แอปฯ อสม.ออนไลน์เพิ่มฟีเจอร์สำรวจลูกน้ำยุงลาย หนุน อสม.-ชุมชนร่วมป้องกันไข้เลือดออก

ย่างเข้าฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงระบาดของโรคไข้เลือดออกแล้ว อย่างไรก็ดี ดูเหมือนว่าสถานการณ์ในปีนี้จะมีการระบาดมากกว่าปีก่อนๆ โดยจากรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของกรมควบคุมโรค ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2562 พบว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้วกว่า 26,430 ราย และผู้เสียชีวิต 41 ราย

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ มีความตั้งใจในการนำเทคโนโลยีมาช่วยบรรเทาการระบาดของไข้เลือดออกได้ จึงได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดของแอปฯ อสม.ออนไลน์ คือ “รายงานสำรวจลูกน้ำ ยุงลาย” เพื่อสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการป้องกันและยับยั้งไข้เลือดออกทำงานได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรายการพื้นที่สำรวจซึ่งจะแสดงให้เห็นรายการของครัวเรือนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อสม.แต่ละคน จำนวนครั้งที่ อสม.ไปสำรวจ และรายละเอียดในการสำรวจแต่ละครั้ง ทั้งหมดจะถูกเก็บบันทึกไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทำงานง่ายขึ้นในการสำรวจครั้งถัดไป

ทั้งนี้ รายละเอียดผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายแต่ละครั้ง อสม.ไม่จำเป็นต้องเขียนด้วยตัวเองอีก แอปฯอสม.ออนไลน์ได้ทำการจำแนกรายการต่างๆไว้เพื่อความสะดวกของผู้ปฏิบัติงานแล้ว อสม.เพียงแค่บันทึกข้อมูลตัวเลขจำนวนภาชนะชนิดต่างๆที่พบในบ้าน และจำนวนภาชนะชนิดต่างๆที่พบว่ามีลูกน้ำยุงลายอาศัยอยู่ เพียงเท่านี้รายงานสำรวจลูกน้ำยุงลายของ อสม. ก็เสร็จเรียบร้อย

นอกจากนี้ การสรุปผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายจะปรากฎจำนวนบ้านที่สำรวจแล้วและยังไม่สำรวจ จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำยุงลาย จำนวนภาชนะที่สำรวจและพบลูกน้ำยุงลาย รวมถึงค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายที่พบในชุมชนและในบ้าน (HI และ CI) ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้มีโอกาสพบผู้ป่วยไข้เลือดออกหากว่าค่าดัชนี CI สูงเกิน 10% ข้อมูลส่วนนี้แสดงภาพรวมของชุมชน ทำให้ อสม.ดูแลพื้นที่รับผิดชอบได้ง่ายขึ้น และเมื่อ อสม.สามารถป้องกันได้ใน 1 พื้นที่ จากชุมชนเล็กๆ หลายชุมชน รวมกันเป็นอำเภอ จังหวัด ภูมิภาค จนสามารถป้องกันได้ในระดับประเทศ

ขณะเดียวกัน รายงานผลสำรวจจะถูกส่งตรงไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทำให้เห็นการระบาดในพื้นที่หนึ่งๆ ได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม คาดว่าข้อมูลที่เกิดจากการบันทึกอย่างเป็นระบบผ่านฟีเจอร์ “รายงานสำรวจลูกน้ำยุงลาย”ของแอปฯ อสม.ออนไลน์นี้ จะช่วยให้เกิดการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพและตรงจุดมากขึ้น นำไปสู่ยับยั้งและป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยได้ในที่สุด

**ข้อมูลรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก กรมควบคุมโรค**

กดถูกใจแฟนเพจ Hfocus.org บน Facebook ติดตามข่าวสารระบบสุขภาพทุกความเคลื่อนไหว

ความคิดเห็นล่าสุด

Cleanimmiply
17 ชั่วโมง 50 นาที ago
Cleanimmiply
17 ชั่วโมง 53 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Cleanimmiply
17 ชั่วโมง 50 นาที ago
Cleanimmiply
17 ชั่วโมง 53 นาที ago
กลับด้านบน