หนุนยกระดับ อสม. เป็นหมอประจำบ้าน 100% และค่าป่วยการ 2,500 บ.เท่ากันทุกคน

Sat, 2019-08-10 11:35 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ชมรม อสม.หนุนนโยบายยกระดับเป็นหมอประจำบ้าน แต่ต้องยกระดับ อสม.ทั้ง 1.04 ล้านคน และต้องได้ค่าตอบแทนอย่างเสมอภาค 2,500 บาท/เดือน หากจะเพิ่มสูงกว่านี้ ต้องใช้หลักการงานแลกงเงิน การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ใช้ระบบ E-payment โอนตรง ไม่ต้องให้หัวหน้าส่วนราชการรับรองการจ่าย และขอให้ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนให้เสร็จภายในปีงบประมาณ 2563

นายไพฑูรย์ บุญอารักษ์

นายไพฑูรย์ บุญอารักษ์ ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า วันที่ 8 ส.ค. 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ได้ประชุมร่วมกับประธาน อสม.ระดับอำเภอ จาก 76 จังหวัด จำนวน 878 คน ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โดยมีการหารือถึงนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการยกระดับ อสม. เป็นหมอประจำบ้าน (อ่านข่าว ที่นี่) หมอประจำหมู่บ้าน และจะปรับเพิ่มค่าตอบแทน (ค่าป่วยการ) อสม. จาก 1,000 บาท เป็น 2,500 - 10,000 บาท/เดือน 

นายไพฑูรย์ กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติพร้อมให้การสนับสนุนนโยบายยกระดับ อสม. เป็นหมอประจำบ้าน หมอประจำหมู่บ้าน และการปรับเพิ่มค่าตอบแทน (ค่าป่วยการ) อสม. โดยการบริหารนโยบายปรับเพิ่มค่าตอบแทนเพื่อยกระดับนั้น จะต้องยึดหลักความเท่าเทียม ทั่วถึง เสมอภาค ไม่เป็นการสร้างความขัดแย้งเกลียดชังในกลุ่ม อสม. ทุกระดับโดยเฉพาะความขัดแย้งในระดับ รพ.สต. รวมทั้งให้ยกระดับ อสม. เป็นหมอประจำบ้านทั้ง 100% จำนวน 1.04 ล้านคน และให้ได้รับค่าตอบแทนโดยเสมอภาคในอัตรา 2,500 บาท/เดือน

นายไพฑูรย์ กล่าวอีกว่า เพื่อป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ในระดับ รพ.สต. หากจะปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนในอัตราที่สูงกว่า 2,500 บาท/เดือน เป็นอัตรา 5,000 บาท - 10,000 บาท/เดือน ให้เป็นการปรับเพิ่มอัตรานั้นแก่ อสม. ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด และหากจะพิจารณาให้ค่าตอบแทนเพิ่มในอัตราที่สูงกว่า 2,500 บาท ให้ใช้หลักการ "งานแลกเงิน" เท่านั้น ทั้งนี้ อสม. บุคคลนั้นต้องมีระดับสมรรถนะที่แสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่ราชการและประชาชน

ในส่วนของการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. นั้น ให้ใช้การรายงานผ่านทาง Application อสม.4.0 และการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ใช้ระบบ E-payment โอนตรงให้ อสม. ไม่ต้องให้หัวหน้าส่วนราชการ (สสอ./ผอ.รพ.สต.) รับรองการจ่าย แต่ให้ อสม. ผู้นั้นรับรองการรับเงินด้วยตนเองเหมือนการจ่ายเงินเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กล่าวคือไม่ต้องให้หัวหน้าส่วนราชการมาร่วมรับผิดในกรณีที่ อสม. บกพร่องต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ข้อสุดท้ายคือ ขอให้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการให้ อสม. ได้รับค่าตอบแทนในอัตราใหม่ (หมอประจำบ้าน) และปรับปรุงแก้ไขประกาศ หลักเกณฑ์ วิธี เงื่อนไข และสิทธิการรับเงินค่าตอบแทนของ อสม. ให้แล้วเสร็จและถือใช้ภายในปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562)

Comments

Submitted by Amm Kumaree on
ถ้าจะใช้ชื่อว่า "อาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม" ก็ควรใช้หลักการ อาสาสมัคร มากกว่่า การคำนึงถึงแต่เรื่องค่าตอบทนนะครับ....

Submitted by หลงทางเสียเวลา on
รัฐบาล พรรคการเมืองและนักการเมืองที่ผ่าน ๆ เกือบทุกยุคทุกสมัย พยายามเอาใจ อสม.โดยการเพิ่มค่่าตอบแทนจาก 500 บาทสมัย ปชป.เป็นรัฐบาล เป็น 700 บาท และ 1000 บาทในรัฐบาลที่ผ่าน ๆ มา และผมคิดว่าคงน่าจะต้องเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ ตามรอบการเลือกตั้ง ตามรอบการหาเสียงของนักการเมือง..... ต้องยอมรับว่า อสม.กว่า 1 ล้านคนเป็นมวลชนจัดตั้งที่เข้มแข็งของกระทรวงสาธารณสุข ใครหรือพรรคการเมืองพรรคใดได้ใจ อสม.ก็จะได้คะแนนเสียงเป็นกอบเป็นกำพอสมควร .... แต่ อสม.ส่วนใหญ่เขาทำงานแบบจิตอาสา รัฐบาลให้ค่าตอบแทน เพิ่มค่าตอบแทนเขาก็รับ เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์กับงานในหน้าที่ อสม.ได้มากขึ้น... แต่อสม.ส่วนใหญ่เขาก็มีวิจารณญาณ เห็นประโยชน์ของชุมชนของบ้านเมืองของประเทศชาติมากว่าประโยชน์ของตัวเองหรือพรรคการเมืองพรรคใด.... พรรคการเมืองที่ริเริ่มให้ค่าตอบแทน อสม.พรรคแรก ๆ จึงเกือบจะกลายเป็นพรรคต่ำสิบในปัจจุบัน.... อสม.จึงไม่ใช่จะเป็นหัวคะแนนจัดตั้งของใครหรือพรรคการเมืองพรรคใดแบบผูกขาดได้ตลอดไป แม้จะเพิ่มค่าตอบแทน อสม.เพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ก็ตาม.

Submitted by kummoonk on
เห็นด้วยครับ อสม.คืออาสาสมัคร ทำงานเพื่อสังคม ถือเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นสำคัญ การใช้ค่าตอบแทนมาเป็นตัวแปรให้ อสม.ทำงานมากขึ้น ไม่ได้ใจประชาชน ไม่ได้ใจ อสม. เป็นช่องทางให้คนที่ต้องการหาผลประโยชน์ คือค่าตอบแทนเข้ามาโดยไม่มีจิตใจรับใช้สังคมอย่างแท้จริง

Submitted by เกตพร สิงห์จู on
แต่มาตรฐานก็ไม่เท่ากันนะ ถ้าชุมชนที่มี อสม.ที่มีคุณภาพ ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับชุมชนของเค้า หลายชุมชนก็ยังคงทำไปเรื่อย คือแฝงไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นๆ ไม่ทำงานตามหน้าที่ ก็ถือเป็นความโชคไม่ดีของชุมชนไป คือขอแค่มี แต่ไร้ประโยชน์ เอาเปรียบกับ อสม.ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมอื่นๆ เกิดความเหลื่อมล้ำ กระทบด้านจิตใจได้เหมือนกัน

Add new comment