ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ พาทัวร์คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทยฯ ยศเส 1 ใน 13 แห่งให้บริการกัญชาทางการแพทย์ เผยผู้ป่วยรับบริการได้ต้องผ่านการวินิจฉัยก่อน พร้อมมีระบบติดตามผู้ป่วยหลังการใช้

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ที่คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส ) ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดให้บริการการใช้สูตรตำรับกัญชาในการบำบัดรักษาโรค โดย นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า วันนี้ (2 ก.ย.) คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยเปิดบริการเป็นวันแรก เบื้องต้นจำนวน 13 แห่ง ในสถานบริการสุขภาพ 13 เขตสุขภาพ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลระดับอำเภอ ยกเว้นโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรีแห่งเดียวที่เป็นโรงพยาบาลระดับจังหวัด โรงพยาบาล 12 แห่งที่เหลือประกอบด้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่ โรงพยาบาลบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โรงพยาบาลหนองฉาง จ.อุทัยธานี โรงพยาบาลเสาไห้ จ.สระบุรี โรงพยาบาล ดอนตูม จ.นครปฐม โรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร โรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์ โรงพยาบาลพนา จ.อำนาจเจริญ โรงพยาบาลท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลป่าบอน จ.พัทลุง และโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กทม.

“สำหรับตำรับยาศุขไสยาสน์ ที่ทางองค์การเภสัชกรรม(อภ.) ได้ทำการส่งให้แก่โรงพยาบาลแพทย์แผนไทย ทั้ง 13 แห่งจำนวน 1,950 ซอง โรงพยาบาลละ 150 ซอง ซึ่งวันนี้ (2 ก.ย. ) มีเพียง 3 โรงพยาบาลที่สามารถจ่ายยาตำรับศุขไสยาสน์ได้ ได้แก่ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน ,โรงพยาบาลเสาไห้ จ. สระบุรี และโรงพยาบาลบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก. เนื่องจากความพร้อมของแต่ละโรงพยาบาลไม่เหมือนกัน” นพ.มรุต กล่าว

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวอีกว่า การจ่ายยาครั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เป็นสำคัญ เนื่องจากการรักษาคนไข้แต่ละคนไม่เหมือนกัน ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัย โดยผู้ป่วยต้องผ่านการคัดกรองด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน ไม่มี ค่าตับ ค่าไต เกินเกณฑ์มาตรฐานและ ไม่มีประวัติ การใช้สารเสพติด หรือ ป่วยจิตเวชมาก่อน โดยหากผู้ป่วยผ่านการตรวจและแพทย์เห็นว่าสมควรได้รับยาทางโรงพยาบาลก็จะจ่ายยาให้รับประทานทันที โดยยาตำรับศุขไสยาสน์นี้ มีลักษณะเป็นผงชงกับน้ำใช้ดื่ม จากนั้นติดตามอาการอีก 2 ชั่วโมง หากปลอดภัยไม่มีการแพ้กัญชาก็สามารถกลับบ้านได้ และได้รับยากัญชาตำรับศุขไสยาสน์ส่วนหนึ่งกลับบ้าน จะมากน้อยอยู่ที่ดุลยพินิจของแพทย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ายากัญชาที่จ่ายไปอยู่กับผู้ป่วยในซองยา จะมีการติดคิวอาร์โค้ด เพื่อให้ทราบว่าผู้ป่วยรับยาเป็นใคร ได้รับกี่ซอง เพื่อสะดวกกับการติดตาม นอกจากนี้ ยังจะมีการโทรศัพท์สอบถามติดตามประเมินผลทุก 7-14 วันอีกด้วย

นพ.มรุต กล่าวว่า ส่วนยากัญชา ตำรับน้ำมันอาจารย์เดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ ยังไม่สามารถแจกจ่ายประชาชนได้ เนื่องจากติดการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข คาดว่าจะพิจารณาเสร็จสิ้นใน อีก 1-2 สัปดาห์ข้างหน้า