จี้ คสช.ยุติแก้ 3 กฎหมายสุขภาพ ชี้ผิดหลักการปฏิรูป ทำระบบสุขภาพถอยหลังครั้งใหญ่

Sun, 2018-11-18 19:23 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ภาคประชาชนจี้ยุติแก้ 3 กฎหมายสุขภาพกังขาผุดซุปเปอร์บอร์ดสุขภาพแห่งชาติ คุม-รวบอำนาจซุกไว้ใต้ระบบราชการ ทำลายหลักการปฎิรูประบบสุขภาพประเทศ ทำระบบหลักประกันสุขภาพถอยหลังเข้าคลองครั้งใหญ่ เปิดทางผลประโยชน์เอื้อนายทุน เสี่ยง กม.ถูกแทรกแซงลิดรอนสิทธิ์ จี้พรรคการเมืองกางนโยบายหาเสียงสวัสดิการหลักประกันสุขภาพ

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน (ขสช.) จัดเวทีเสวนา “3 กฎหมายสุขภาพ ก้าวหน้าหรือล้าหลัง?” (พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ หรือ พ.ร.บ.ซุปเปอร์บอร์ด, พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีกลุ่มภาคประชาชน ที่ทำงานด้านสุขภาพ เข้าร่วมระดมความเห็นและข้อเสนอต่อนโยบายสาธารณสุขในอนาคต

นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า มีข้อกังวลถึงการออกพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ หรือซุปเปอร์บอร์ดสุขภาพแห่งชาติ ที่จะเข้ามาดำเนินการระบบสุขภาพผิดทาง โดยเฉพาะการพยาพยามเข้ามารวบอำนาจ เอาไปไว้ใต้ระบบราชการถือเป็นการถอยหลังเข้าคลองครั้งสำคัญของระบบประกันสุขภาพของประเทศ

นายวิฑูรย์ ตั้งข้อสังเกตว่า มีการแฝงอิงภาคเอกชนเข้ามามีบทบาท แทนภาคประชาสังคมซึ่งเป็นการทำลายหลักการปฎิรูปสุขภาพ เพราะที่ผ่านมา ทั้ง สปสช. สสส. หรือ สช.สร้างอำนาจประชาชน ภาคประชาสังคมสามารถต่อรองได้อย่างเข้มแข็งกับกลุ่มธุรกิจใหญ่ที่ส่งผลต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเครื่องดื่ม ซึ่งนี้คือวัตถุประสงค์แอบแฝงไม่แตกต่างจาก พ.ร.บ.สสส.ที่ส่อเจตนาเดียวกัน และเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชน บริการหลักประกันสุขภาพเป็นนโยบายที่สร้างหลักประกันดูแลสุขภาพประชาชนไม่ว่าจะเป็นคนยากจนหรือคนชั้นกลางทั่วไปให้มั่นคงในชีวิต การแปรเจตนาออกไปจะส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในประเทศ เช่นเดียวกับความพยายามแก้ไข พ.ร.บ.สสส. ที่มุ่งจำกัดวงเงิน การนำมติ ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บอร์ด สสส.อนุมัติ ต้องไปผ่านความเห็นขอบจากกระทรวงการคลังอีกชั้นหนึ่ง เป็นความพยายามที่สอดไส้มุ่งหมายนำ สสส.ให้อยู่ภายใต้ระบบราชการซึ่งทำลายเจตนารมณ์การก่อเกิด สสส.อย่างรุนแรง

“ประชาชนต้องลุกขึ้นมาปกป้องซึ่งไม่ได้หมายถึงการปกป้ององค์กร หรือบุคคล แต่เป็นการปกป้องระบบปฎิรูปสุขภาพของประเทศ ที่จะถูกทำลาย เปลี่ยนแปลง ถอยหลังครั้งใหญ่ของประเทศนี้ ทั้งที่ผ่านมาก้าวมาถูกทางสร้างหลักประกันที่สำคัญ และเป็นพัฒนาการทางสังคม” นายวิฑูรย์ กล่าว

นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ซุปเปอร์บอร์ดสุขภาพ มีแค่การเจาะจงกำกับดูแล เลือกปฎิบัติองค์กรด้านสุขภาพแค่ สปสช.กับ สสส.หรือไม่ เพราะไม่ค่อยตรงไปตรงมา ในตัวโครงสร้างเรียกว่าภาคประชาสังคมบวกเอกชน มีนายทุนตัวแทนอุตสาหกรรม หอการค้าถูกตั้งเข้ามาถือเป็นสัดส่วน 2 ใน 5 ซึ่งบุคคลเหล่านี้ไม่เคยเข้ามามีบทบาทอยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพมาก่อน มันจึงน่ากังขาว่าซุปบอร์ดสร้างประโยชน์ประชาชนโดยรวม หรือ ต้องการเข้ามาจำกัดบทบาท ขอบเขตอำนาจ ประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพ

ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ระบุด้วยว่า รวมทั้งเบื้องหลังของกลุ่มที่ผลักดันซุปเปอร์บอร์ดสุขภาพฟากผู้บริหาร สธ. ที่มองเรื่องประกันสุขภาพเป็นภาระประเทศ ทำให้ รพ.ขาดทุน ซึ่งหากซุปเปอร์บอร์ดสุขภาพ ออกนโยบายรอนสิทธิ์เข้าถึงการบริการสุขภาพ ก็จะกระทบบอร์ด สปสช. เพราะซุปเปอร์บอร์ดเป็นกฎหมายที่ใหญ่กว่ากฎหมายของ สปสช. มีสิทธิ์ออกนโยบายกติกา ซึ่งมันจะง่ายต่อการเข้าไปแทรกแซง โดยเฉพาะวิธีคิดที่น่าห่วงในการรอนสิทธิ์ หลักประกันสุขภาพจะกลายเป็นระบบสงเคราะห์ ประชาชนต้องร่วมจ่ายเมื่อไปใช้บริการ ซึ่งเราต้องตั้งคำถามว่า มีความจำเป็นหรือไม่ในการมีซุปเปอร์บอร์ด ขณะเดียวกันประชาชนก็ต้องตั้งคำถามกับพรรคการเมืองในแต่ละพรรค ทิศทางนโยบายยุทธศาสตร์ประเทศแบบไหน ในเรื่องสวัสดิการผ่านระบบประกันสุขภาพด้วยเช่นกัน

ด้าน นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ร่างกฎหมายสุขภาพทั้ง 3 ฉบับ ประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วม และต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดการลักไก่ ยิ่งช่วงใกล้เลือกตั้งยิ่งต้องระวัง คือต้องต่อสู้โครงสร้างหลัก ปกป้องให้กลไกด้านสุขภาพเกิดความก้าวหน้า ไม่ใช่มาทำลายกระบวนการสุขภาพ ทำให้ถอยหลังเข้าคลอง และต้องหยุดใช้วิธีกล่าวหา ทำให้สิ่งที่ถูกกลายเป็นไม่ถูก

“ตอนออกแบบมีเจตนาให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรงจสอบได้ ไม่เป็นการเมือง เพื่อไม่ให้เกิดการที่อยู่ดีๆ แล้วใครจะมาเปลี่ยนซ้าย ขวา โดยนักการเมือง อย่างกองทุน สสส.เป็นเงินพิเศษที่ไม่ผ่านรัฐสภา เงินประเภทนี้ในต่างประเทศอยากเข้ามาดูแล และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแทบทุกประเทศ ในกองทุน สสส. สปสช. เป็นกองทุนที่หากประชาชนไม่เข้มแข็งอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางลบได้” นพ.สมศักดิ์ กล่าว

ขณะที่ นายชูวิทย์ จันทรส เลขานุการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพประชาชน (ขสช.) กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้ (19 พ.ย.61) เวลา 13.00 น. เครือข่ายภาคประชาชนที่ทำงานด้านสุขภาพ คนพิการ เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ จากทั่วทุกภาคของประเทศ กว่า 150 คน จะเดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อแสดงจุดยืนและยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้ยุติการแก้ไ ขพ.ร.บ.สสส.ไม่ให้กลับไปอยู่ภายใต้ระบบราชการ ให้กระทรวงการคลังมีอำนาจเหนือกว่าบอร์ดกองทุน

