เจ้าพนักงานเวชสถิติ ร้องทุกข์ปลัด สธ. ถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

Sat, 2019-10-05 11:04 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เจ้าพนักงานเวชสถิติฯ รพ.ชุมชนแห่งหนึ่งใน จ.นครราชสีมา ร้องทุกข์ถึง ปลัด สธ. เผยถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ปิดล็อกห้อง ลบข้อมูลสแกนนิ้วมือ

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 นางสมพิศ รักแดน นายกสมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ทางสมาคมเวชสถิติฯ ได้ทำหนังสือถึง นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้แก่เจ้าพนักงานเวชสถิติในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา สืบเนื่องจากทางสมาคมฯ ได้รับการร้องทุกข์จากเจ้าพนักงานเวชสถิติรายหนึ่ง ซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานเวชระเบียน โดยทำงานมาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 แต่เจ้าพนักงานรายนี้ร้องเรียนว่า กลับถูกผู้บังคับบัญชา ซึ่งก็คือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน(รพช.) บังคับให้ลาออกจากงานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา

“เจ้าพนักงานรายนี้ร้องทุกข์ว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อีก เนื่องจากถูกกลั่นแกล้งปิดกั้นไม่ให้เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานตามหน้าที่ คือ ล็อกประตูห้องทำงาน และไม่สามารถสแกนลายนิ้วมือลงเวลางานได้ เนื่องจากถูกลบข้อมูลออกไป จนต้องเดินวนเวียนรอบๆ โรงพยาบาลชุมชนนั้นๆ ซึ่งทางสมาคมฯได้นำเรื่องนี้เข้ากรรมการฯ และมองว่า หากมีการประเมินไม่ผ่านงานหรืออย่างไรก็ตาม หรือทางเจ้าพนักงานมีความผิดอะไรก็ควรมีการตั้งคณะกรรมการสอบก่อน ไม่ใช่ใช้วิธีเช่นนี้ เนื่องจากกระทบต่อจิตใจอย่างมาก และการทำเช่นนี้อาจทำให้งานเวชสถิติของโรงพยาบาลเสียหาย” นางสมพิศ กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่าได้มีการสอบถามไปยังโรงพยาบาลชุมชนที่เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติแล้วหรือไม่ นางสมพิศ กล่าวว่า จากการพิจารณา ทางสมาคมฯ จะไม่ก้าวล่วงถึงผู้อำนวยการ เพียงแต่จะขอความเป็นธรรมผ่านปลัด สธ. เนื่องจากทางโรงพยาบาลชุมชนแห่งนั้น อยู่ในสังกัด สธ. ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง ทั้งนี้ อยากย้ำว่าตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ มีความสำคัญไม่แพ้วิชาชีพอื่นๆ เนื่องจากทำหน้าที่ด้านข้อมูลทุกอย่างของทางโรงพยาบาล เริ่มตั้งแต่เวชระเบียนของผู้ป่วย ข้อมูลของแผนกต่างๆ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนแปลงข้อมูลเพื่อส่งต่อไปยังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการเบิกงบประมาณ

นางสมพิศ กล่าวว่า ปัจจุบันทางกระทรวงสาธารณสุขก็ผลิตเจ้าพนักงานเวชสถิติเองปีละประมาณ 100 คน ซึ่งนักเรียนที่จบก็จะเป็นโควต้า หรือเรียกว่าเป็นนักเรียนทุนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆที่ส่งไป เมื่อจบแล้วก็ต้องมารายงานตัวที่ สสจ. จากนั้นทา งสสจ.ก็จะส่งไปยังโรงพยาบาลเพื่อทำงาน ดังนั้น แม้จะเป็นลูกจ้างชั่วคราว แต่ก็ถือว่ามีความสำคัญ

ด้าน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตนยังไม่ทราบ ไม่เห็นหนังสือร้องเรียนเรื่องดังกล่าว จึงยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้

Add new comment