โค้งสุดท้าย เร่งชวนคนเลิกบุหรี่ให้ได้ 3 ล้านคนใน 3 ปี

เครือข่ายหมออนามัยร่วมกับ สธ.- สสส. รวมพลังภาคีขับเคลื่อนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปี 3 เดินหน้าโค้งสุดท้ายเร่งชวนคนเลิกบุหรี่ให้ได้ 3 ล้านคนใน 3 ปี พร้อมจัดประชุมเสริมพลังคนทำงานในพื้นที่ ชี้เป็น 1 ในเป้าหมาย PA กระทรวงสาธารณสุขที่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

นายธาดา วรรธนปิยกุล ประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย เปิดเผยว่า ในปี 2562 ที่จะถึงนี้ นับเป็นการก้าวเข้าสู่การดำเนินโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของโครงการฯ ที่ตั้งเป้าหมายชักชวน เชิญชวน ท้าชวน ให้มีผู้เลิกสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องให้ได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือตลอดชีวิต ให้ได้จำนวน 3 ล้านคน ในเวลา 3 ปี (ปี 2559 – 2562) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งจากผลการดำเนินงานในปีที่ 1 (8 มิถุนายน 2559 – 10 กรกฎาคม 2560) พบมีผู้สมัครเข้าร่วมในโครงการจากฐานข้อมูล www.quitforking.com (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.34 น.) มีจำนวน 559,423 ราย (เป้าหมายเชิญชวน 560,000 ราย) คิดเป็นร้อยละ 99.89

ส่วนปีที่สอง มีผู้สมัครใจเลิกบุหรี่เพิ่มขึ้นมากถึง 1.2 ล้านคน และมีผู้เลิกบุหรี่ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป 1.3 แสนคน ส่วนในปีที่ 3 ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม 2562 ทางมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย ในนาม 4 องค์กร ประกอบด้วยชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมหมออนามัย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เร่งประสานความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วนดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายมีผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ให้ได้ 3 ล้านคน ซึ่งจะเป็นการแสดงพลังของบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ เนื่องจากได้กำหนดเป็นข้อตกลงการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement) หรือ PA ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้เพื่อการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้มีความต่อเนื่อง จึงได้จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการฯใน 4 ภาค จำนวน 5 ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ที่มีเครือข่ายการทำงาน อสม. ไปชวนคนในพื้นที่ให้เลิกสูบบุหรี่ และพร้อมสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการผ่านกลไก คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีนายอำเภอเป็นประธาน และมีสาธารณสุขอำเภอ เป็นเลขานุการ เน้นให้ชูประเด็นเลิกบุหรี่เป็นตัวขับเคลื่อนงาน ให้เกิดความร่วมมือและหนุนเสริมจากทุกภาคส่วน เพื่อเป้าหมายให้ประชาชนลดความเสี่ยง มีสุขภาวะที่ดี ห่างไกลบุหรี่ให้ได้มากที่สุด

สำหรับการจัดประชุมชี้แจงขับเคลื่อนโครงการฯ จะมีขึ้นดังนี้

• ครั้งที่ 1 ภาคอีสาน (เขต 7-8) วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ที่ รร.พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น

• ครั้งที่ 2 ภาคอีสาน (เขต 9-10) วันที่ 18 ตุลาคม ที่ รร.อัลวาเรซ จ.บุรีรัมย์

• ครั้งที่ 3 ภาคกลาง (เขต 4-6) วันที่ 26 ตุลาคม ที่ รร.นนทบุรี พาเลซ จ.นนทบุรี

• ครั้งที่ 4 ภาคใต้ (เขต 11-12) วันที่ 9 พฤศจิกายน ที่ รร.ทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

• ครั้งที่ 5 ภาคเหนือ (เขต 1-3) วันที่ 14 พฤศจิกายน ที่ รร.อมรินทร์ ลากูน จ.พิษณุโลก

นายมงคล เงินแจ้ง นายกสมาคมหมออนามัย กล่าวว่า สมาคมหมอนามัยและเครือข่ายได้จัดกิจกรรมหนุนเสริมเพื่อสร้างกระแสและความตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่ ผ่านกิจกรรม “6 x 4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้างกระแสรณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3” ภายใต้แนวคิด “ปั่นปอดยิ้ม” และเชิญชวนคนไทยร่วมสร้างประวัติศาสตร์ปั่นเลิกบุหรี่ และประกาศเจตนารมณ์เป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพ ทำให้คนไทยกันมาสนใจและรักสุขภาพตนเองมากขึ้น เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา และเพื่อเป็นเสริมพลังการทำงานทางสมาคมหมออนามัยและเครือข่ายจะลงตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานในพื้นที่ทั้ง 12 เขตสุขภาพ คาดว่าจะลงตรวจเยี่ยมในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค.62 พร้อมจัดประชุมมหกรรมสร้างสุขภาพครั้งใหญ่ของ โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯประมาณเดือนเมษายน 2562 อีกทั้งจัดงานเชิดชูเกียรติมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ได้แก่ สสจ. สสอ. รพ.สต. อสม. ชุมชน และ พชอ. ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เนื่องในวันงดสูบบุรี่โลกต่อไป

กดถูกใจแฟนเพจ Hfocus.org บน Facebook ติดตามข่าวสารระบบสุขภาพทุกความเคลื่อนไหว

ความคิดเห็นล่าสุด

จุดยืนประชาชน
21 ชั่วโมง 46 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

จุดยืนประชาชน
21 ชั่วโมง 46 นาที ago
กลับด้านบน