“อนุทิน” ลั่น อย. ต้องไม่ทำงานช้าจนมีปัญหา หวั่นอาจทำให้ศก.ถดถอย

Tue, 2019-10-08 19:25 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

รองนายกฯ และรมว.สธ.ตรวจเยี่ยม อย. ประกาศเป็นหน่วยงานสำคัญในการพัฒนา ศก.ของปท. เพราะทำหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติผลิตภัณฑ์สุขภาพ แต่ต้องดำเนินการรวดเร็ว อย่าล่าช้าจนเกิดปัญหา หากอนุมัติไม่ได้ต้องมีคำตอบ ย้ำมาดำรงตำแหน่งไม่มีเสียงแตก มุ่งให้ความสะดวกในการปฏิบัติราชการ

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมว.สธ.) กล่าวตอนหนึ่งระหว่างการตรวจเยี่ยมการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ว่า อย.เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ป่วย มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดังนั้นขอให้เร่งดำเนินการตามกระบวนการ ตามหลักเกณฑ์ กรอบของกฎหมาย และดำเนินการให้เร็วเพราะเมื่อมีการอนุมัติเร็ว ก็จะเกิดกระบวนการผลิต การจ้างงาน การค้าขาย

หากอย.ดำเนินการล่าช้าเมื่อมีปัญหา ปัญหาก็จะย้อนกลับมาที่ อย.ว่าทำให้เกิดความถดถอยของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามถ้าอันไหนที่ยังไม่สามารถอนุมัติได้ก็ต้องมีคำตอบ มีคำอธิบายและแนะนำกับผู้ประกอบการว่าเป็นเพราะอะไร ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรเป็นต้น ทั้งนี้ตนมีคนฝากให้เร่งรัดการขึ้นทะเบียนเข้ามามาก แต่ไม่คิดจะช่วย เพราะคิดว่าถ้าทำถูกต้องก็ไม่ต้องมาขอให้ช่วย และอย.ก็ไม่ได้จะไปกีดกัน

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ตนยินดีมากที่ได้เข้ามาทำงานในสถานที่ที่อยากทำ เข้ามาอยู่กับบุคลากรที่คุ้นเคย นโยบายต่างๆ ชัดเจนแล้วไม่ต้องพูดอะไรมาก ตอนนี้ตน ท่านปลัดกระทรวง และผู้บริหาร ต่างก็เล่นคอนเสิร์ตวงเดียวกัน ยังไม่มีเสียงแตก ซึ่งตนพยายามทำให้เกิดความสะดวกที่สุดในการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงที่ใหญ่มาก การทำงานอาจจะถูกใจ ไม่ถูกใจคนบ้าง แต่ขอทุกคนอย่าห่วง ขอให้ทำดีเอาไว้ ไม่มีหลุดรอดสายตา ตนคิดว่ารัฐบาลแบบนี้ดี เพราะต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกัน พรรคการเมืองต่างก็ให้เกียรติซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันเพื่อทำงานให้กับบ้านเมือง เพี้ยนไม่ได้ เพราะมีเสียงเกินครึ่งมาเพียงแค่ 6 เสียงเท่านั้น เพราะฉะนั้นต้องรักกัน ไว้ ต้องเอาใจกันไว้

 ท่านอย่าไปคิดว่านี่เป็นรัฐบาลอ่อนแอ ผมมองว่านี่เป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งมากเพราะว่าไม่มีใครคิดว่าใครใหญ่กว่าใคร สมัยก่อนมีพรรคเดียวซัดไปเกือบครึ่ง ฝากอะไรก็ต้องยอมเขาหมด ทำอะไรที่เราไม่ชอบก็ต้องยอม เพราะว่าครอบงำได้หมด วันนี้เป็นวันที่ทุกคนมีเสียง ผมก็รู้สึกว่าตัวเองสามารถพูดดังๆ ได้บ้าง และรู้สึกว่าเจ้านายคนนี้ฟังมากกว่าเจ้านายคนอื่น คือผู้บังคับบัญชา สมัยก่อนเป็นรัฐมนตรีจะพูดกับนายกรัฐมนตรีไม่ได้ ท่านไม่ฟังเพราะ 1. เป็นลูกพรรคท่าน 2.ท่านตั้งเรามา 3.ท่านกำหนดทุกอย่าง แต่เดี๋ยวนี้เราอยู่ด้วยกันแบบสหพรรค และถ้ามั่นใจว่าสิ่งที่เรานำเสนอเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ท่านจะฟังและตัดสินใจให้ หลายเรื่องท่านพิสูจน์มาแล้ว และให้ความสำคัญกับกระทรวงสาธารณสุขมากอันนี้ต้องขอชื่นชมท่านให้พวกเราฟัง ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาที่ไม่ได้อยู่ในพรรคการเมืองที่ผมสังกัด แต่ผมดูว่าท่านตั้งใจทำงาน 

