HITAP เปิดอบรม “ประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข” 5-6 ส.ค. และ 7-8 ส.ค.นี้

HITAP เปิดหลักสูตรอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข (Health Economic Evaluation Training หรือ EE training) ซึ่งเป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารและบุคลากรทางสาธารณสุข ให้เกิดการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

กลับมาเป็นครั้งที่ 15 ที่โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) กระทรวงสาธารณสุข นำกิจกรรมดี ๆ มามอบให้ผู้กำหนดนโยบาย บุคลากรทางการแพทย์ นักวิจัย และนักเรียนนักศึกษา กับการอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือ EE training ในวันที่ 5-9 สิงหาคม 2562

การอบรมนี้แบ่งเป็น 2 หลักสูตร ที่ผู้เข้าอบรมเลือกลงทะเบียนได้ตามต้องการ ได้แก่

1. หลักสูตรเบื้องต้น วันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้หลักการเบื้องต้นของการประเมินความคุ้มค่าฯ การทำความเข้าใจเมื่ออ่านงานวิจัยเรื่องการประเมินความคุ้มค่าฯ รวมถึงบทบาทของการประเมินความคุ้มค่าในการตัดสินใจเชิงนโยบาย เน้นการบรรยาย เหมาะสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานในการประเมินความคุ้มค่ามาก่อน ค่าอบรม รวมเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อ เพียง 7,500 บาท/ท่าน

2. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การสร้างแบบจำลองซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการประเมินความคุ้มค่าฯ การนำเสนอผลการศึกษา รวมถึงได้ลงมือวิเคราะห์ความคุ้มค่าจากแบบจำลองที่ใช้จริงในการตัดสินใจนำยารักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีบรรจุเข้าในบัญชียาหลักแห่งชาติ ค่าอบรม รวมเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อ เพียง 15,000 บาท/ท่าน
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ training.hitap.net ด่วนเปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้เท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม : ผู้ประสานงานหลักสูตร นายสรายุทธ ขันธะ, นางสาวสลักจิต ชื่นชม, ผู้ประสานงานด้านการเงินและขั้นตอนการสมัคร นางสาวรจเรข เล็กสมบูรณ์ โทรศัพท์ 02-590-4549, 02-591-8161,096-719-9033 อีเมล hitaptraining@hitap.net

กดถูกใจแฟนเพจ Hfocus.org บน Facebook ติดตามข่าวสารระบบสุขภาพทุกความเคลื่อนไหว

ความคิดเห็นล่าสุด

Cleanimmiply
17 ชั่วโมง 26 นาที ago
Cleanimmiply
17 ชั่วโมง 29 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Cleanimmiply
17 ชั่วโมง 26 นาที ago
Cleanimmiply
17 ชั่วโมง 29 นาที ago
กลับด้านบน