17 ผลงานสังกัด สธ. รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561

Tue, 2018-11-06 14:51 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมและแสดงความยินดีกับ 17 ผลงาน หน่วยงานในสังกัดรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ยกระดับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม

นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดทำผลงานส่งสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562” ว่า กระทรวงสาธารณสุข ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับหน่วยงานในสังกัดที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม เป็นที่พึงพอใจ ซึ่งได้รับรางวัลจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในงานสัมมนาวิชาการ (GOOD GOVERNANCE FOR BETTER LIFE) ประจำปี พ.ศ. 2561 “ภาครัฐ เพื่อประชาชน” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งผลงานสมัครรับรางวัลและผ่านการพิจารณาให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ จำนวน 17 ผลงาน แบ่งเป็นสาขาบริการภาครัฐ จำนวน 16 ผลงาน สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 1 ผลงาน

รางวัลประเภทนวัตกรรมการบริการ “ระดับดีเด่น” ได้แก่ โรงพยาบาลเซกา จังหวัดบึงกาฬ เรื่องนวัตกรรมที่นอนลมป้องกันแผลกดทับจากถุงน้ำยาล้างไต และโรงพยาบาลสุรินทร์ เรื่องโปรแกรม Thai COC เพื่อการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องอย่างไร้รอยต่อ

รางวัลประเภทพัฒนาการบริการ “ระดับดีเด่น” ได้แก่ โรงพยาบาลระยอง เรื่อง Smart ER โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าคา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองพลับ เรื่องกลไกประชารัฐเชิงรุกบุกที่ก้นครัวลดโรคเรื้อรัง

นพ.บุญชัย กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุขได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติทุกหน่วยงาน ทั้งที่ได้รับรางวัล 17 ผลงาน และหน่วยงานที่มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอีก 44 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 61 ผลงาน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกหน่วยงานที่มีความตั้งใจ เสียสละ มุ่งมั่นพัฒนางานให้มีคุณภาพ ประชาชนพึงพอใจ เกิดความภาคภูมิใจของหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน ขอให้พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่น และขอเชิญชวนทุกหน่วยงานร่วมส่งผลงานการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการที่ตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ เพื่อเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562

 

 

Comments

Submitted by อึดและทนจริง ๆ on
ไม่มีรางวัล"อึดและทน" สำหรับโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปที่มีอัตราการครองเตียงเกิน 100 % บ้างหรือครับ ? ................. กลุ่มคนที่ทำงานในโรงพยาบาลเหล่านั้น หนัก เหนื่อย อึด และทนจริง ๆ สมควรที่จะได้รับรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กลุ่มคนทำงานหนักเกินกำลังเหล่านี้เป็นอย่างยิ่ง รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขมองข้ามคนกลุ่มนี้มานานพอสมควรแล้ว https://www.hfocus.org/content/2018/10/16450

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม