ยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงสาธารณสุขผลิตเจ้าพนักงานเภสัชกรรมหลักสูตรแค่สองปีมาทำหน้าที่แทนเภสัชกรในหน่วยบริการระดับต่าง ๆ ของ สธ. เช่น รพ.สต. คลินิกหมอครอบครัว ใคร ๆ วิชาชีพสุขภาพสาขาไหน ๆ ก็สามารถจะจ่ายยาแทนเภสัชกรได้ กพ.จึงไม่มีการเพิ่มตำแหน่งไม่มีการกำหนดอัตราตำแหน่งข้าราชการ ตำแหน่งเภสัชกร ให้เพียงพอกับภาระงานของเภสัชกร โรงพยาบาลหน่วยบริการต่าง ๆ ที่ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ยาของประชาชนจึงต้องดิ้นรนจ้างเภสัชกรเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทต่าง ๆ กันเอง ซึ่งก็ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมายทั้งในเรื่องขวัญกำลังใจ ปัญหาการลาออกของเภสัชกรลูกจ้างชั่วคราวบ่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความปลอดภัยในการใช้ยาของประชาชน

Submitted by กำลังคนด้านสุขภ... on
กำลังคนด้านสุขภาพของสธ. ในภาพรวมบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ขณะนี้ยังมีปัญหาเรื่องการกระจายตัว โดยมีแพทย์ในระบบ 13,266 คน ความต้องการแพทย์เต็มระบบจำนวน 13,764 คน ยังขาดอีก 498 คน ทันตแพทย์ต้องการ 7,444 คนมีแล้ว 4,123 คน ยังขาดอีก 3,321 คน ส่วนเภสัชกรต้องการ 7,051 คน มีแล้ว 5,814 คน ยังขาด 1,237 คน และพยาบาล ต้องการ 111,168 คน มีแล้ว 64,655 คน ยังขาด 46,513 คน เป็นสาขาที่ขาดแคลนมากที่สุด https://www.hfocus.org/content/2014/02/6499

Add new comment