อันตราย! เด็กและเยาวชน 10-19 ปีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุกว่า 3 พันคน ร่วมขับเคลื่อนหาทางออก

Thu, 2019-08-08 15:48 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

 

 

รมช.สธ. ร่วมสักขีพยานประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนหลังพบเสียชีวิตปีละกว่า 3,526 คน

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวในพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์เพื่อการขับเคลื่อนความร่วมมือความปลอดภัยทางถนนสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 “เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย” ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ว่า จากสถิติข้อมูลปี 2560 พบว่าเด็กและเยาวชนที่มีอายุ 10 - 19 ปี เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเป็นจำนวน 3,526 คน และกลุ่มเหล่านี้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีอัตราการสวมหมวกนิรภัยเพียงร้อยละ 7 สำรับในปี 2561 มีผู้เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุจำนวน 20,169 คน ซึ่งเป็นข้อมูล จาก 3 หน่วยงาน คือกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด นับว่าเป็นการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นอนาคตของประเทศชาติที่สำคัญอย่างยิ่ง ทั้งๆ ที่การเสียชีวิตด้วยสาเหตุดังกล่าว สามารถป้องกันเพื่อมิให้เกิดการสูญเสียและผลกระทบติดตามออกมาได้

การให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยทางถนนสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน จึงได้เกิดความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคองค์กรสาธารณประโยชน์ ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน และสถานศึกษา ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ เพื่อการขับเคลื่อนความร่วมมือ ความปลอดภัยทางถนนสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยกำหนดมาตรการสำคัญ 3 ประการ คือ การมีทางเลือกในการเดินทาง โดยเฉพาะการจัดให้มีรถรับ-ส่งนักเรียนต้องมีมาตรฐานและความปลอดภัย การขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องกำหนดให้สวมหมวกนิรภัย ทุกครั้งที่มีการออกสตาร์รถและถือเป็น สิ่งสำคัญที่ควบคู่กับการขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ ลดการบาดเจ็บ และการเสียชีวิต ทั้งนี้ จะต้องส่งเสริมให้เด็กและเยาชนต้องสวมหมวกนิรภัย โดยไม่มองข้ามว่าเป็นเพียงการขับขี่เดินทางเพียงระยะสั้น ๆ ไม่ไกลจากสถานที่ที่จะไป หรือคิดว่าตนเองไม่ได้ขับขี่ออกสู่ ถนนใหญ่ รวมทั้ง มีความเร่งรีบจนลืมหรือไม่ได้สวมหมวกนิรภัย เรียกได้ว่าเป็นการใช้ชีวิตโดยประมาทอย่างรู้ไม่เท่าทัน

“กระทรวงสาธารณสุข ที่เป็น 1 ในผู้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ จะให้ความร่วมมือ ผลักดัน การนำข้อมูลสถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในกลุ่มเด็กและเยาวชน ไปกำหนดเป็นมาตรการสำคัญอีกส่วนหนึ่ง และหาแนวทางป้องกันอุบัติเหตุในระยะยาว” นายสาธิต กล่าว

Add new comment