เรียกร้องรัฐบาลตั้ง “กองทุนรักษาพยาบาลคนไทยไร้สิทธิ” เข้าถึงการรักษาระหว่างรอพิสูจน์สิทธิ

Tue, 2019-03-12 12:31 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เรียกร้องรัฐบาลสนใจ “คนไทยไร้สิทธิ” คืนสถานะความเป็นคนไทย พร้อมเร่งจัดตั้ง “กองทุนรักษาพยาบาลคนไทยไร้สิทธิ” เข้าถึงการรักษาพยาบาลระหว่างรอพิสูจน์ เผยที่ผ่านมาประสาน สปสช. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาปัญหาและหาทางช่วยเหลือ ไม่ทอดทิ้ง สร้างความเท่าเทียม

น.ส.วรรณา แก้วชาติ

น.ส.วรรณา แก้วชาติ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานชุมชน มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.) กล่าวว่า สถานการณ์คนไทยที่ไม่มีบัตรประชาชน หากรวมคนไทยทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มตกสำรวจไม่ได้ทำบัตรประชาชน กลุ่มที่บัตรประชาชนหาย กลุ่มที่ชื่อถูกถอดออกจากทะเบียนบ้านไปอยู่ในทะเบียนบ้านกลาง โดยประมาณการณ์น่าจะมีอยู่หลายแสนคน ประเด็นสำคัญคืนคืนเหล่านี้เป็นคนไทย แต่กลับไม่มีสิทธิ เรียกว่าเป็น “กลุ่มคนไทยไร้สิทธิ” และที่มีปัญหาอย่างมากคือ “สิทธิการเข้าถึงบริการสุขภาพ” ที่เมื่อเจ็บป่วยทำให้ไม่สามารถใช้สิทธิรักษาได้ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 การไปหาหมอหรือเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลจะต้องใช้เงินตัวเองเพื่อจ่ายค่ารักษา ซึ่งเป็นเงินจำนวนมากสำหรับคนเหล่านี้ที่ส่วนใหญ่ไม่มีรายได้ รายได้น้อย และไม่แน่ไม่นอน

ที่ผ่านมากลุ่มคนเหล่านี้ส่วนใหญ่จึงซื้อยากินเอง รอให้ตัวเองเจ็บป่วยลุกลามจึงยอมไปหาหมอ และหลายคนมีอาการหนักจนต้องเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินมารับไป ค่ารักษาก็จะสูงมากตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนบาท ส่วนใหญ่ไม่มีเงินจ่ายต้องหนีออกจากโรงพยาบาล กลายเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลต้องแบกรับไป ที่ผ่านมาบางคนมีเบอร์โทรศัพท์ของมูลนิธิฯ ก็จะให้เบอร์ติดต่อกับโรงพยาบาลไป ทำให้มีหลายครั้งที่มูลนิธิฯ ได้รับโทรศัพท์จากโรงพยาบาลให้ไปช่วยจ่ายค่ารักษา ซึ่งมูลนิธิฯ ก็ไม่มีกำลังพอจะจ่ายให้ได้เช่นกัน

น.ส.วรรณ กล่าวต่อว่า จากปัญหาที่เกิดขึ้น จึงมองว่าการคืนสิทธิความเป็นคนไทยน่าจะเป็นทางออก เพื่อให้ได้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพราะคนเหล่านี้ล้วนเป็นคนไทยเช่นกัน ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ จึงได้ทำงานร่วมกับเครือข่ายสลัม 4 ภาค และศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เพื่อทำให้คนเหล่านี้เข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อน ตามหลักมนุษยธรรม โดยมีการประสานกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อน ที่ผ่านมาจึงได้มีข้อเสนอไปยังรัฐบาลเพื่อขอให้มีการจัดตั้ง “กองทุนรักษาพยาบาลคนไทยไร้สิทธิ” เพื่อดูแลคนไทยด้วยกันที่ไม่มีบัตรประชาชน

