มสช.เปิดรับสมัครคนทำงานสาธารณสุข เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพ

Tue, 2019-05-14 11:00 -- hfocus
Print this pagePrint this page

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) เปิดรับสมัครคนทำงานสาธารณสุข เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพ เปิดรับสมัครถึง 17 พ.ค.62 นี้ 

Comments

Add new comment