เปิดตัว ‘พิพิธภัณฑ์กรมอนามัย’ ถ่ายทอดเรื่องราวสุขภาพ ตั้งแต่ท้องจนถึงสูงวัย

Sat, 2019-09-14 12:13 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัวพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ 100 ปีการสาธารณสุข ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 8 โซน ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมช.สธ.) เป็นประธานพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ภายใต้โครงการ 100 ปี การสาธารณสุข ณ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กรมอนามัย ว่า พิพิธภัณฑ์กรมอนามัยจัดตั้งขึ้นแล้วเสร็จในปี 2562 มีเนื้อที่ประมาณ 560 ตารางเมตร ตั้งอยู่ ณ อาคาร 3 ชั้น 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ สร้างเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการประวัติศาสตร์สุขภาพให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการ เพื่อเป็นการถ่ายทอดแนวคิดและความรู้จากรุ่นก่อนสู่คนรุ่นใหม่ รวมทั้งเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และสิ่งของที่มีความสำคัญด้านสุขภาพและการสาธารณสุข เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพให้สามารถเข้าถึง เข้าใจ ซักถามแลกเปลี่ยน ตัดสินใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจนนำไปสู่การบอกต่อได้ ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์ฯแห่งนี้ จะเป็นการสำรวจเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต

โดยจัดแบ่งออกเป็น 8 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 ร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับ Health Literacy และเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ โชนที่ 2 ร่วมย้อนเวลาสู่เหตุการณ์สำคัญในอดีตและบทบาทหน้าที่ของกรมอนามัย ตลอดศตวรรษ โซนที่ 3 Womb to World จุดเริ่มต้นของชีวิต ทำความเข้าใจ 1,000 วันแรกของชีวิตที่ช่วยให้ทารกและคุณแม่มีสุขอนามัยที่ดี โซนที่ 4 Newborn จากทารกสู่การเติบโตสมวัยกับพัฒนาการควรรู้ในด้านต่างๆ โซนที่ 5 Innocent รากฐานสู่การเติบโตเตรียมพร้อมเข้าสู่ช่วงวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย อารมณ์ และสังคม โซนที่ 6 Energy วัยหนุ่มสาวจนถึงวัยกลางคน ช่วงเวลาแห่งการค้นหาตัวตนและค้นพบความหมายของชีวิต โซนที่ 7 Wisdom การเข้าสู่วัยชราที่มาพร้อมปัญญาและเข้าสู่ช่วงสูงวัยที่แข็งแรงทั้งใจและกาย และโซนที่ 8 Peaceful จากไปอย่างเข้าใจ เตรียมตัวและใจให้พร้อมเมื่อถึงวันสุดท้ายของชีวิต

“ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. หรือหากสนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-590-4000 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

 

Add new comment