ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

HITAP เปิดหลักสูตรอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข (Health Economic Evaluation Training หรือ EE training) ซึ่งเป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารและบุคลากรทางสาธารณสุข ให้เกิดการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

กลับมาเป็นครั้งที่ 15 ที่โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) กระทรวงสาธารณสุข นำกิจกรรมดี ๆ มามอบให้ผู้กำหนดนโยบาย บุคลากรทางการแพทย์ นักวิจัย และนักเรียนนักศึกษา กับการอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือ EE training ในวันที่ 5-9 สิงหาคม 2562

การอบรมนี้แบ่งเป็น 2 หลักสูตร ที่ผู้เข้าอบรมเลือกลงทะเบียนได้ตามต้องการ ได้แก่

1. หลักสูตรเบื้องต้น วันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้หลักการเบื้องต้นของการประเมินความคุ้มค่าฯ การทำความเข้าใจเมื่ออ่านงานวิจัยเรื่องการประเมินความคุ้มค่าฯ รวมถึงบทบาทของการประเมินความคุ้มค่าในการตัดสินใจเชิงนโยบาย เน้นการบรรยาย เหมาะสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานในการประเมินความคุ้มค่ามาก่อน ค่าอบรม รวมเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อ เพียง 7,500 บาท/ท่าน

2. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การสร้างแบบจำลองซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการประเมินความคุ้มค่าฯ การนำเสนอผลการศึกษา รวมถึงได้ลงมือวิเคราะห์ความคุ้มค่าจากแบบจำลองที่ใช้จริงในการตัดสินใจนำยารักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีบรรจุเข้าในบัญชียาหลักแห่งชาติ ค่าอบรม รวมเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อ เพียง 15,000 บาท/ท่าน
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ training.hitap.net ด่วนเปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้เท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม : ผู้ประสานงานหลักสูตร นายสรายุทธ ขันธะ, นางสาวสลักจิต ชื่นชม, ผู้ประสานงานด้านการเงินและขั้นตอนการสมัคร นางสาวรจเรข เล็กสมบูรณ์ โทรศัพท์ 02-590-4549, 02-591-8161,096-719-9033 อีเมล hitaptraining@hitap.net