นโยบายสาธารณะที่กำหนด "ค่าเริ่มต้น (default option)" เพื่อช่วยส่งเสริมพฤติกรรมประชาชน

2 ปีก่อน (2016) กลุ่มนักวิจัยในสวีเดนทำการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษในมหาวิทยาลัย ทำการทดลองในภาควิชาต่างๆ รวม printers 25 เครื่อง โดยเปรียบเทียบผลจากแนวทางที่ส่งจดหมายขอความร่วมมือลดใช้กระดาษด้วยการสั่งพิมพ์แบบ 2 ด้าน กับแนวทางการตั้งค่าตั้งต้นอัตโนมัติเป็นพิมพ์ 2 ด้านตั้งแต่แรก

ติดตามผล 15 สัปดาห์ โดยมีการสุ่มสลับมาตรการ และวัดผลเปรียบเทียบทั้งในและระหว่างกลุ่ม พบว่า มาตรการตั้งค่าเริ่มต้น (default setting) เป็น 2 ด้านตั้งแต่ต้น จะสามารถลดปริมาณกระดาษได้ถึงร้อยละ 15 และมีผลยาวนานไปต่อไปจนถึง 6 เดือนเลยทีเดียว

นี่คือผลของ default option สอดคล้องกับที่ทีมเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมของเราที่ทำทดลองเรื่องการเลือกบริโภคอาหาร ที่ได้ผลถึงราวร้อยละ 30 หรือแม้แต่กลุ่มประเทศยุโรปที่ตั้งค่าเริ่มต้นโดยกำหนดว่า ประชาชนที่มาทำบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ทุกคนนั้นจะบริจาคอวัยวะ แต่หากไม่ยินยอมก็สามารถติ๊กลงช่องไม่ต้องการบริจาคได้ (opt out) ทำให้อัตราการยินยอมบริจาคนั้นสูงถึงกว่าร้อยละ 80-90 เลยทีเดียว

ดังนั้นน่าจะถึงเวลาที่เราคิดใหม่ทำใหม่ รัฐควรพิจารณานโยบายสาธารณะที่ประยุกต์ใช้เรื่อง default option มาพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทั้งการบริจาคอวัยวะ การลดขยะ การลดการใช้กระดาษและถุงพลาสติก การจัดการดูแลตนเองและครอบครัว วัคซีน อุปกรณ์ป้องกันอันตราย รวมถึงเรื่องเมนูอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน

ผู้เขียน : ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyfnPax
15 ชั่วโมง 59 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 5 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 12 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 14 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 16 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 20 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 23 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyfnPax
15 ชั่วโมง 59 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 5 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 12 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 14 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 16 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 20 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 23 นาที ago
กลับด้านบน