ชวน รพ.สต.ประกวดใช้งานแอป อสม.ออนไลน์ ปี 3 เทคโนโลยีดิจิทัลเสริมงานสาธารณสุขชุมชน

เอไอเอส ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานต่อความมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมการทำงานสาธารณสุขชุมชน จัดโครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 3 ตอกย้ำให้หน่วยบริการสุขภาพ และ อสม.ได้มีการพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปเป็นเครื่องมือในการดูแลสุขภาพของประชาชนหนุนระบบสุขภาพยั่งยืน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส มุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปร่วมสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่สังคมและประเทศชาติ ภายใต้แนวคิด Digital For Thais เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ เอไอเอส จึงได้สร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เพื่อเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารในการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งถือบุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขชุมชน เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อสม.นั้น ถือเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพและสื่อสารข้อมูลบริการภาครัฐ ตลอดจนขับเคลื่อนสุขภาพภาคประชาชน เอไอเอส จึงนำเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านแอปฯอสม.ออนไลน์ให้เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างการเรียนรู้ ทักษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ อสม. ตลอดจนส่งเสริมให้ อสม.มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพของชุมชน

ทั้งนี้ จากการจัดโครงการประกวดฯ ที่ผ่านมานั้น เอไอเอสได้เห็นผลลัพธ์จากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านแอปฯ อสม.ออนไลน์เข้าไปประยุกต์ในการดูแลสุขภาพของประชาชน และช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานระหว่างหน่วยบริการสุขภาพและ อสม. รวมทั้งยังทำให้ อสม.เกิดการเรียนรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ในปีนี้ เอไอเอส จึงสานต่อความมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปเป็นเครื่องมือในการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) จัดโครงการ “ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 3” โดยขอเชิญชวนรพ.สต. และหน่วยงานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ที่มีเครือข่ายอสม.ทุกแห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวด เพื่อรับเงินสนับสนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข มูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรางวัลดีเด่นระดับประเทศ รางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล และรางวัลดีเด่นระดับจังหวัด รางวัลละ 40,000 บาท จังหวัดละ 2 รางวัล เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2562

สำหรับเกณฑ์การตัดสิน จะพิจารณาจากปริมาณการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2562 และรายงานเชิงคุณภาพจากการนำแอปฯ อสม.ออนไลน์ไปใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชนในช่วงการใช้งานดังกล่าวและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขี้นจากการใช้แอปฯ โดยจะประกาศผลรางวัลในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และรพ.สต.ที่สนใจเข้าร่วมประกวดฯ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ Facebook อสม.ออนไลน์ หรือ โทร.06 2520 1999

ทั้งนี้ ในปีนี้คณะทำงานได้จัดให้มีรางวัลพิเศษขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้แก่หน่วยบริการสุขภาพที่ไม่เคยสมัครเข้าร่วมประกวดและมีผงลานโดดเด่น โดยการพิจารณานั้นจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ

 

กดถูกใจแฟนเพจ Hfocus.org บน Facebook ติดตามข่าวสารระบบสุขภาพทุกความเคลื่อนไหว

ความคิดเห็นล่าสุด

Cleanimmiply
17 ชั่วโมง 55 นาที ago
Cleanimmiply
17 ชั่วโมง 57 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Cleanimmiply
17 ชั่วโมง 55 นาที ago
Cleanimmiply
17 ชั่วโมง 57 นาที ago
กลับด้านบน