Comments

Submitted by วิบากกรรมตระกูล ส. on
**ใบตองแห้ง : วิบากกรรมหมอตระกูล ส.** เขียนโดย ใบตองแห้ง : นสพ.ข่าวสด .............................................................................................................................................................................. คนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ ไม่ได้มีแค่ไทยพีบีเอส กับ สสส. แต่ยังมีหมอณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ที่ได้กลับไปเป็นปลัดสาธารณสุข ขณะที่หมอวินัย สวัสดิวร เลขาฯ สปสช.ยังโดน ม.44 ไม่รู้ใครหัวเราะทีหลังดังกว่า............. หมอณรงค์กลับมา แม้อยู่ไม่ถึง 2 เดือนก็สั่นสะเทือน อันดับแรกคือขวัญกำลังใจ "ประชาคมสาธารณสุข" มอบ ช่อดอกไม้ล้นหลาม ให้รู้เสียบ้างว่าหมอณรงค์ก็มี Power เหมือนกัน ฝ่ายทหารใช่จะฟังแต่รัฐมนตรี ปรับ ครม.ครั้งนี้เผลอๆ มีหมอตกเก้าอี้ หรือถ้าไม่ปรับเดี๋ยวมีไล่ แค่ 1-2 วันนี้ก็เริ่มปลุกกระแสทวง ไหนใครว่าถ้าปลัดได้กลับจะ ลาออกยกพวง ทั้งหมอรัชตะ รัชตะนาวิน หมอสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ และรองนายกฯ ยงยุทธ ยุทธวงศ์.............. ต่อให้ 2 รัฐมนตรียังเกาะเก้าอี้ 2 เดือนนี้ก็สนุก ใครว่ามีสัญญาห้ามย้ายข้าราชการ อ้าว ก็ฤดูแต่งตั้งพอดี ปลัดมีอำนาจย้ายจะห้ามได้ไง แม้ปลัดใหม่อธิบดีใหม่ต้องให้รัฐมนตรี นำเข้า ครม. แต่ซี 9 ลงไปใครห้ามได้ เดี๋ยวก็มีม็อบต้าน "การเมืองแทรกแซงข้าราชการประจำ".............. แน่ละ เวลาสั้นๆ หมอณรงค์คงไม่ทันรุกไล่ สปสช. แต่ประชาคมสาธารณสุขก็ได้ใจ และได้กระแสหนุนเนื่อง ไม่เห็นหรือ นายกฯ ยังบ่นว่างบ 30 บาทเป็นภาระ ต้องหาวิธีให้คนรวยสละสิทธิ์หรือให้ร่วมจ่าย สื่อทั้งหลายที่เคยเห็น สปสช.หมอชนบท เป็นพระเอกแต่ฝ่ายเดียว ตอนนี้กลับไล่บี้ สปสช.เอาเป็นเอาตาย................ สถานการณ์นี้ต่างกับรัฐประหาร 2549 ที่แพทย์ตระกูล ส. ได้อำนาจเบ็ดเสร็จ หมอมงคล ณ สงขลา เป็นรัฐมนตรี หมอวิชัย โชควิวัฒน เป็นประธานบอร์ดองค์การเภสัช ร่วมกับหมอสงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เลขาธิการ สปสช.ทำ CL หักคอบริษัทข้ามชาติจนยาละลายลิ่มเลือดเม็ดละ 80 บาทเหลือ 1.50 บาท ประกาศคุณงามความดีของการ "ร่วมมือกับรัฐประหาร" จนถึงวันนี้............... นี่คือวิถีแพทย์ตระกูล ส. เครือข่ายหมอประเวศ วะสี ซึ่งรวบรวมแพทย์ชนบทผู้มีอุดมการณ์ตั้งแต่ยุค 14 ตุลา มารวมกลุ่ม "หมอสามพราน" วางยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา เอากับอำนาจทุกขั้ว ไม่สนว่าเลือกตั้งหรือรัฐประหาร ขอเพียงได้สร้างองค์กรขับเคลื่อนสุขภาพนอกระบบราชการ (ซึ่งก็ทำให้ขัดแย้งกับข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข).................. ตั้งแต่ยุคอานันท์ก็ได้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ยุคชวนได้ สสส.ภาษีบาป 2% เป็น "ท่อน้ำเลี้ยง" สร้างเครือข่ายใหญ่โต เลี้ยงไปถึง NGO และสื่อ (สถาบันอิศราได้งบ 8 ปี เกือบ 100 ล้าน) ยุคทักษิณได้ 30 บาทรักษาทุกโรค ยุค พล.อ.สุรยุทธ์ได้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และได้ไทยพีบีเอสแถมพก................. แต่รัฐประหารครั้งนี้เปลี่ยนไป แน่ละ สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะหมอณรงค์นำประชาคมสาธารณสุขเป่านกหวีด ทำเอาแพทย์ชนบทหงายเงิบ ทั้งที่ขับรถฉุกเฉินเข้า กปปส.มาก่อน แต่ประชาคมสาธารณสุขมีพลังกว่า............... กระนั้นยังไม่สำคัญเท่ารัฐประหารครั้งนี้คือการกลับมา มีอำนาจของรัฐราชการเทคโนแครต ซึ่งคิดตรงข้ามเครือข่ายหมอประเวศ พูดง่ายๆ ทัศนะรัฐราชการ 30 บาท "เปลืองงบ" ทำไมรัฐจะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายรักษาทุกโรคทุกคน แค่รักษาข้าราชการก็พอ..................... ทัศนะนี้ไม่ใช่กระทบแค่เครือข่ายสุขภาพ แต่รวม NGO ภาคประชาสังคม ทั้งเรื่องป่าไม้ ที่ดิน เขื่อน โรงไฟฟ้า ขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน ฯลฯ รัฐราชการไม่สนว่าเป่านกหวีดมาหรือไม่ รสนา สารี ได้เป็น สปช.แต่ก็ค้าน พ.ร.บ.ป่าชุมชนฉบับราชการไม่ไหว สมานฉันท์แรงงานไทยเป่าปี๊ดไล่ "อีปู" ขึ้นค่าแรง 300 บาทวันนี้เป็นไง จะเลิกค่าแรงขั้นต่ำ................ พลังทางสังคมที่หนุนรัฐประหารต่างไป ปี 49 NGO เสียงดังในพันธมิตร แต่ปี 57 พวก คปท.เป็นแค่ทัพหน้าม้าใช้ กำลังหลัก กปปส.คือคนชั้นกลางอนุรักษนิยม ซึ่งเกลียดประชานิยม "คนจนเอาเปรียบสังคม" ทักษิณเอาเงินภาษีเราไปใช้หาเสียง คนจนเครียดกินเหล้าสูบบุหรี่ ป่วยแล้วรักษาฟรีไม่รับผิดชอบตัวเอง.................. สิบกว่าปีผ่านไป องค์กรตระกูล ส.ยังเผยจุดอ่อน คือทำตัวเป็น "อำมาตย์ใหม่" คนดีมีแต่พวกเรา ความถูกต้องมีแต่พวกเรา ทำตัวเป็น NGO แต่มีเงินมากมายให้ใช้ แพทย์ชนบท แค่อยู่ชุมแพได้เงินเพิ่มหลายหมื่น กระแสจึงตีกลับเรียกร้องให้จำกัดงบ สสส. ลามไปถึงตรวจสอบ สปสช. .................. พูดอย่างนี้คงมีคำถามว่าเข้าข้างไหนกันแน่ อ้าว ยังไงก็ต้องปกป้อง 30 บาทสิครับเพราะเป็นผลประโยชน์ประชาชน แต่ตัวคนไม่เกี่ยว และยังไงก็ขอหัวเราะให้สะใจซะก่อนสักยกใหญ่ กับวิบากกรรมของเครือข่ายประชาสังคมที่เรียกหารัฐประหาร เป็นไงล่ะ มีเสรีภาพมีประชาธิปไตยแล้วไม่พอใจ เจอผู้ว่าฯ ขู่ฆ่า NGO สมมั้ย.............. ที่มา : นสพ.ข่าวสด ฉบับวันที่ 8 ส.ค. 2558.................. https://www.hfocus.org/content/2015/08/10607

