ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ศปถ.-สสส.-กปถ.-ศวปถ. ผนึกภาคีเครือข่ายภาครัฐ/เอกชน กว่า 30 องค์กร ประกาศจัดสัมมนาความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 “เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย” วันที่ 7-8 ส.ค. 62 ชี้กลุ่มผู้ใช้ มอเตอร์ไซค์ คนเดินเท้า จักรยาน สูญชีวิตสูงสุดร้อยละ 79 เชื่อการสัมมนาตอบโจทย์คนทำงานลดอุบัติเหตุ มุ่งแก้ปมร่วมกัน

วันที่ 10 ก.ค. 62 ที่กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพฯ นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เป็นประธานแถลงข่าว “สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 “เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย (Play Your Part and Share the Road)” สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก

นายชยพล ธิติศักดิ์

นายชยพล กล่าวว่า สถานการณ์ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี 2554-2560 พบผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนกว่า 52,690 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 79.18 เป็นกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีความเปราะบาง (VRUs) ได้แก่ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ คนเดินเท้า และผู้ใช้รถจักรยาน โดยผู้ใช้รถจักรยานยนต์เสียชีวิตมากที่สุดร้อยละ 88.55 คนเดินเท้าร้อยละ 10.20 และผู้ใช้รถจักรยานร้อยละ 1.25 ตามลำดับ สถานการณ์ดังกล่าวนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมหาศาล ซึ่งหนึ่งในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของรัฐบาล มีเป้าหมายลดอัตราเสียชีวิตตามแนวคิด “ทศวรรษแห่งการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนน” พ.ศ.2554-2563

และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึงจำเป็นต้องเร่งรัดและจัดให้มีการดำเนินการตามแนวทาง 5 เสาหลัก ได้แก่ การสร้างกลไกการบริหารจัดการด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความปลอดภัยด้านโครงสร้างถนนและสภาพแวดล้อมริมทาง การส่งเสริมให้เกิดการใช้ยานพาหนะที่ปลอดภัย การสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน และการช่วยเหลือ รักษาผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน”

นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) กล่าวว่า งานสัมมนาครั้งนี้เป็นเวทีนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ องค์ความรู้ นโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยมีโจทย์สำคัญคือกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนที่เปราะบาง โดยปรากฏเป็นข่าวดังหลายครั้ง เช่น กรณีนักเรียนสาววัย 15 ปี ถูกรถจักรยานยนต์ฝ่าไฟแดงชนขณะข้ามทางม้าลาย เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 62 และเสียชีวิตในเวลาต่อมา หรือล่าสุดกรณีนักศึกษาจบใหม่ ถูกรถจักรยานยนต์ชนขณะข้ามทางม้าลาย บริเวณแยกกรมโยธาและผังเมือง ถ.พระราม 9 เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 62 และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ทั้ง 2 กรณีสะท้อนให้เห็นถึงเงื่อนไขความเสี่ยงสำหรับคนเดินเท้า ที่ถึงแม้จะข้ามถนนบนทางม้าลาย แต่หากผู้ขับขี่ขาดวินัยจราจรก็อาจเกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งในงานนี้จะเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ได้ร่วมกันสร้างระบบความปลอดภัย (Safe System Approach) ที่ได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตบนถนนได้อย่างยั่งยืนในประเทศที่พัฒนาแล้ว

ด้าน นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ผลสำรวจกลุ่มตัวอย่างเด็กและเยาวชนอายุ 16-25 ปี ทั่วประเทศกว่า 1,200 พบว่าร้อยละ 97.5 ของเด็กและเยาวชนรับรู้ถึงผลกระทบของการไม่สวมหมวกนิรภัย แต่ไม่ตระหนักและไม่คิดว่ามีความจำเป็นต้องสวม โดยตัวเลขของการสวมหมวกนิรภัยเป็นประจำมีเพียงร้อยละ 27.2 และมีเหตุผลในการไม่สวมหมวกนิรภัยคือ “เดินทางระยะใกล้” ถึงร้อยละ 75.6 “ไม่สะดวกสบายในการใช้งาน” ร้อยละ 19.5 ทั้งนี้ ร้อยละ 5 เชื่อว่าอุบัติเหตุจะไม่เกิดขึ้นกับตัวเราเอง นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าเด็กและเยาวชนกว่าร้อยละ 26.2 เคยเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ และได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงร้อยละ 5.4 โดยได้รับบาดเจ็บหรือบาดเจ็บเล็กน้อยถึงร้อยละ 47.1 ทางสถาบันฯ จึงมีความคาดหวังว่าผลจากการสัมมนาครั้งนี้ จะเกิดเป็นเครื่องมือหรือกลไกใหม่ๆ ในการส่งเสริมให้กลุ่มเด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยเพื่อปกป้องชีวิตมากขึ้น

สำหรับงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 “เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย (Play Your Part and Share the Road)“ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 ส.ค. 62 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา มีภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน มากกว่า 30 องค์กร ตอบรับเข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจ โดยในช่วงพิธีเปิดการประชุมมีการปาฐกถาพิเศษโดยบุคคลสำคัญ อาทิ หัวข้อ “คมนาคมกับวิถีแห่งระบบความปลอดภัย” โดย รมว.คมนาคม, หัวข้อ “วัฒนธรรมความเสี่ยงและความปลอดภัยทางถนน” โดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผอ.สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ การปาฐกถานำหัวข้อ “มุ่งเสริมความปลอดภัยทางถนนให้เข้มแข็ง” โดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย PACTS, ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผจก. กองทุน สสส. และพบกับการบรรยายพิเศษจากผู้แทนองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน ทั้งในและต่างประเทศอีกหลายท่าน ติดตามรายละเอียดได้ทาง www.roadsafetythai.org