ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คำเตือน: ปี 2030 ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 Diabetes) 40 ล้านคนต่อจากนี้อาจไม่สามารถเข้าถึงยาอินซูลิน

นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าในปี 2030 (พ.ศ.2573) หรืออีก 12 ปีต่อจากนี้ ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 Diabetes) อาจเข้าไม่ถึงยาอินซูลิน สืบเนื่องจากความต้องการยาชนิดดังกล่าวที่มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยคาดการณ์ว่าผู้ป่วยที่ต้องการยาอินซูลินจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 33 ล้านคน เป็น 79 ล้านคนทั่วโลก

20 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักข่าวสัญชาติอังกฤษ The Guardian รายงานว่า จากความต้องการยาอินซูลินทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นมากขึ้น โดยเฉพาะในแอฟริกาและเอเชีย โดยมีสาเหตุจากความเป็นเมือง (urbanization) ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตมนุษย์ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านโภชนาการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้มนุษย์เรามีสุขภาพที่เสื่อมถอยลง

แม้รัฐบาลในหลายประเทศจะทำให้ยาอินซูลินสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าเดิม กล่าวคือ ประชาชนทุกคนสามารถซื้อและใช้ได้อย่างทั่วถึง อย่างไรก็ดี ยาดังกล่าวก็ยังถูกใช้จากเกินความจำเป็นอยู่ดี ด้วยเหตุดังกล่าวส่งผลให้มีความเป็นไปได้ว่า หลังจากนี้ใช่ว่าทุกคนจะสามารถเข้าถึงยาอินซูลินได้ โดยประเด็นดังกล่าวได้เป็นปัญหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อยาอินซูลินมีราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างผิดสังเกต จนกลายเป็นเรื่องให้สืบสวน

สอดคล้องกับผลการศึกษาจากสหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation) ที่คาดการณ์ว่า จำนวนผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ระหว่างปี 2018 – 2030 จะเพิ่มสูงถึง 406 – 511 ล้านคน โดย 130 คนอยู่ที่จีน 98 ล้านคนอยู่ที่อินเดียและ 32 ล้านคนอยู่ที่สหรัฐอเมริกา

นอกจากนั้น ยังแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าวว่า หากระบบประกันสุขภาพแบบถ้วนหน้ามีความทั่วถึงและครอบคลุมโรคดังกล่าวได้ในหลายประเทศที่มีประชากรสุ่มเสี่ยงกับโรคดังกล่าว อาจมีความเป็นไปได้ว่า 79 ล้านคนจากทั้งหมดจะเข้าถึงยานี้ได้ ถึงอย่างนั้น ตัวเลขที่ถูกคาดการณ์ไว้ว่าจะมีผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงยาอินซูลินได้ก็ยังอยู่ที่ 38 ล้านคนซึ่งถือว่าน่าเป็นห่วงอยู่

ที่มา: Insulin shortage could affect 40 million people with type 2 diabetes: The Guardian