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า เรื่องที่ประเทศไทยมีระบบสุขภาพเป็นอันดับ 6 ของโลกท่านพูด 3 บ้าน 8 บ้าน วันนี้ยังไม่เลิกพูด และมีความภูมิใจที่มีส่วนในการกำหนดบทบาทตั้งแต่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) บทบาทของกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายต่างๆ ที่ท่านพูดมา ถือว่าเป็นกระทรวงที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลให้มีอะไรดีดีบ้างท่ามกลางข่าวร้ายหลายอย่าง

Comments

Submitted by mission on
หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2552 ------ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีภารกิจเกี่ยวกับการปกป้องและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ซึ่งล้วนถือเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพและปลอดภัย มีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลทางวิชาการที่มีหลักฐานเชื่อถือได้และมีความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยและสมประโยชน์ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ ----- (1) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร กฎหมายว่าด้วยยา กฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ให้โทษ กฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง----- (2) พัฒนาระบบและกลไก เพื่อให้มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ------- (3) เฝ้าระวัง กำกับ และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการและการโฆษณารวมทั้งผลอันไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนมีการติดตามหรือเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ------ (4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล------ (5) ส่งเสริม และพัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และคุ้มค่า รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นมีการร้องเรียนเพื่อปกป้องสิทธิของตนได้------- (6) พัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่ายประชาคมสุขภาพ------- (7) พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อให้งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชน และผลประโยชน์ของประเทศชาติ------- (8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย-------- จากอำนาจหน้าที่ที่กล่าวมาข้างต้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายจำนวน 8 ฉบับ และอนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ อีกจำนวน 4 ฉบับ ได้แก่----- กฎหมาย - พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 - พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2518) ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2522) ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2528) และฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2530) - พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 - พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2544) และฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2551) - พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 - พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และแก้ไข้เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2528) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2530) และฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543) ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2545) ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560) และฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2562) - พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 - พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2543) และฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2550)------- อนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ - The Single Convention on Narcotic Drug 1961 - The Convention on Psychotropic Substance 1971 - The International Code of Marketing of Breast-milk Substitute 1981 - The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988--------- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการภายใต้กฎหมายทั้ง 8 ฉบับนี้ คณะกรรมการดังกล่าว ได้แก่ ------- -1. คณะกรรมการอาหาร -2. คณะกรรมการยา -3. คณะกรรมการเครื่องสำอาง -4. คณะกรรมการวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท -5. คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ -6. คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ -7. คณะกรรมการป้องกันการใช้สารระเหย------- นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาด้านยา อาหารและเคมีวัตถุ เป็นกลไกประสานงานกับหน่วยงานอื่น คณะกรรมการดังกล่าว ได้แก่ คณะกรรมการแห่งชาติทางด้านยา คณะกรรมการแห่งชาติด้านอาหาร คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางด้านเคมีวัตถุ การดำเนินงานควบคุมทางด้านต่างๆ จะต้องดำเนินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และมติของ คณะกรรมการตามกฏหมายดังกล่าวข้างต้น และเลขาธิการฯ รองเลขาธิการฯ เจ้าหน้าที่ของกองที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เภสัชกรกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของ กทม. ที่ อย. ได้มอบให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารตาม พรบ.อาหาร พ.ศ. 2522 เพื่อสามารถตรวจสอบดูแลคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารที่จำหน่ายในท้องตลาด และทำหน้าที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมติของคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น http://www.fda.moph.go.th/SitePages/Structure.aspx

Add new comment