หนุนยกระดับ อสม. เป็นหมอประจำบ้าน 100% และค่าป่วยการ 2,500 บ.เท่ากันทุกคน

ชมรม อสม.หนุนนโยบายยกระดับเป็นหมอประจำบ้าน แต่ต้องยกระดับ อสม.ทั้ง 1.04 ล้านคน และต้องได้ค่าตอบแทนอย่างเสมอภาค 2,500 บาท/เดือน หากจะเพิ่มสูงกว่านี้ ต้องใช้หลักการงานแลกงเงิน การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ใช้ระบบ E-payment โอนตรง ไม่ต้องให้หัวหน้าส่วนราชการรับรองการจ่าย และขอให้ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนให้เสร็จภายในปีงบประมาณ 2563

นายไพฑูรย์ บุญอารักษ์

นายไพฑูรย์ บุญอารักษ์ ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า วันที่ 8 ส.ค. 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ได้ประชุมร่วมกับประธาน อสม.ระดับอำเภอ จาก 76 จังหวัด จำนวน 878 คน ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โดยมีการหารือถึงนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการยกระดับ อสม. เป็นหมอประจำบ้าน (อ่านข่าว ที่นี่) หมอประจำหมู่บ้าน และจะปรับเพิ่มค่าตอบแทน (ค่าป่วยการ) อสม. จาก 1,000 บาท เป็น 2,500 - 10,000 บาท/เดือน 

นายไพฑูรย์ กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติพร้อมให้การสนับสนุนนโยบายยกระดับ อสม. เป็นหมอประจำบ้าน หมอประจำหมู่บ้าน และการปรับเพิ่มค่าตอบแทน (ค่าป่วยการ) อสม. โดยการบริหารนโยบายปรับเพิ่มค่าตอบแทนเพื่อยกระดับนั้น จะต้องยึดหลักความเท่าเทียม ทั่วถึง เสมอภาค ไม่เป็นการสร้างความขัดแย้งเกลียดชังในกลุ่ม อสม. ทุกระดับโดยเฉพาะความขัดแย้งในระดับ รพ.สต. รวมทั้งให้ยกระดับ อสม. เป็นหมอประจำบ้านทั้ง 100% จำนวน 1.04 ล้านคน และให้ได้รับค่าตอบแทนโดยเสมอภาคในอัตรา 2,500 บาท/เดือน

นายไพฑูรย์ กล่าวอีกว่า เพื่อป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ในระดับ รพ.สต. หากจะปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนในอัตราที่สูงกว่า 2,500 บาท/เดือน เป็นอัตรา 5,000 บาท - 10,000 บาท/เดือน ให้เป็นการปรับเพิ่มอัตรานั้นแก่ อสม. ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด และหากจะพิจารณาให้ค่าตอบแทนเพิ่มในอัตราที่สูงกว่า 2,500 บาท ให้ใช้หลักการ "งานแลกเงิน" เท่านั้น ทั้งนี้ อสม. บุคคลนั้นต้องมีระดับสมรรถนะที่แสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่ราชการและประชาชน

ในส่วนของการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. นั้น ให้ใช้การรายงานผ่านทาง Application อสม.4.0 และการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ใช้ระบบ E-payment โอนตรงให้ อสม. ไม่ต้องให้หัวหน้าส่วนราชการ (สสอ./ผอ.รพ.สต.) รับรองการจ่าย แต่ให้ อสม. ผู้นั้นรับรองการรับเงินด้วยตนเองเหมือนการจ่ายเงินเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กล่าวคือไม่ต้องให้หัวหน้าส่วนราชการมาร่วมรับผิดในกรณีที่ อสม. บกพร่องต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ข้อสุดท้ายคือ ขอให้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการให้ อสม. ได้รับค่าตอบแทนในอัตราใหม่ (หมอประจำบ้าน) และปรับปรุงแก้ไขประกาศ หลักเกณฑ์ วิธี เงื่อนไข และสิทธิการรับเงินค่าตอบแทนของ อสม. ให้แล้วเสร็จและถือใช้ภายในปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562)

Comments

Amm Kumaree • 2019-08-10, 19:43
ถ้าจะใช้ชื่อว่า "อาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม" ก็ควรใช้หลักการ อาสาสมัคร มากกว่่า การคำนึงถึงแต่เรื่องค่าตอบทนนะครับ....
หลงทางเสียเวลา • 2019-08-11, 10:03
รัฐบาล พรรคการเมืองและนักการเมืองที่ผ่าน ๆ เกือบทุกยุคทุกสมัย พยายามเอาใจ อสม.โดยการเพิ่มค่่าตอบแทนจาก 500 บาทสมัย ปชป.เป็นรัฐบาล เป็น 700 บาท และ 1000 บาทในรัฐบาลที่ผ่าน ๆ มา และผมคิดว่าคงน่าจะต้องเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ ตามรอบการเลือกตั้ง ตามรอบการหาเสียงของนักการเมือง..... ต้องยอมรับว่า อสม.กว่า 1 ล้านคนเป็นมวลชนจัดตั้งที่เข้มแข็งของกระทรวงสาธารณสุข ใครหรือพรรคการเมืองพรรคใดได้ใจ อสม.ก็จะได้คะแนนเสียงเป็นกอบเป็นกำพอสมควร .... แต่ อสม.ส่วนใหญ่เขาทำงานแบบจิตอาสา รัฐบาลให้ค่าตอบแทน เพิ่มค่าตอบแทนเขาก็รับ เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์กับงานในหน้าที่ อสม.ได้มากขึ้น... แต่อสม.ส่วนใหญ่เขาก็มีวิจารณญาณ เห็นประโยชน์ของชุมชนของบ้านเมืองของประเทศชาติมากว่าประโยชน์ของตัวเองหรือพรรคการเมืองพรรคใด.... พรรคการเมืองที่ริเริ่มให้ค่าตอบแทน อสม.พรรคแรก ๆ จึงเกือบจะกลายเป็นพรรคต่ำสิบในปัจจุบัน.... อสม.จึงไม่ใช่จะเป็นหัวคะแนนจัดตั้งของใครหรือพรรคการเมืองพรรคใดแบบผูกขาดได้ตลอดไป แม้จะเพิ่มค่าตอบแทน อสม.เพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ก็ตาม.
เกตพร สิงห์จู • 2019-09-08, 16:41
แต่มาตรฐานก็ไม่เท่ากันนะ ถ้าชุมชนที่มี อสม.ที่มีคุณภาพ ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับชุมชนของเค้า หลายชุมชนก็ยังคงทำไปเรื่อย คือแฝงไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นๆ ไม่ทำงานตามหน้าที่ ก็ถือเป็นความโชคไม่ดีของชุมชนไป คือขอแค่มี แต่ไร้ประโยชน์ เอาเปรียบกับ อสม.ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมอื่นๆ เกิดความเหลื่อมล้ำ กระทบด้านจิตใจได้เหมือนกัน

ความคิดเห็นล่าสุด

กนกลดา ทองจํารูญ
3 ชั่วโมง 33 นาที ago
ชูเลิศ สีแสด
4 ชั่วโมง 56 นาที ago
Phawit Jitsabai
5 ชั่วโมง 23 นาที ago
กัญญนัท ริปันโน
9 ชั่วโมง 40 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กนกลดา ทองจํารูญ
3 ชั่วโมง 33 นาที ago
ชูเลิศ สีแสด
4 ชั่วโมง 56 นาที ago
Phawit Jitsabai
5 ชั่วโมง 23 นาที ago
กัญญนัท ริปันโน
9 ชั่วโมง 40 นาที ago
กลับด้านบน