“ขณะนี้เรามีคณะทำงานร่วมกับ สปสช. องค์กรภาคประภาคประชาชน ภายใต้อนุกรรมการการมีส่วนร่วมฯ ของ สปสช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมดูข้อมูลและหาทางออก เช่น จำนวนคนไทยไร้สิทธิ ปัญหามีอะไรบ้าง และแนวทางแก้ไข เพื่อให้คนไทยเหล่านี้เข้าถึงสิทธิได้เช่นเดียวกับคนไทยอื่นๆ ไม่ถูกทอดทิ้ง คาดว่ามีประมาณ 4 แสนคน” เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานชุมชน มพศ. กล่าว และว่า ที่ผ่านมามูลนิธิฯ และเครือข่าย ได้ดำเนินการคืนสิทธิสถานะให้กลุ่มคนไทยไร้สิทธิบางส่วนที่มีหลักฐานยืนยันความเป็นคนไทยชัดเจน โดยพาทำบัตรประชาชน ตรวจดีเอ็นเอยืนยัน เป็นต้น โดยมีการพูดคุยและทำความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

น.ส.วรรณา กล่าวว่า เบื้องต้นในการทำให้กลุ่มคนไทยไร้สิทธิเข้าถึงบริการสุขภาพ ได้ประสานไปยังศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.เพื่อเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้เข้ารับการรักษาเบื้องต้นได้ รวมทั้งได้มีการจัดหน่วยเคลื่อนที่เพื่อตรวจสุขภาพและรักษาเบื้องต้นให้กลุ่มคนไทยไร้สิทธิที่ศูนย์เครือข่ายคนไร้บ้านบางกอกน้อย ในกรณีที่เจ็บป่วยหนักจะมีการประสานไปยัง สปสช.เพื่อดูช่องทางในการส่งต่อ อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำให้คนไทยกลุ่มนี้ได้คืนสิทธิ มีสถานะความเป็นคนไทยปกติกลับคืนมา ซึ่งที่ผ่านมาได้พยายามประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจปัญหาของกลุ่มคนเหล่านี้ โดยในส่วนพื้นที่ กทม.ได้ประสานไปยังสำนักงานเขตต่างๆ โดยเฉพาะในเขตสายไหม และเขตบางกอกน้อย ที่มีคนไร้บ้านอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นที่ตั้งของศูนย์เครือข่ายคนไร้บ้าน เพื่ออำนวยการให้ง่ายต่อการดำเนินกระบวนการพิสูจน์สิทธิ รวมถึงการตรวจดีเอ็นเอ

ส่วน สปสช.เป็นหน่วยงานที่ร่วมมีบทบาทในการผลักดัน นอกจากการดำเนินงานร่วมกับศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศแล้ว สปสช.ยังมีส่วนในการตรวจสอบสิทธิของกลุ่มคนเหล่านี้ และหากได้รับสถานะความเป็นคนไทยกลับคืนแล้ว จะมีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมกับการลงทะเบียนสิทธิยังหน่วยบริการที่ใกล้ เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ

“หากถามว่าทำไมตัวเองถึงมาผลักดันในเรื่องนี้ เพราะความเจ็บป่วยเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งเคยมีประสบการณ์จากแม่ที่ป่วยหนัก จากความยากจนทำให้ไม่มีเงินรักษา ซึ่งแม่เป็นโรคนิ่ว หากได้รับการรักษาตั้งแต่แรกเริ่มแม่ก็อาจจะไม่เสียชีวิต และจากที่ทำงานในมูลนิธิฯ ได้เห็นคนไร้บ้านเจ็บป่วยไม่สบายและเสียชีวิตลง เพราะไม่มีเงินรักษา ไม่มีสิทธิพื้นฐานทั้งที่เป็นคนไทย จึงมุ่งทำเรื่องนี้” เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานชุมชน มศพ. กล่าวและว่า แม้ว่าวันนี้เขาเหล่านี้ยังไม่มีบัตรประชาชน อยู่ระหว่างการพิสูจน์สถานะ ก็ควรได้รับการดูแลจากรัฐบาลเช่นเดียวกับคนไทยอื่นๆ โดยใช้เงินเท่างบเหมาจ่ายรายหัวบัตรทอง คาดว่ามีประมาณ 4 แสนคน จำนวนนี้จะลดลงต่อเนื่องหลังมีการพิสูจน์สถานะคนไทยได้

Add new comment