ชวน รพ.สต.ประกวดใช้งานแอป อสม.ออนไลน์ ปี 3 เทคโนโลยีดิจิทัลเสริมงานสาธารณสุขชุมชน

Sat, 2019-06-29 09:28 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เอไอเอส ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานต่อความมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมการทำงานสาธารณสุขชุมชน จัดโครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 3 ตอกย้ำให้หน่วยบริการสุขภาพ และ อสม.ได้มีการพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปเป็นเครื่องมือในการดูแลสุขภาพของประชาชนหนุนระบบสุขภาพยั่งยืน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส มุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปร่วมสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่สังคมและประเทศชาติ ภายใต้แนวคิด Digital For Thais เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ เอไอเอส จึงได้สร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เพื่อเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารในการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งถือบุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขชุมชน เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อสม.นั้น ถือเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพและสื่อสารข้อมูลบริการภาครัฐ ตลอดจนขับเคลื่อนสุขภาพภาคประชาชน เอไอเอส จึงนำเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านแอปฯอสม.ออนไลน์ให้เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างการเรียนรู้ ทักษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ อสม. ตลอดจนส่งเสริมให้ อสม.มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพของชุมชน

ทั้งนี้ จากการจัดโครงการประกวดฯ ที่ผ่านมานั้น เอไอเอสได้เห็นผลลัพธ์จากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านแอปฯ อสม.ออนไลน์เข้าไปประยุกต์ในการดูแลสุขภาพของประชาชน และช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานระหว่างหน่วยบริการสุขภาพและ อสม. รวมทั้งยังทำให้ อสม.เกิดการเรียนรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ในปีนี้ เอไอเอส จึงสานต่อความมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปเป็นเครื่องมือในการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) จัดโครงการ “ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 3” โดยขอเชิญชวนรพ.สต. และหน่วยงานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ที่มีเครือข่ายอสม.ทุกแห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวด เพื่อรับเงินสนับสนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข มูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรางวัลดีเด่นระดับประเทศ รางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล และรางวัลดีเด่นระดับจังหวัด รางวัลละ 40,000 บาท จังหวัดละ 2 รางวัล เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2562

สำหรับเกณฑ์การตัดสิน จะพิจารณาจากปริมาณการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2562 และรายงานเชิงคุณภาพจากการนำแอปฯ อสม.ออนไลน์ไปใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชนในช่วงการใช้งานดังกล่าวและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขี้นจากการใช้แอปฯ โดยจะประกาศผลรางวัลในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และรพ.สต.ที่สนใจเข้าร่วมประกวดฯ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ Facebook อสม.ออนไลน์ หรือ โทร.06 2520 1999

ทั้งนี้ ในปีนี้คณะทำงานได้จัดให้มีรางวัลพิเศษขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้แก่หน่วยบริการสุขภาพที่ไม่เคยสมัครเข้าร่วมประกวดและมีผงลานโดดเด่น โดยการพิจารณานั้นจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ

 

Add new comment