นายกฯ ลงนามประกาศ ห้ามขายเบียร์สดร้านสะดวกซื้อ มีผล 30 ต.ค.61 เป็นต้นไป

Sun, 2018-11-04 19:58 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นายกรัฐมนตรีลงนามประกาศ ห้ามขายเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อ มีผลบังคับใช้ 30 ต.ค. 61เป็นต้นไป ภาคประชาชนขอบคุณรัฐบาลเห็นความสำคัญควบคุมน้ำเมา-ลดปัญหาสังคม

นายคำรณ ชูเดชา

นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา เปิดเผยว่า ภาคีเครือข่ายฯ ได้ทำหนังสือถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อขอขอบคุณในการออกอนุบัญญัติควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เรื่องกำหนดวิธีการหรือลักษณะห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยวิธีการใช้เครื่องจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานที่หรือบริเวณร้านค้าสะดวกซื้อ พ.ศ. 2561 เพื่อควบคุมไม่ให้จำหน่ายเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อ

นายคำรณ กล่าวว่า จากกรณีที่เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กทม. เครือข่ายองค์กรผู้หญิงและองค์กรด้านเด็ก และเครือข่ายเฝ้าระวังแอลกอฮอล์กรุงเทพฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการขายเบียร์สดแบบกดในร้านสะดวกซื้อและพบว่ามีขายจริง ซึ่งเข้าข่ายการทำผิดฐานโฆษณา แต่เรื่องลักษณะการขายแบบเบียร์กดนี้ ยังไม่ชัดเจน จึงร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะเห็นว่าในร้านสะดวกซื้อมีสาขาเป็นจำนวนมาก จะนำไปสู่การเข้าถึงแอลกอฮอล์ได้ง่าย และการควบคุมการเข้าถึงเหล้าเบียร์จะไม่ได้ผล

นายคำรณ กล่าวว่า จากนั้นสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการยก(ร่าง) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวิธีการหรือลักษณะห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการใช้เครื่องจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานที่หรือบริเวณร้านค้าสะดวกซื้อ พ.ศ. 2561เพื่อควบคุมไม่ให้จำหน่ายเบียร์กดในร้านสะดวกซื้อ ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ จนกระทั่งนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในประกาศฉบับดังกล่าว มีผลบังคบใช้ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561ถือเป็นของขวัญชิ้นสำคัญที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญควบคุมการตลาดของธุรกิจแอลกอฮอล์ ป้องกันตั้งแต่ต้นทาง ไม่สร้างภาระต่อสังคมมากไปกว่านี้ โดยภาคีเครือข่าย ยินดีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเฝ้าระวัง เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 คือป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ลดผลกระทบทางสังคม และคุ้มครองสุขภาพประชาชน

 

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม