ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เครือข่ายหมออนามัยร่วมกับ สธ.- สสส. รวมพลังภาคีขับเคลื่อนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปี 3 เดินหน้าโค้งสุดท้ายเร่งชวนคนเลิกบุหรี่ให้ได้ 3 ล้านคนใน 3 ปี พร้อมจัดประชุมเสริมพลังคนทำงานในพื้นที่ ชี้เป็น 1 ในเป้าหมาย PA กระทรวงสาธารณสุขที่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

นายธาดา วรรธนปิยกุล ประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย เปิดเผยว่า ในปี 2562 ที่จะถึงนี้ นับเป็นการก้าวเข้าสู่การดำเนินโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของโครงการฯ ที่ตั้งเป้าหมายชักชวน เชิญชวน ท้าชวน ให้มีผู้เลิกสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องให้ได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือตลอดชีวิต ให้ได้จำนวน 3 ล้านคน ในเวลา 3 ปี (ปี 2559 – 2562) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งจากผลการดำเนินงานในปีที่ 1 (8 มิถุนายน 2559 – 10 กรกฎาคม 2560) พบมีผู้สมัครเข้าร่วมในโครงการจากฐานข้อมูล www.quitforking.com (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.34 น.) มีจำนวน 559,423 ราย (เป้าหมายเชิญชวน 560,000 ราย) คิดเป็นร้อยละ 99.89

ส่วนปีที่สอง มีผู้สมัครใจเลิกบุหรี่เพิ่มขึ้นมากถึง 1.2 ล้านคน และมีผู้เลิกบุหรี่ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป 1.3 แสนคน ส่วนในปีที่ 3 ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม 2562 ทางมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย ในนาม 4 องค์กร ประกอบด้วยชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมหมออนามัย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เร่งประสานความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วนดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายมีผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ให้ได้ 3 ล้านคน ซึ่งจะเป็นการแสดงพลังของบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ เนื่องจากได้กำหนดเป็นข้อตกลงการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement) หรือ PA ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้เพื่อการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้มีความต่อเนื่อง จึงได้จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการฯใน 4 ภาค จำนวน 5 ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ที่มีเครือข่ายการทำงาน อสม. ไปชวนคนในพื้นที่ให้เลิกสูบบุหรี่ และพร้อมสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการผ่านกลไก คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีนายอำเภอเป็นประธาน และมีสาธารณสุขอำเภอ เป็นเลขานุการ เน้นให้ชูประเด็นเลิกบุหรี่เป็นตัวขับเคลื่อนงาน ให้เกิดความร่วมมือและหนุนเสริมจากทุกภาคส่วน เพื่อเป้าหมายให้ประชาชนลดความเสี่ยง มีสุขภาวะที่ดี ห่างไกลบุหรี่ให้ได้มากที่สุด

สำหรับการจัดประชุมชี้แจงขับเคลื่อนโครงการฯ จะมีขึ้นดังนี้

• ครั้งที่ 1 ภาคอีสาน (เขต 7-8) วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ที่ รร.พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น

• ครั้งที่ 2 ภาคอีสาน (เขต 9-10) วันที่ 18 ตุลาคม ที่ รร.อัลวาเรซ จ.บุรีรัมย์

• ครั้งที่ 3 ภาคกลาง (เขต 4-6) วันที่ 26 ตุลาคม ที่ รร.นนทบุรี พาเลซ จ.นนทบุรี

• ครั้งที่ 4 ภาคใต้ (เขต 11-12) วันที่ 9 พฤศจิกายน ที่ รร.ทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

• ครั้งที่ 5 ภาคเหนือ (เขต 1-3) วันที่ 14 พฤศจิกายน ที่ รร.อมรินทร์ ลากูน จ.พิษณุโลก

นายมงคล เงินแจ้ง นายกสมาคมหมออนามัย กล่าวว่า สมาคมหมอนามัยและเครือข่ายได้จัดกิจกรรมหนุนเสริมเพื่อสร้างกระแสและความตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่ ผ่านกิจกรรม “6 x 4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้างกระแสรณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3” ภายใต้แนวคิด “ปั่นปอดยิ้ม” และเชิญชวนคนไทยร่วมสร้างประวัติศาสตร์ปั่นเลิกบุหรี่ และประกาศเจตนารมณ์เป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพ ทำให้คนไทยกันมาสนใจและรักสุขภาพตนเองมากขึ้น เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา และเพื่อเป็นเสริมพลังการทำงานทางสมาคมหมออนามัยและเครือข่ายจะลงตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานในพื้นที่ทั้ง 12 เขตสุขภาพ คาดว่าจะลงตรวจเยี่ยมในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค.62 พร้อมจัดประชุมมหกรรมสร้างสุขภาพครั้งใหญ่ของ โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯประมาณเดือนเมษายน 2562 อีกทั้งจัดงานเชิดชูเกียรติมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ได้แก่ สสจ. สสอ. รพ.สต. อสม. ชุมชน และ พชอ. ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เนื่องในวันงดสูบบุรี่โลกต่อไป