รพ.สมุทรปราการ เตรียมพร้อม ผู้ป่วยรับยาร้านยา 1 ต.ค. นี้

Sat, 2019-09-28 08:48 -- hfocus
Print this pagePrint this page

“เรวดี ที่ปรึกษา รมว.สธ.” ตรวจความพร้อม รพ.สมุทรปราการ เริ่ม “ผู้ป่วยรับยาร้านยา” 1 ตุลาคม นี้

นางสาวเรวดี รัศมิทัต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายเพื่อมุ่งลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยใช้กลไกร้านยาแผนปัจจุบันเข้ามาช่วยลดเวลาการรอคอยยาในโรงพยาบาล ทั้งช่วยเพิ่มความสะดวกในการรับยาให้กับผู้ป่วย โดยเมื่อวันที่ 26 ก.ย.ที่ผ่านมา ได้รับมอบหมายให้ตรวจเยี่ยมความพร้อมการดำเนินโครงการของโรงพยาบิ๊สมุทรปราการ และร้านขายยา Pure สาขาบิ๊กซีสมุทรปราการและบิ๊กซี สาขาสุขสวัสดิ์ เครือข่ายร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ

โรงพยาบาลสมุทรปราการเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ แต่ละวันมีผู้ป่วยนอกรับบริการจำนวนมากประมาณ 2,500 ราย/วัน เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยต้องรอรับบริการเป็นเวลานาน ที่ผ่านมาจึงได้พัฒนาสู่การเป็น สมาร์ท ฮอสปิทัล (Smart Hospital) และโครงการที่ให้ผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค คือ เบาหวาน ความดัน หอบหืด และจิตเวช รวมถึงโรคเรื้อรังที่ไม่ซับซ้อนรับยาใกล้บ้าน จะเป็นส่วนที่สนับสนุนเพื่อลดการลดคอยและความแออัดในโรงพยาบาลได้ ซึ่งโครงการนี้จะเริ่มในวันที่ 1 ตุลาคม นี้

นางสาวเรวดี กล่าวต่อว่า จากการตรวจเยี่ยมความพร้อมการดำเนินโครงการของ รพ.สมุทรปราการในวันนี้ ได้มีการจัดเตรียมระบบ มีการเชื่อมต่อกับร้านยาที่ร่วมเป็นเครือข่ายและได้มีการทำประชาสัมพันธ์ทั้งที่โรงพยาบาลและร้านยาเพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการทราบ โดยภายหลังจากดำเนินโครงการฯ ในระยะแรกแล้ว จะมีการประเมินผลการดำเนินโครงการเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

Add new comment