คปร.มีมติเห็นชอบบรรจุพยาบาลงวดที่ 3 ‘2,900 อัตรา’ ครบตามมติ ครม.

Thu, 2019-03-21 14:19 -- hfocus
Print this pagePrint this page

คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) มีมติเห็นชอบบรรจุพยาบาลวิชาชีพเป็นข้าราชการ 2,900 อัตรา ครบตามจำนวนที่ ครม.ได้อนุมัติไว้ในปี 2560 – 2562

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ในวันนี้ (20 มีนาคม 2562) ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) มีมติเห็นชอบข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข ในการบรรจุพยาบาลวิชาชีพเป็นข้าราชการเพิ่มอีก 2,900 อัตรา ให้ครบตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 อนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพให้กับกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 8,792 อัตรา เพื่อใช้ในการบรรจุพยาบาลวิชาชีพในปีงบประมาณ 2560 – 2562 โดยบรรจุในปี 2560 – 2561 ไปแล้ว 5,892 อัตรา

นพ.ปิยะสกล กล่าวต่อว่า การบรรจุพยาบาลในครั้งนี้ จะช่วยลดปัญหาการลาออกของพยาบาลได้ระดับหนึ่ง เนื่องจากพยาบาลเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานบริการและดูแลผู้ป่วย ตลอด 24 ชั่วโมง มีภาระงานหนัก เงินเดือนน้อย ตำแหน่งข้าราชการจึงมีความสำคัญสูงสุดต่อการคงอยู่ของพยาบาลภาครัฐ โดยกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปกำลังคนของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

Comments

เเล้ววิชาชีพโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ล่ะคะ ทางสถาบันพระบรมชนกผลิตมาเหมือนวิชาชีพพยาบาล ท่านให้ทำงานใช้ทุนโรงพยาบาล ท่านกลับไม่ให้บรรจุข้าราชการตามที่เคยได้เห็นชอบจาก กพ. ถึงเเม้งานของเราจะไม่ได้สัมผัสกับคนไข้โดยตรงหรือสัมผัสคนไข้อาจบะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่งานของเราก็มีความสำคัญ ทั้งในเรื่องการป้องกัน ส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์์ ทั้งภายในเเละภายนอก ต้องเจอทัังคนไข้ ญาติ และเจ้าหน้าที่ การทำงานวิชาการ การพัฒนาองค์กร เราก็มีส่วนร่วมด้วยเสมอ. อีกทั้งค่าตอบเเทนเจ้าหน้าที่ก็น้อย ไม่มีทั้งเวรและโอที แต่ก็ทำงานล่วงเวลาเช่นเดียวกัน จึงอยากให้ทางกระทรวงพิจารณา เด็กๆๆเจ้าหน้าที่ที่ท่างกระทรวงหรือทางสถาบันพระบรมชนกนั้นได้ผลิตขึ้นมาด้วยค่ะ

Submitted by ต้องทำใจ on
ทำงานในกระทรวงสาธารณทุกข์ต้องทำใจครับ ถ้าหากไม่ใช่วิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์และพยาบาลแล้วโอกาสที่จะได้บรรจุเป็นข้าราชการในอนาคต ยากมาก ๆ สาขาวิชาชีพแพทย์ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าชการกันทุกคนคงเป็นเพราะรุ่นพี่ รุ่นลุง รุ่นป้า ได้เป็นผู้บริหารเกือบทุกระดับในกระทรวงนี้ เป็นปากเป็นเสียงเรียกร้อง ผลักดัน สนับสนุนได้เต็มที่ ส่วนวิชาชีพพยาบาลที่มีโอกาสได้บรรจุเป็นข้าราชการบ้างบางส่วน ก็เพราะมีจำนวนคนในวิชาชีพมาก มีสหภาพพยาบาลคอยช่วยเหลือผลักดัน รวมกลุ่มกันได้มีพลัง เดินขบวนเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากรัฐบาลโดยตรง ส่วนสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ผมมองไม่เห็นอนาคตความก้าวหน้าการบรรจุเป็นข้าราชการในกระทรวงนี้

Add new comment