ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข ให้โรงพยาบาลทุกแห่งใน 8 จังหวัดภาคเหนือ จัดเตรียมห้องสะอาดสำหรับผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงจากวิกฤติฝุ่นควัน จัดคลินิกเฉพาะดูแลผู้ป่วย กำชับสถานบริการในพื้นที่ส่งทีมหมอครอบครัวดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และอสม.เคาะประตูบ้านให้คำแนะนำประชาชน แจกหน้ากากอนามัยกลุ่มเสี่ยงแล้วกว่า 8 แสนชิ้น

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่ ติดตามหาแนวทางแก้ปัญหาฝุ่นละอองในเขตภาคเหนือ ร่วมกับคณะนายกรัฐมนตรี ว่า ได้ให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีทั้งหมด 538 แห่ง จัดเตรียมห้องสะอาด (Clean Room) พร้อมรองรับผู้ป่วย และประชาชนกลุ่มเสี่ยง จัดคลินิกเฉพาะดูแลผู้ป่วย ให้ทีมหมอครอบครัวเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และ อสม.เคาะประตูบ้านให้คำแนะนำประชาชนในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันผลกระทบสุขภาพ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหลายแห่งได้ดำเนินงานโครงการ “อสม.เคาะประตูสู้ควันไฟ เพื่อลมหายใจของทุกคน” มี อสม.ที่พร้อมดูแลผู้ป่วยจำนวน 99,540 คน

นพ.ปิยะสกล กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ที่ส่วนกลาง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพประชาชนจากหมอกควันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตั้งแต่เริ่มเกิดสถานการณ์ แจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนกลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยงแล้ว 870,011 ชิ้น นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดหาหน้ากากอนามัยให้ประชาชนทั่วไป มอบหมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของหน่วยงานในสังกัดอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความตื่นตัวและตระหนัก รวมทั้งการป้องกันตนเองจากพิษภัยของหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยใช้สื่อทุกชนิดเช่น การแถลงข่าวรวมกับทางกระทรวงมหาดไทย/กระทรวงที่เกี่ยวข้อง การแถลงข่าวและการร่วมออกรายการวิทยุและโทรทัศน์ในโอกาสต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุหลักและวิทยุชุมชน การสื่อสารผ่านเว็บไซต์/ผ่านเฟซบุ๊คของหน่วยงานและทางไลน์กลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งการผลิตสื่อสนับสนุน เช่นสปอตวิทยุ แผ่นพับ เป็นต้น

ด้าน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้เปิดวอร์รูมดูแลเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพ และประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์ในภาคเหนือ กำชับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 1 ลงไปช่วยกำกับดูแล และมอบหมายให้อธิบดีกรมการแพทย์ร่วมกับ รพ.นพรัตน์ราชธานี จัดคลินิกมลพิษที่โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่

ขอให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพ ติดตามสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของทางราชการ หากอยู่ในพื้นที่สีเหลือง สีส้ม สีแดง ควรงดกิจกรรมกลางแจ้ง กลุ่มเสี่ยงควรพักผ่อนอยู่ในบ้าน ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด ขอให้เตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับใส่เมื่อต้องออกจากบ้าน หรือทำงานนอกบ้านนาน ๆ ควรใช้ที่มีมาตรฐาน N95