Submitted by ...เพิ่มเติม..... on
...เพิ่มเติมจาก Yongyuth Chaiyapong จากการที่ได้มีโอกาสได้เข้าไปทำงานสำคัญระดับประเทศงานหนึ่ง ในการประชุมในทำเนียบรัฐบาลนั้น ได้มีโอกาสเข้านั่งในที่ประชุมในฐานะอนุกรรมการนั้นเป็นประสบการณ์ของชีวิตที่ได้เห็นการรวมกลุ่มของผู้อาวุโสในกระทรวงสาธารณสุขที่มีปลัดกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้นและอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขอีกสองท่านก็ทำให้เข้าใจชัดไปอีกว่าอะไรเป็นอะไร จากการได้มีโอกาสพบปะกับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขอีกท่านในขณะที่ดำรงตำแหน่งนั้น ก็ทำให้ได้เข้าใจชัดว่าจะไม่มีการไปคัดง้างหรือแข็งข้อกับกลุ่มของศาสดาเอกโดยเด็ดขาด เพราะนั่นหมายถึงภัยอันตรายต่อชีวิตราชการอย่างใหญ่หลวง ความพยายามในการกุมอำนาจมีมาโดยตลอด ไม่ว่าในส่วนของการบริหารจัดการที่ใช้เงินในมือเป็นปัจจัยหลักในการบีบ ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการเป็นตัวบีบด้วยกระบวนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข การให้ทุนสนับสนุนการทำงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบาดวิทยาคลินิก ระบาดวิทยาชุมชน และการสาธารณสุข ตลอดจนการจัดทำระบบสถิติสุขภาพ ที่เมื่อตรวจสอบพฤติกรรมก็พบว่าเป็นการรวบอำนาจในทางวิชาการจนมาถึงจุดหนึ่งก็นำมาซึ่งรูปแบบการใช้ประโยชน์ในการหลอกลวงสาธารณชนและรัฐบาลเพื่อให้ได้มาซึ่งความชอบธรรม การสนับสนุนจากมวลชน และการได้มาซึ่งงบประมาณจากรัฐบาลและพรรคการเมือง จนถึงขนาดที่ว่าสามารถกุมอำนาจไว้จนไม่มีรัฐบาลไหนกล้าแตกหักกับคนกลุ่มนี้ แม้กระทั่งรัฐบาลทหารในยุคปัจจุบันที่เก่งกล้าสามารถและได้รับการสนับสนุนจากประชาชนและหลายภาคส่วนอย่างหนักทั้งทางตรงและทางอ้อมที่อธิบายมายาวขนาดนี้ก็เพียงเพื่ออยากจะเรียนให้ได้รับทราบกันไว้ถึงข้อเท็จจริงที่ต้องยอมรับว่ารูปแบบที่ดีในการแก้ไขปัญหาที่หลายท่านหลายฝ่ายได้นำเสนอนั้นถึงแม้รัฐบาลจะรับทราบ จะเข้าใจ แต่...ก็เป็นที่น่าเศร้าสลดว่าประเทศไทยคงต้องทนทุกข์จากการกระทำของคนกลุ่มนี้ไปอีกนาน เพราะรากฐานของปัญหาที่แท้จริงนั้นคือการแย่งชิงอำนาจที่กระทบไปจนถึงความมั่นคงของประเทศ...... "หมอดื้อ". https://www.thairath.co.th/content/926477

