ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“ปลัดสุขุม” ลงนามคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการรักษาการแทนในตำแหน่ง นพ.สสจ. 5 ตำแหน่ง “เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร พิจิตร และศรีสะเกษ”

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 841/2562 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 5 รายดังนี้

1.นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

2.นพ.ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

3.นพ.ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

4.นพ.ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

5.นพ.วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