ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข กำชับให้โรงพยาบาลทุกแห่งเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในเขตโรงพยาบาล จัดเวรยาม เช็คสภาพกล้องวงจรปิด ระบบเข้าออกห้องฉุกเฉิน และให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันสอดส่องดูแล เพื่อให้ผู้ป่วยและบุคลากรที่ปฏิบัติงานปลอดภัย

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับรายงานเกิดเหตุทะเลาะวิวาทในเขตพื้นที่บริเวณทางเชื่อมหน้าห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สร้างความเสียขวัญให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และประชาชนที่กำลังรับบริการ รวมทั้งมีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว เบื้องต้นพบว่าไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์เสียหายหรือได้รับผลกระทบแต่อย่างใด ซึ่ง นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้สั่งการให้โรงพยาบาลเพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น

นพ.ไพศาล กล่าวต่อว่า โดยปกติกระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการ ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และติดตั้งเพิ่มในจุดเสี่ยง เช่น บริเวณโถงทางเดิน ทางเข้า-ออกโรงพยาบาลในหอผู้ป่วยทุกแผนก กำชับให้เจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกคนช่วยสอดส่องดูแลความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้ป่วยและประชาชนที่มาใช้บริการอย่างดีที่สุด ประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัยเพิ่ม โดยเฉพาะในช่วงที่มีการจัดงานต่างๆ ของแต่ละพื้นที่ และตรวจสอบระบบการเข้าออกห้องฉุกเฉิน เพื่อคัดกรองผู้ที่จะเข้าออกห้องฉุกเฉินเฉพาะผู้ป่วยเท่านั้น

“สถานพยาบาลเป็นสถานที่สำหรับดูแลผู้ป่วย ฉะนั้นไม่ควรก่อเหตุทะเลาะวิวาทในโรงพยาบาล เพราะผู้ที่ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลนั้นเจ็บป่วยอยู่แล้ว หากมีการทะเลาะวิวาทจะเป็นการสร้างความตื่นตระหนกตกใจ ให้ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ ขอร้องเลิกใช้พื้นที่ในโรงพยาบาลก่อเหตุวิวาทกัน และขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็ว” นพ.ไพศาล กล่าว