ปลุกคนไทยตื่นตัวลดพุงลดโรค ผ่านแคมเปญออนไลน์ “ภารกิจ ท้า คุณ เปลี่ยน”

Thu, 2019-06-20 11:12 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สสส.ปลุกคนไทยตื่นตัวลดพุงลดโรค ผ่านแคมเปญออนไลน์ “ภารกิจ ท้า คุณ เปลี่ยน” หวังผู้สมัครกว่า 1.8 พันคน มีสุขภาพดีขึ้นได้ภายใน 2 เดือน พร้อมปรับพฤติกรรมระยะยาว สร้างความสมดุลสู่ผลที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะได้จัดกิจกรรม ภารกิจ ท้า คุณ เปลี่ยน ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. โดย นางสาวสุพัฒนุช สอนดำริห์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส.ร่วมกับเครือข่ายคนไทยไร้พุง จัดกิจกรรมต่อยอดแคมเปญลดพุงลดโรค “ภารกิจท้าคุณเปลี่ยน” ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ จุดประกาย สร้างแรงกระตุ้น ให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีสุขภาวะที่ดี ผ่านกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดประสบการณ์ตรงผ่านการลงมือปฏิบัติ โดยใช้ช่องทางออนไลน์เป็นหลัก เพื่อเป็นการกระจายองค์ความรู้และกิจกรรมสุขภาวะให้ประชาชนทั่วทั้งประเทศ สามารถมีส่วนร่วมและนำไปสู่สุขภาวะที่ดีทั้ง 4 มิติ ทั้งกาย ใจ ปัญญา และสังคมได้ โดยมีกลุ่มคนวัยทำงาน เพศชายและหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป ที่มีความสนใจการลดพุงด้วยวิธีที่ถูกต้อง เข้าร่วมโครงการกว่า 1,800 คน

“กิจกรรม “ท้าคุณเปลี่ยน” มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ตระหนักถึงการลดพุงลดโรคด้วยหลัก 3 อ. ได้แก่ 1. ด้านอาหาร โดยนักโภชนาการจากเครือข่ายคนไทยไร้พุง 2. ด้านออกกําลังกาย โดยโค้ชเป้ง สาธิก ธนะทักษ์ และ 3. ด้านอารมณ์ โดยอาจารย์สง่า ดามาพงษ์ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ ประชาชนทั่วไปจะได้รับข้อมูลและภารกิจพิชิตพุง 8 สัปดาห์ผ่านกลุ่มเฟซบุ๊กท้าคุณเปลี่ยน ที่ประกอบไปด้วย โภชนาการ และการออกกำลังกาย ส่วนในขององค์กร จะเป็นการแข่งขันทำภารกิจพิชิตพุงของ 10 องค์กร ผ่านกรุ๊ปไลน์ ทั้ง 2 รูปแบบมีระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ 17 มิถุนายน - 11 สิงหาคม 2562” ผอ.ฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม กล่าว

ทั้งนี้ แคมเปญ “ลดพุง ลดโรค” เป็นการรณรงค์ตั้งแต่ปี 2556 ที่ สสส. ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ผลักดันให้คนไทยตระหนักถึงภัยร้ายของ “โรคอ้วนลงพุง” โดยแคมเปญดังกล่าวจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องด้านโภชนาการ การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ พร้อมกระตุ้นให้คนไทยทั่วประเทศปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน ผ่านสื่อโฆษณา รายการโทรทัศน์ สื่อรณรงค์สื่อออนไลน์ และกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและองค์กรต่างๆ เข้าร่วม

Comments

Submitted by เอวเธอหายไป on
2018-09-17, 16:01 เห็นรอบเอวท่านอธิบดีกรมอนามัย กับรอบเอวท่านผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) แล้วก็ได้แต่ปลง เหนื่อยใจแทน.... สรุปว่าท่านได้แต่คิด ได้แต่พูด ได้แต่บอกได้แต่ให้คนอื่นทำหรือเปล่า ได้แต่แพลนนิ่ง..หรือเปล่า ?????? จากรอบเอวของทั้งสองท่าน...ก็เห็นได้ชัดพอสมควรว่าท่านทั้งสองน่าจะเป็นได้แค่นักเทศน์ ไม่ใช่นักทำ....... หากจะให้ยุทธศาสตร์ชาติส่งเสริมกิจกรรมทางกายคนไทยส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จจริง ๆ ผู้นำทุกระดับต้องลงมือกระทำเป็นตัวอย่างอย่างจริงจัง..... รัฐบาล กระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน สสส.จะต้องจัดให้มีให้มีกิจกรรมมหกรรมร่วมระดับชาติ ตัวอย่างในอดีตก็เคยมีกิจกรรมเต้นแอโรบิคระดับชาติเมื่อปี 2546 พร้อมกันทั่วประเทศ....และในปี 2558 กิจกรรมปั่นเพื่อแม่ ปั่นเพื่อพ่อ ก็ประสบความสำเร็จสูงสุดสร้างความคึกคักให้กับวงการจักรยานไทยมีกลุ่มคนปั่นเพื่อสุขภาพมากขึ้นต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้....... กลุ่มนักปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพก็ได้รับการยอมรับจากสังคม ไม่ต้องถูกมองเป็นสิ่งแปลกปลอมบนท้องถนนอีกต่อไป......เพียงแต่สิ่งเหล่านี้ สสส.และรัฐบาลต้องจัดให้มีอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี เพื่อรักษากระแสเอาไว้ ซึ่งในแต่ละรอบปีก็ควรจะมีหลาย ๆ กิจกรรมมหกรรมระดับชาติ เช่น.....วันที่ 28 กรกฎาคมและวันที่ 12 สิงหาคม สสส.และรัฐบาลตลอดจนถึงกระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ ก็ควรจะร่วมกันจัดมหกรรมปั่นจักยานระดับชาติทั่วประเทศ ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ .....วันที่ 1 เมษายน ก็ควรจัดมหกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพและเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพระดับชาติทั่วประเทศทุกจังหวัดทุกอำเภอ ทุกตำบล เหล่านี้เป็นต้น...... มหกรรมระดับชาติเหล่านี้ สสส. รัฐบาล ตลอดจนถึงกระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ ควรจะต้องจัดให้มีขึ้นในทุก ๆ ปีให้เป็นประเพณีต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป.....เพื่อรักษากระแสการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในคนไทยส่วนใหญ่ให้มั่นคงยาวนานไม่มีที่สิ้นสุด https://www.hfocus.org/content/2018/09/16352

Add new comment