ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดสาธารณสุขทำหนังสือสั่งการถึง นพ.สสจ.ให้ รพ.ในสังกัดเตรียมพร้อมความปลอดภัยของสถานที่ และเตรียมพร้อมรับมือผู้ประสบเหตุ การเตรียมเลือด ยาเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ เอาไว้ รับมือเหตุระเบิดในกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการลอบวางระเบิดในหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ว่า ในส่วนของกรุงเทพฯ มีหน่วยงานที่ดูแลเฉพาะอยู่แล้ว แต่ในส่วนของกระทรวงก็ไม่ได้ประมาท วันนี้ (2 ส.ค.62) ตนจึงได้ทำหนังสือสั่งการถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เพื่อสั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับให้มีการเตรียมความพร้อม 2 ด้าน คือ 1. ความปลอดภัยของสถานที่ระมัดระวังคนแปลกหน้า ที่อาจจะมีพฤติกรรมแปลกๆ เข้ามาวางสิ่งของต้องสงสัยทิ้งเอาไว้ และ 2. การเตรียมความพร้อมรับมือผู้ประสบเหตุ การเตรียมเลือด ยาเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ เอาไว้

เมื่อถามว่าจำเป็นต้องสั่งการพิเศษในพื้นที่ท่องเที่ยวหรือพื้นที่เสี่ยงหรือไม่ นพ.สุขุม กล่าวว่า สั่งทุกพื้นที่ให้ดำเนินการในระดับเดียวกัน ไม่มีพื้นที่ไหนเป็นพิเศษ เราไม่ได้ประมาท หรือเน้นจุดไหน เราอยากดูแลให้ประชาชนมีความมั่นใจ โรงพยาบาลเป็นสถานที่ราชการ ที่ต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยอยู่แล้ว.