รพ.สต.บ้านคลองม่วงชวนหน่วยปฐมภูมิ สมัครร่วมประกวดใช้งานแอปฯ อสม.ออนไลน์ปี 3

Sun, 2019-07-21 09:20 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รพ.สต.บ้านคลองม่วง จ.กระบี่ ชวนหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีความพร้อม สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดการใช้งานแอปฯอสม.ออนไลน์ปีที่ 3 ชี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ รพ.สต. ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น

น.ส.ฐิตาพร มะลิเครือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านคลองม่วง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ หนึ่งในหน่วยบริการที่ใช้งานแอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ กล่าวถึงโครงการประกวดการใช้งานแอปฯอสม.ออนไลน์ ปีที่ 3 ซึ่งรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 2562 นี้ว่า อยากเชิญชวนให้ รพ.สต. หรือหน่วยบริการปฐมภูมิอื่นๆ ได้ลองเข้าร่วมประกวดในปีนี้ เนื่องจากการนำแอปฯ อสม.ออนไลน์มาใช้งาน จะช่วยทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

น.ส.ฐิตาพร ยกตัวอย่าง รพ.สต.บ้านคลองม่วง เมื่อก่อนมีเจ้าหน้าที่ 4 คน ดูแลพื้นที่ 2 หมู่บ้าน ประชากร 3,000 คน แต่ถ้ารวมประชากรแฝงแล้วจะมีประมาณ 5,000-6,000 คน ทำให้การลงเยี่ยมบ้านทำได้ไม่ครอบคลุม แต่เมื่อมีการนำแอปฯ อสม.ออนไลน์มาใช้งาน ก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความครอบคลุมในการเยี่ยมบ้านเพิ่มมากขึ้น

"เวลา อสม.ลงเยี่ยมบ้านต้องรายงานกลับมาให้ รพ.สต.รู้ เช่น ไปเยี่ยมมารดาหลังคลอดก็ถ่ายรูปเด็กและรูปแม่ส่งมาทางแอปฯให้ รพ.สต.ดู ไปเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังก็ถ่ายรูปให้ดู เจ้าหน้าที่ก็สามารถเปิดดูในแอปฯได้ มันรวดเร็ว ถ้าไม่ได้ใช้แอปฯมันก็เหมือนเขียนบรรยายในกระดาษ แต่ถ้าส่งมาเป็นรูปมันเป็นการบรรยายด้วยภาพ เห็นภาพได้ชัดกว่า จริงอยู่ที่ส่งรูปทางช่องทางอื่นก็ได้ เช่น ส่งทางไลน์ แต่ถ้าใช้ไลน์มันก็ต้องมานั่งหากันอีกเพราะมีเรื่องคุยกันในนั้นหลายเรื่อง แต่ถ้าใช้แอปฯ อสม.ออนไลน์ ก็ทำให้การติดต่อสื่อสารสะดวกกว่า ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มมากขึ้น" น.ส.ฐิตาพร กล่าว

นอกจากการส่งรายงานต่างๆแล้ว ประโยชน์ที่ได้รับอีกประการคือทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วและถูกต้อง เช่น กรณีที่ อสม.ลงเยี่ยมบ้านแล้วมีเรื่องไม่เข้าใจ ก็สามารถติดต่อสอบถามมาที่ รพ.สต.ได้ทันที และสามารถชี้แจงผู้ป่วยและญาติได้ ณ ตรงนั้นเลยเป็นต้น

อย่างไรก็ดี การนำแอปฯอสม.ออนไลน์มาใช้ในการทำงานก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมของแต่ละพื้นที่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุหรือฐานะทางเศรษฐกิจของ อสม. บางพื้นที่ลองนำไปใช้งานแล้วแต่ยังมีความไม่สะดวกเนื่องจาก อสม.อายุมากและต้องเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์เป็นสมาร์ทโฟน ทำให้ อสม.บางคนไม่ต้องการใช้งานแอปฯ ขณะที่ รพ.สต.บ้านคลองม่วงสามารถใช้งานแอปฯได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะ อสม.มีความรักในงาน มีความเป็นกันเอง เมื่อขอร้องให้เปลี่ยนโทรศัพท์ก็ยอมเปลี่ยนเพราะต้องการมีส่วนร่วมและมีความสะดวกในการทำงานมากขึ้น

นอกจากนี้ อีกเคล็ดลับหนึ่งที่ทำให้ รพ.สต.บ้านคลองม่วงสามารถทำให้ อสม.ใช้งานแอปฯได้ทุกคน เป็นเพราะมีการตกลงร่วมกันว่า อสม.ทุกคนต้องใช้และส่งรายงานทางแอปฯ จะไม่รับรายงานทางกระดาษ ถ้าใครไม่ใช้จะส่งรายงานไม่ได้ ถือขาดส่งรายงาน เสมือนเป็นการบังคับให้ใช้ไปในตัว

"ถ้าเราให้ อสม.สื่อสารผ่านแอปฯนี้ช่องทางเดียวก็จะทำให้ อสม. หันมาใช้งานได้เยอะ แต่ถ้าให้ยังให้ส่งรายงานแบบกระดาษหรือส่งแบบไหนก็ได้ เขาก็อาจจะไม่ใช้ก็ได้" น.ส.ฐิตาพร กล่าว

Add new comment