Submitted by เกลียดตัวกินไข่ on
เรียน ภาคประชาชนที่เคารพ.........ที่พวกท่านเกลียดระบบราชการ ไม่อยากเกี่ยวข้องกับระบบราชการ ผมเห็นด้วยกับพวกท่านว่าระบบราชการในทุกวันนี้เต็มไปด้วยระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ เช้าชามเย็นชาม เกียร์ว่าง ทุจริตคอรัปชั่นไปทุกหย่อมหญ้า.........ภายใต้กฎหมาย สสส.และ สปสช.ของพวกท่าน ผมถึงอยากเห็นภาคประชาชนที่ฉลาด เก่ง และผูกขาดความดี ความงามและความจริงอย่างพวกท่าน ได้ทำงานด้านระบบสุขภาพของประเทศชาติด้วยองค์กรภาคประชาชนเองอย่างอิสระโดยไม่ต้องไปยุ่ง ไปเกี่ยว ไปง้อ ไปใช้เงินเป็นตัวล่อ ไปใช้อิทธิพลทางการเมืองไปบังคับให้หน่วยงานราชการหรือคนที่เป็นข้าราชการต้องทำงานร่วมกับพวกท่าน.......ยกตัวอย่างเรื่องการรณรงค์เรื่องเลิกบุหรี่ 3 ล้านคน ทำไม สสส.ต้องสนับสนุนและใช้ใช้ข้าราชการที่เป็นหมออนามัย ต้องใช้ อสม.ซึ่งเป็นองค์กรจัดตั้งภาคประชาชนของทางราชการเป็นหลัก มาทำงานให้พวกท่าน??????.......อีกตัวอย่างหนึ่งคือเรื่องโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ของ สปสช. กฎหมายก็ไม่ได้บังคับว่าหน่วยบริบริการบัตรทอง 30 บาท จะต้องเป็นโรงพยาบาลของรัฐ ของกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น แต่ทำไม สปสช.ถึงต้องมาใช้ มาบังคับ ให้โรงพยาบาลในระบบราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยบริการบัตรทอง 30 บาทฯ ส่วนใหญ่ของ สปสช. ทำไมท่านไม่ใช้โรงพยาบาลเอกชนเป็นหน่วยบริการบัตรทอง 30 บาทฯ สปสช.ของพวกท่าน ????? .....เมื่อพวกท่านภาคประชาชนมองว่าระบบราชการมันไม่ดีในสายตาของพวกท่าน ก็ไม่ควรจะมายุ่งมาเกี่ยวมาทำงานร่วมกับระบบราชการ หน่วยงานราชการ ตัวบุคคลที่เป็นข้าราชการ หรือองค์กรภาคประชาชนที่จัดตั้งโดยระบบราชการทั้งหลายเช่น อสม. ให้เป็นที่เสื่อมเสีย ด่างพร้อย เป็นมลทินของภาคประชาชนอย่างพวกท่าน.......อย่าทำตัวแบบเกลียดตัวแต่กินไข่ เกลียดปลาไหลแต่กินน้ำแกง.

Add new comment