ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ชี้ ไม่ควรนำกัญชารักษาเด็ก-วัยุร่น มีผลเสียต่อระบบประสาทที่กำลังเจริญเติบโต

Sun, 2019-06-30 09:20 -- hfocus
Print this pagePrint this page

มติราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ไม่สมควรนำกัญชาและสารสกัดจากกัญชาใดๆ มารักษาโรคในผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น เผยตรงกับข้อสรุปของสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกา ชี้กัญชามีส่วนประกอบที่ส่งผลเสียต่อระบบประสาทที่กำลังเจริญเติบโตในเด็กและวัยรุ่นหากใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน และมีฤทธิ์เสพติด

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศฉบับที่ 134/2562 แถลงการณ์จุดยืนของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์ ซึ่งลงนามโดย ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่เลขา ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า

อาศัยอำนาจตามความในหมวด 3 ข้อ 8(7) แห่งข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2538 และมติคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย มีความคิดเห็นและข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ในเด็กและวัยรุ่น ดังนี้

1.คุณสมบัติของกัญชา

กัญชา (Marijuana) มีฤทธิ์เสพติด เป็นพืชที่มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis มีหลายสายพันธุ์ ไม่ใช่มีเฉพาะเพียงกัญชาเท่านั้น เช่น กัญชง ซึ่งเป็นพืชที่มีการนำลำต้นมาใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ ปริมาณของสาร Cannabinoids ที่มีอยู่ในพืชเหล่านี้ มีระดับที่แตกต่างกันตามสายพันธุ์และการเพาะปลูก สาร Cannabinoids ที่อยู่ในกัญชามีอยู่หลายชนิ เช่น delta9-tetrahydrocannabinol (delta9-THC) และ cannabidiol (CBD) เป็นต้น บางชนิดสามารถสกัดเฉพาะสารออกมาได้ หรือสังเคราะห์เองได้โดยไม่ต้องสกัดจาพืช โดยกัญชาในรูปแบบต่างๆ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในบางสาขาได้ กัญชาที่มีผู้นำมาใช้เพื่อความรื่นเริงบางครั้งเกิดการเสพติดนั้น มักเป็นชนิดที่มีปริมาณของสาร delta9-THC ที่สูง โดยผู้เสพดังกล่าวอาจนำส่วนต่างๆ ของกัญชามาทำให้แห้งเพื่อสูบ หรืออาจใช้ในรูปแบบน้ำมันสกัดซึ่งมีปริมาณ delta9-THC สูงกว่าปกติ

2.ความคิดเห็นและคำแนะนำเกี่ยวกับกัญชาในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น

กัญชามีส่วนประกอบที่ส่งผลเสียต่อระบบประสาทที่กำลังเจริญเติบโตในเด็กและวัยรุ่น หากใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานานและมีฤทธิ์เสพติดจากผลของสาร delta9-THC

ดังนั้น ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยจึงมีมติว่า ไม่สมควรนำกัญชาและสารสกัดจากกัญชาใดๆ มารักษาโรคในผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น ซึ่งตรงกับข้อสรุปของ American Academy of Pediatrics (สถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกา) ที่ตีพิมพ์ในเดือนมีนาคม ค.ศ.2015

Comments

Submitted by นายศักดิ์ชัย โฉมทอง on
วันนี้ 11-2-2563 พาลูกไปหาหมอปรึกษาเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ ได้คุยปรึกษากับหมอ และต้องการทดสอบว่าแพ้อะไร คุณหมอก็เอาตารางเกี่ยวการตรวจโยการเจาะเลือดมาให้ดู ก็เลยเลือกโปรแกรม 2900 บาท ส่วนอื่นก็จ่ายยาให้กลับไปทานที่บ้าน พอไปจ่ายค่ายาและค่าทดสอบ๓ูมแพ้ ทั้งหมด 7005 บาท เอะใจค่าเจาะเลือเทสภูมิแพ้ตามโปรแกรมที่เลือก แต่ค่ายาแพงมากๆ โดยเฉพาะยาที่ให้มา 2 ขวด (ออมนิเซฟ) ลองเช็คกับเภสัชที่รู้จัก ราคาไม่สูง จึงรบกวนให้ตรวจสอบให้หน่อยครับ เบอร์ติดต่อกลับ 089-645 9457 คุณศักดิ์ชัย โฉมทอง

https://ajifumecif.ml coronavirus A 44yearold Chinese man has died of the new coronavirus, the Philippines said on Sunday (February 2), in the first fatality from the growing outbreak outside China. The Department of Health said the Philippines now has two confirmed cases of the virus the deceased man and a woman he was traveling with, who arrived in the country on January 21. Finding Coronavirus Vaccine Could Take More Than a Year: Novartis CEO. Novartis AG Chief Executive Officer Vas Narasimhan discusses sales growth, efforts to find a vaccine for the deadly coronavirus spreading from China to countries around the world, and cost savings. Another suspected coronavirus case is under investigation in WA, Health The Wuhan coronavirus outbreak is a public health emergency of international concern, the head of the World Health Organization (WHO) has declared, but he warned governments not to impose travel #58 Chinas Dangerous Coronavirus Solution #58 Chinas Dangerous Coronavirus Solution Feb 3, 2020. The deadly coronavirus from Wuhan, China continues to spread around the world. But the Chinese Communist Party has a unique solution to dealing with the growing global pandemic outbreak. Coronavirus/COVID19 university official reps update thread list Exams in September? COVID19 Official TSR HQ Update Thread What would you be doing right now if it wasnt for Coronavirus? Now, the gcse and alevel exams are cancelled.. Edexcel exam cancellation Will I need to pay for my college next year because if coronavirus?

Add new comment