เตรียมหารือ สธ.ร่วมแก้ปัญหาคนไทยไร้สิทธิ เข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ

เผยข้อมูลสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรีผู้พักพิงกว่าร้อยรายไร้บัตรประชาชน ซ้ำส่วนหนึ่งป่วยทางจิตเข้าไม่ถึงการรักษาต่อเนื่อง เหตุไม่มีงบตามจ่าย ขณะที่ รพ.รับภาระค่ารักษาไม่ไหว เบิกจ่ายค่ารักษาไม่ได้ พร้อมเดินหน้าประสานกรมการปกครอง มท. และ สปสช. แก้ปัญหาคืนสิทธิคนมีเลขทะเบียน ทร.97

น.ส.วรรณา แก้วชาติ

น.ส.วรรณา แก้วชาติ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานชุมชน มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สิทธิ เข้าไม่ถึงบริการสุขภาพว่า จากที่คณะทำงานได้ร่วมการสำรวจจำนวนคนไทยที่ไม่มีบัตรประชาชนและเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ รวมถึงได้มีการจัดทำข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหา อาทิ การจัดตั้งกองทุนรักษาพยาบาลคนไทยไร้สิทธิ์นั้น ในเร็วๆ นี้คณะทำงานจะเข้าหารือกับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาให้กับบุคคลกลุ่มนี้ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเองก็มีปัญหาภาระค่ารักษาพยาบาลคนไทยไร้สิทธิเช่นกัน เนื่องจากเมื่อคนเหล่านี้เข้ารับการรักษาพยาบาลในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะไม่สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาได้ เพราะไม่มีระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรองรับ

ขณะเดียวกันจากที่คณะทำงานได้ร่วมทำงานกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมษนุษย์ ซึ่งมีสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภายใต้สังกัด ได้ประสบปัญหาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลคนไทยไร้สิทธิเช่นกัน เฉพาะในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี ซึ่งอยู่ที่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พบผู้ไม่มีบัตรประชาชนที่พักพิงอยู่จำนวน 111 คน และจากการเข้าสำรวจเก็บข้อมูลเบื้องต้นจำนวน 67 คน พบว่าส่วนหนึ่งยังอาการป่วยทางจิตเวชต้องได้รับการรักษาและดูแลต่อเนื่อง โดยในการส่งตัวเพื่อรักษาเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่มีบัตรประชาชน ไม่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่าย ทั้งโรงพยาบาลที่เคยให้การรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ ปัจจุบันก็ได้ปฏิเสธรับดูแลแล้ว เพราะไม่สามารถทำเรื่องเบิกจ่ายได้ และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯ เองก็ไม่มีงบประมาณที่จะจ่ายค่ารักษานี้ได้ จึงอยากให้มีกองทุนรักษาพยาบาลคนไทยไร้สิทธิเพื่อดูแล นอกจากช่วยให้เข้าถึงบริการสุขภาพแล้ว ยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลและสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง คาดว่าในสถานคุ้มครองคนไทยไร้สิทธิทั่วประเทศ มีผู้พักพิงไม่มีบัตรประชาชนร่วม 2,000 ราย

“คนที่อยู่ในสถานพักพิงคนไร้ที่พึ่งฯ เวลาไม่สบาย คนไหนมีบัตรประชาชนก็จะส่งไปรักษาตามสิทธิ และเบิกจ่ายจากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ แต่คนไหนไม่มีบัตรประชาชนจะค่อยข้างมีปัญหา ซึ่งโรงพยาบาลที่เคยดูแลอยู่ก็ปฏิเสธแล้วเพราะรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหว สถานพักพิงคนไร้ที่พึ่งเองก็ไม่มีเงินตามจ่าย ทั้งหลายคนยังมีอาการทางจิตเวช หากมีสิทธิการรักษาพยาบาลรองรับก็จะเข้าสู่ระบบได้รับการดูแลต่อเนื่องได้” เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานชุมชน มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.) กล่าว

น.ส.วรรณา กล่าวต่อว่า ส่วนของคนไทยไร้สิทธิที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางประมาณ 2 แสนคน คนเหล่านี้เป็นคนไทยแน่นอน แต่ด้วยที่ไม่มีการเคลื่อนไหวทางทะเบียนราษฎร์ ทำให้ถูกคัดชื่อออกและนำไปแขวนไว้ที่ทะเบียนบ้านกลาง โดยที่เจ้าตัวเองก็ไม่รู้ ทำให้ไม่มีการขอคืนสถานะ และเมื่อครบ 180 วัน จึงมีเลขทะเบียน ทร.97 และถูกตัดสิทธิออกจากทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วย โดยขั้นตอนขอคืนสิทธิเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ดังนั้นคณะทำงานจึงอยู่ระหว่างประสานกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในส่วนของงานทะเบียน เพื่อให้ประสานกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเพื่อคืนสิทธิความเป็นคนไทยให้กับคนเหล่านี้ รวมถึงความเป็นไปได้ในการให้กลับมาอยู่ในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก่อน เพราะคนเหล่านี้เคยมีบัตรประชาชน มีเลข 13 หลัก เพียงแต่ถูกคัดชื่อออกจากทะเบียนบ้านโดยไม่รู้เท่านั้น

ทั้งนี้เดือนพฤศจิกายนนี้ จะมีการจัดเวทีโดยเชิญตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมหารือทางออกให้กับคนไทยไร้สิทธิ อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข สปสช. และเครือข่ายคนไร้บ้าน เป็นต้น

กดถูกใจแฟนเพจ Hfocus.org บน Facebook ติดตามข่าวสารระบบสุขภาพทุกความเคลื่อนไหว

ความคิดเห็นล่าสุด

จุดยืนประชาชน
22 ชั่วโมง 44 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

จุดยืนประชาชน
22 ชั่วโมง 44 นาที ago
กลับด้านบน