คปร.มีมติเห็นชอบบรรจุพยาบาลงวดที่ 3 ‘2,900 อัตรา’ ครบตามมติ ครม.

คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) มีมติเห็นชอบบรรจุพยาบาลวิชาชีพเป็นข้าราชการ 2,900 อัตรา ครบตามจำนวนที่ ครม.ได้อนุมัติไว้ในปี 2560 – 2562

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ในวันนี้ (20 มีนาคม 2562) ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) มีมติเห็นชอบข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข ในการบรรจุพยาบาลวิชาชีพเป็นข้าราชการเพิ่มอีก 2,900 อัตรา ให้ครบตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 อนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพให้กับกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 8,792 อัตรา เพื่อใช้ในการบรรจุพยาบาลวิชาชีพในปีงบประมาณ 2560 – 2562 โดยบรรจุในปี 2560 – 2561 ไปแล้ว 5,892 อัตรา

นพ.ปิยะสกล กล่าวต่อว่า การบรรจุพยาบาลในครั้งนี้ จะช่วยลดปัญหาการลาออกของพยาบาลได้ระดับหนึ่ง เนื่องจากพยาบาลเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานบริการและดูแลผู้ป่วย ตลอด 24 ชั่วโมง มีภาระงานหนัก เงินเดือนน้อย ตำแหน่งข้าราชการจึงมีความสำคัญสูงสุดต่อการคงอยู่ของพยาบาลภาครัฐ โดยกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปกำลังคนของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

Comments

Pranee Dokput • 2019-03-28, 19:07
เเล้ววิชาชีพโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ล่ะคะ ทางสถาบันพระบรมชนกผลิตมาเหมือนวิชาชีพพยาบาล ท่านให้ทำงานใช้ทุนโรงพยาบาล ท่านกลับไม่ให้บรรจุข้าราชการตามที่เคยได้เห็นชอบจาก กพ. ถึงเเม้งานของเราจะไม่ได้สัมผัสกับคนไข้โดยตรงหรือสัมผัสคนไข้อาจบะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่งานของเราก็มีความสำคัญ ทั้งในเรื่องการป้องกัน ส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์์ ทั้งภายในเเละภายนอก ต้องเจอทัังคนไข้ ญาติ และเจ้าหน้าที่ การทำงานวิชาการ การพัฒนาองค์กร เราก็มีส่วนร่วมด้วยเสมอ. อีกทั้งค่าตอบเเทนเจ้าหน้าที่ก็น้อย ไม่มีทั้งเวรและโอที แต่ก็ทำงานล่วงเวลาเช่นเดียวกัน จึงอยากให้ทางกระทรวงพิจารณา เด็กๆๆเจ้าหน้าที่ที่ท่างกระทรวงหรือทางสถาบันพระบรมชนกนั้นได้ผลิตขึ้นมาด้วยค่ะ
ต้องทำใจ • 2019-03-29, 10:42
ทำงานในกระทรวงสาธารณทุกข์ต้องทำใจครับ ถ้าหากไม่ใช่วิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์และพยาบาลแล้วโอกาสที่จะได้บรรจุเป็นข้าราชการในอนาคต ยากมาก ๆ สาขาวิชาชีพแพทย์ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าชการกันทุกคนคงเป็นเพราะรุ่นพี่ รุ่นลุง รุ่นป้า ได้เป็นผู้บริหารเกือบทุกระดับในกระทรวงนี้ เป็นปากเป็นเสียงเรียกร้อง ผลักดัน สนับสนุนได้เต็มที่ ส่วนวิชาชีพพยาบาลที่มีโอกาสได้บรรจุเป็นข้าราชการบ้างบางส่วน ก็เพราะมีจำนวนคนในวิชาชีพมาก มีสหภาพพยาบาลคอยช่วยเหลือผลักดัน รวมกลุ่มกันได้มีพลัง เดินขบวนเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากรัฐบาลโดยตรง ส่วนสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ผมมองไม่เห็นอนาคตความก้าวหน้าการบรรจุเป็นข้าราชการในกระทรวงนี้

ความคิดเห็นล่าสุด

Rogerdum
10 ชั่วโมง 47 นาที ago
Rogerdum
10 ชั่วโมง 49 นาที ago
Rogerdum
10 ชั่วโมง 54 นาที ago
Rogerdum
10 ชั่วโมง 57 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Rogerdum
10 ชั่วโมง 47 นาที ago
Rogerdum
10 ชั่วโมง 49 นาที ago
Rogerdum
10 ชั่วโมง 54 นาที ago
Rogerdum
10 ชั่วโมง 57 นาที ago
กลับด้านบน