“อนุทิน” ส่งมอบน้ำมันกัญชาสูตรอ.เดชา ล็อตแรกถึงมือหมอ ใน รพ. 22 แห่ง

Wed, 2019-09-25 14:22 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน(สูตรอาจารย์เดชา) ล๊อตแรก 5,000 ขวด ส่งถึงมือหมอโรงพยาบาลในโครงการวิจัย

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมว.สธ.) ประชุมทางไกลผ่านวิดิโอคอนเฟอเรนท์ มอบนโยบายการนำน้ำมันกัญชาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ในโครงการวิจัยติดตามลักษณะการใช้และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้น้ำมันกัญชาในทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตำรับหมอพื้นบ้าน(สูตรอาจารย์เดชา) กับโรงพยาบาล 22 แห่งในโครงการฯ พร้อมส่งมอบน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้านล็อตแรกให้แก่โรงพยาบาลศรีประจันต์ 5,000 ขวด โดยมีนพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์ เดชา ศิริภัทร คุณยืนยง โอภากุล คำอธิบาย คุณรสนา โตสิตระกูล และเครือข่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ขณะเดียวกัน นายอนุทิน ยังมอบใบรับรองหมอพื้นบ้านให้แก่อาจารย์เดชา ด้วย

นายอนุทิน กล่าวว่า ได้มอบให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทำโครงการวิจัยติดตามลักษณะการใช้และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้น้ำมันกัญชาในทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตำรับหมอพื้นบ้าน (สูตรอาจารย์เดชา )ซึ่งผลิตโดยกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยา ให้ดำเนินการผลิตน้ำมันกัญชา ขนาดบรรจุ 5 ซีซี เพื่อใช้ในโครงการวิจัยฯ 3,300 ลิตร จำนวน 660,000 ขวด ให้แก่โรงพยาบาลที่มีบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและเข้าร่วมในโครงการวิจัยฯ เบื้องต้นมีจำนวน 22 แห่ง

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า การวิจัยติดตามผลการดูแลผู้ป่วยที่ใช้น้ำมันกัญชาฯ สูตรอาจารย์เดชา ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในครั้งนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและวิจัยตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ เพราะได้รู้ผลของการรักษา ข้อดี หรือข้อเสียจากผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น โดยผู้ป่วยจะได้รับการตรวจประเมินค่าทำงานของ ตับ ไต คุณภาพชีวิต อาการไม่พึงประสงค์ ทั้งนี้ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาให้ได้ตำรับที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย เหมาะกับผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มโรคต่อไป

“ต้องขอบคุณอาจารย์เดชา ที่มีคุณูปการในการรักษาผู้ป่วยด้วยน้ำมันกัญชาตามตำรับการรักษาแผนพื้นบ้าน ท่านไม่หวงและได้มอบสูตรการทำสารสกัดกัญชาให้กับประชาชนคนไทยทุกคน ให้เป็นสมบัติของชาติผ่านกระทรวงสาธารณสุข ผลที่จะเกิดขึ้นจากนี้ให้เป็นตัวพิสูจน์ ทุกอย่างให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง ยึดความปลอดภัยต่อผู้ใช้เป็นหลัก คงต้องใช้เวลาหลังจากเปิดการรักษา ถ้าดีก็ทำต่อไม่ดีก็ยกเลิก”นายอนุทินกล่าว

สำหรับโรงพยาบาล 22 แห่ง ที่มีบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและร่วมในโครงการวิจัยฯ มีดังนี้ เขตสุขภาพที่1 รพร.เด่นชัย จ.แพร่ ,รพ.เถิน จ.ลำปาง เขตสุขภาพที่ 2 รพ.บางกระทุ่ม ,รพร.นครไทย จ.พิษณุโลก เขตสุขภาพที่ 3 รพ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ,รพ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เขตสุขภาพที่ 5 รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม,รพ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ,รพ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เขตสุขภาพที่ 6 รพ.เฉลิมพระเกียรติฯ จ.ระยอง เขตสุขภาพที่ 7 รพ.พล จ.ขอนแก่น เขตสุขภาพที่ 8 รพ.พระอาจารย์ฝั้นฯ,รพ.วานรนิวาส , รพร.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ,รพ.ห้วยเกิ้ง จ.อุดรธานี ,รพ.หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู เขตสุขภาพที่ 9 รพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เขตสุขภาพที่ 10 รพร.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ,รพ.พนา จ.อำนาจเจริญ เขตสุขภาพที่ 11 รพ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี เขตสุขภาพที่ 12 รพ.ป่าบอน จ.พัทลุง เขตสุขภาพที่ 13 รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

Add new comment