รพ.นาวังชูโครงการต้นไม้ของลูกฯ แจกต้นไม้เด็กแรกเกิดให้เติบโตไปด้วยกัน

Sun, 2019-10-06 16:15 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รพ.นาวัง โชว์โครงการ "ต้นไม้ของลูก ปลูกป่าในใจคน" แจกต้นไม้เด็กแรกเกิดคนละต้น ให้เติบโตไปพร้อมกัน หวังสร้างความผูกพันระหว่างคนกับป่า

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 พญ.ยุวพร จิระวงศ์ประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.หนองบัวลำภู เปิดเผยว่า โรงพยาบาลได้จัดทำโครงการ "ต้นไม้ของลูก ปลูกป่าในใจคน" โดยมีที่มาจากความคิดที่ว่าสภาพสังคมในปัจจุบันทำให้วิถีชีวิตของคนอยู่ห่างไกลจากป่าโดยเฉพาะในเด็กรุ่นใหม่ๆ ทำอย่างไรจึงจะสามารถเพิ่มปริมาณป่าไม้ให้มากขึ้นได้ จึงนึกถึงพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่บอกว่าให้ปลูกป่าในใจคน และทำโครงการมอบต้นไม้ให้เด็กแรกเกิดทุกคนที่เกิดที่โรงพยาบาลนาวัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนต้นไม้และพื้นที่ป่า และสร้างความผูกพัน สร้างความตระหนักรู้แก่คนกับต้นไม้ผ่านเด็กที่เจริญเติบโตเป็นอนาคตของประเทศ

ทั้งนี้โครงการนี้ได้ดำเนินการมาแล้ว 3 ปี ในช่วงแรกได้ร่วมมือกับกลุ่มธนาคารต้นไม้ อ.นาวัง สนับสนุนต้นยางนาและต้นสัก ส่วนปี 2562 ได้รับการสนับสนุนต้นไม้จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยจะแจกกล้าไม้ยืนต้น อาทิ สัก ยางนา แดง ประดู่ ให้เด็กแรกเกิดคนละ 1 ต้น ป้ายชื่อ พร้อมรูปถ่ายของเด็กและครอบครัว จากนั้น เวลาเจ้าหน้าที่ลงเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามพัฒนาการเด็กก็จะไปเยี่ยมต้นไม้ด้วย เท่ากับได้ดูพัฒนาการเด็กไปพร้อมๆกับพัฒนาการของต้นไม้

"Key success คือต้องใส่ intervention ให้ถูกจังหวะ ช่วงแรกต้องใส่ไปที่ครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ไปยังเด็ก วันที่ไปเยี่ยมเด็กจะยังไม่สามารถรับรู้เรื่องเหล่านี้ได้ เราก็จะใส่ intervention ผ่านครอบครัวว่าต้นไม้นี้เป็นของเขา เราจะบอกว่าเขาเป็นสมบัติชิ้นแรกของกันและกัน มันจะรู้สึกดีมากเวลาไปเยี่ยมต้นไม้ พ่อแม่ก็จะอุ้มลูกถ่ายกับต้นไม้ที่เติบโตไปพร้อมๆกัน" พญ.ยุวพร กล่าว

ทั้งนี้ หลังจากทำโครงการมาได้ 3 ปีมีเด็กที่คลอดที่โรงพยาบาลจำนวน 296 ราย มีครอบครัวที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 287 ราย คิดเป็น 94% ปลูกแล้วต้นไม้รอดตาย 145 ต้นหรือ 54% ซึ่งหากปลูกแล้วต้นไม้ตายก็สามารถมาขอรับใหม่ได้ โดยปัจจุบันต้นไม้ที่ปลูกชุดแรกๆสูงประมาณ 2 เมตรแล้ว

พญ.ยุวพร กล่าวอีกว่า โรงพยาบาลจะทำโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆ และพยายามบอกเล่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เพื่อขยายผลให้เกิดแรงบันดาลใจในพื้นที่อื่นๆต่อไป

Add new comment