สถิติมะเร็งภาคเหนือชายป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีมากสุด หญิงป่วยมะเร็งเต้านมอันดับหนึ่ง

รพ.มะเร็งลำปาง เผยภาคเหนือ พบมะเร็งตับและท่อน้ำดีในชายมากที่สุด เหตุจากพฤติกรรมชอบทานปลาน้ำจืดแบบดิบๆ เสี่ยงตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในตับ ขณะที่หญิงพบมะเร็งเต้านม ครองแชมป์อันดับหนึ่ง

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตลำดับต้นๆ ของประชากรไทย จากข้อมูลของงานทะเบียนมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พบว่า ในส่วนของภาคเหนือ สถิติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2555 ค่าอุบัติการณ์โรคมะเร็งในเพศชาย เมื่อเปรียบเทียบต่อประชากรจำนวน 100,000 คน มะเร็งที่พบมากอันดับ 1 คือ มะเร็งตับและท่อน้ำดี (อัตรา = 36.7) อันดับ 2 คือ มะเร็งปอด (อัตรา = 32) และอันดับ 3 คือมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (อัตรา = 13.5) ตามลำดับ

สำหรับมะเร็งตับและท่อน้ำดี มีสาเหตุการเกิดไม่ชัดเจน แต่มีปัจจัยเสี่ยงเกิดจากการเป็นโรคตับแข็ง และโดยเฉพาะในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ มีพฤติกรรมการรับประทานปลาน้ำจืดแบบดิบๆ ซึ่งมีตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ในตับ และเจริญเติบโตอยู่ในท่อน้ำดี ซึ่งในระยะเริ่มแรกมักไม่มีอาการ แต่เมื่อโรคลุกลามจะมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง น้ำหนักตัวลดลง อ่อนเพลีย อุจจาระมีสีซีดและปัสสาวะมีสีเข้ม ทั้งนี้ สามารถป้องกันได้โดยหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ปรุงไม่สุก หรือ สุกๆ ดิบๆ ควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

สำหรับค่าอุบัติการณ์ในเพศหญิงเมื่อเปรียบเทียบต่อประชากรจำนวน 100,000 คน มะเร็งที่พบมากสุดคือ มะเร็งเต้านม (อัตรา = 27.9) รองลงมาคือ มะเร็งปอด (อัตรา = 18) และอันดับ 3 คือ มะเร็งปากมดลูก (อัตรา = 17.2) โดยมะเร็งเต้านมส่วนมากนั้นยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน แต่สามารถป้องกันได้ โดยการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น ควบคุมน้ำหนักตัว ลดการดื่มสุรา สูบบุหรี่ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และสามารถตรวจพบมะเร็งได้เร็ว โดยการตรวจเต้านมเป็นประจำทุกเดือน

นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กล่าวว่า โรงพยาบาลมะเร็งลำปางให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งแก่ประชาชนในพื้นที่ 13 จังหวัดภาคเหนือ และจากสถิติผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในปี 2560 พบมะเร็งในเพศชายมากสุดคือ มะเร็งปอด (22.9%) รองลงมาคือ มะเร็งลำไส้ใหญ่ (15%) และมะเร็งตับและท่อน้ำดี (9.4%) สำหรับเพศหญิงมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 1 คือ มะเร็งเต้านม (44.3%) อันดับ 2 คือ มะเร็งปากมดลูก (11.9%) และอันดับ 3 คือ มะเร็งปอด (8.9%)

ทั้งนี้ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งการรักษาทำได้หลายวิธี โดยการฉายรังสี การใช้ยาเคมีบำบัด ยาฮอร์โมน ยาแบบพุ่งเป้าหมาย และการผ่าตัด ถึงแม้โรคมะเร็งเต้านม จะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญของหญิงไทย แต่หากพบได้เร็วในระยะเริ่มแรก โอกาสรักษาให้หายก็ยิ่งสูงขึ้น สำหรับวิธีการคัดกรองเบื้องต้น สามารถตรวจเต้านมได้ด้วยตนเอง โดยการสังเกตความผิดปกติของลักษณะเต้านม เช่น มีน้ำเหลืองหรือเลือดออกมาจากหัวนม ขนาด ลักษณะ ผิวเต้านมผิดปกติ มีรอยบุ๋ม บวมตึง ผิวเปลือกส้ม เป็นต้น และการใช้มือตรวจคลำตามหลัก 3 3 3 คือ 3 นิ้ว (นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง) 3 ท่า (ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน) และ 3 ระดับ (กดคลึงระดับเบา กลาง และหนัก) ทั้งนี้ หากตรวจพบก้อนหรือสังเกตเห็นความผิดปกติของเต้านม ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาต่อไป

กดถูกใจแฟนเพจ Hfocus.org บน Facebook ติดตามข่าวสารระบบสุขภาพทุกความเคลื่อนไหว

ความคิดเห็นล่าสุด

วิภารัตน์ เดอซิลวา
21 ชั่วโมง 23 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

วิภารัตน์ เดอซิลวา
21 ชั่วโมง 23 นาที ago
กลับด้านบน