ศูนย์พิษวิทยารามาฯ เผยพบแนวโน้มผู้ผิดปกติจากการใช้กัญชามากขึ้น