สธ.หารือวิชาชีพ จัดระบบทำงานปลอดภัยผู้ให้-ผู้รับ ชั่วโมงทำงานเหมาะสม สวัสดิการค่าตอบแทน

กระทรวงสาธารณสุขหารือ 9 องค์กรวิชาชีพ จัดระบบการทำงาน นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทน บ้านพัก พัฒนาองค์กรสร้างสุข

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมหารือกับ 9 องค์กรวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ แพทย์แผนไทย ทันตแพทย์ นักรังสีการแพทย์ สาธารณสุขชุมชน และกายภาพบำบัดว่า ได้หารือ 9 องค์กรวิชาชีพเพื่อจัดระบบการทำงาน ให้โรงพยาบาลทุกแห่งจัดระบบบริการที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข (Patient and Personnel Safety : 2P Safety) จะต้องปรับระบบการทำงาน ให้เจ้าหน้าที่มีความสมดุลในชีวิตการทำงาน มีชั่วโมงการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ลดชั่วโมงการทำงานที่มากกว่าที่ควรจะเป็น ไม่ให้เกิดความเหนื่อยล้าซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ ลดภาระงานที่ไม่จำเป็นหรือให้ผู้อื่นทำแทน ทั้งในโรงพยาบาล ในชุมชน และการส่งต่อผู้ป่วย รวมทั้งดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทน บ้านพัก พัฒนาองค์กรสร้างสุข

นพ.สุขุม กล่าวต่อว่า ได้ให้แต่ละวิชาชีพจัดทำรายละเอียดการทำงานโดยคำนึงถึงอนาคตที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โรคต่าง ๆ มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น ต้องจัดทีมหมอครอบครัวให้เพียงพอ และมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน และกระทรวงฯ จะนำข้อมูลที่ได้มาจัดระบบบุคลากรสาธารณสุขให้ครบวงจรทุกมิติ เป็นแผนแม่บทในอนาคต โดยศึกษาตามบริบทโรงพยาบาลในแต่ละระดับว่า จะต้องมีบุคลากรเท่าไหร่ รูปการทำงานเป็นทีม และการกำหนดกลุ่มงานที่เหมาะสม Happy work place และ healthy work place ได้ให้แต่ละวิชาชีพไปจัดทำรายละเอียดให้ชัดเจนและจะมาหารืออีกครั้งใน 2 สัปดาห์

“นอกจากนี้ ต้องให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยในการส่งต่อผู้ป่วยและรถพยาบาล เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ กรณีเกิดประสบอุบัติเหตุ กระทรวงพร้อมสนับสนุนดูแลเยียวยา” นพ.สุขุม กล่าว

Comments

เรียนท่านปลัด สธ. • 2018-11-27, 20:57
เรื่องสวัสดิการบุคลากรสาธารณสุขมีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นสำคัญและกระทบกระทือนขวัญและกำลังใจข้าราชการสาธารณสุขพอสมควร นั่นคือในยามที่ตัวเอง พ่อ แม่ สามี ภรรยา บุตร เจ็บป่วย แล้วไปใช้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข บางครั้งก็ไม่ได้รับสวัดิการเพิ่มเติมอะไรเลย ไม่ว่าจะเป็นค่าเกินสิทธิ์ต่าง ๆ ห้องพิเศษ ก็ต้องจ่ายเช่นเดียวกับคนทั่วไป ยกเว้นเฉพาะในโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงานอยู่เท่านั้นเอง..... ที่ร้ายกว่านั้นบางกรณี รพ.ของ สธ. ไม่ยอมให้บริการข้าราชการของ สธ. ก็เคยมี https://pantip.com/topic/34839882 .......ในขณะที่ข้าราชการในกระทรวงทบวงกรมอื่น ๆ เขามีโรงพยาบาลเฉพาะของเขาเองไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลทหาร โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ เขาจะมีช่องทางบริการเฉพาะกสำหรับเจ้าหน้าที่ในองค์กรของเขาแยกต่างหากจากบุคคลทั่วไป และไม่ต้องจ่ายค่าเกินสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น ........ แต่กระทรวงสาธารณสุข ไม่มีโรงพยาบาลเฉพาะสำหรับข้าราชการสาธารณสุข ไม่มีระบบให้บริการที่แยกต่างหากจากบุคคลทั่วไป ต้องไปแย่งใช้บริการกับชาวบ้านกันเอาเอง เป็นที่น่าเวทนาพอสมควร ........ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร สธ.ทุกคนทุกระดับ กระทรวงสาธารณสุขควรจัดให้มีบริการการช่องทางเฉพาะข้าราชการสาธารณสุขและลูกจ้างทุกประเภทของ สธ.แยกต่างหากจากบุคคลทั่วไปในทุก รพ.ของ สธ. เช่นเดียวกับ รพ.ของกระทรวงทบวงกรมอื่น ๆ.

ความคิดเห็นล่าสุด

กนกลดา ทองจํารูญ
13 ชั่วโมง 48 นาที ago
ชูเลิศ สีแสด
15 ชั่วโมง 12 นาที ago
Phawit Jitsabai
15 ชั่วโมง 39 นาที ago
กัญญนัท ริปันโน
19 ชั่วโมง 55 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กนกลดา ทองจํารูญ
13 ชั่วโมง 48 นาที ago
ชูเลิศ สีแสด
15 ชั่วโมง 12 นาที ago
Phawit Jitsabai
15 ชั่วโมง 39 นาที ago
กัญญนัท ริปันโน
19 ชั่วโมง 55 นาที ago
กลับด้านบน