ไทยอนุมัติเกณฑ์ประกันสุขภาพผู้สูงวัยต่างชาติ เริ่ม 31 ต.ค.62

Wed, 2019-10-09 19:03 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

รัฐบาลไทย เปิดระบบรองรับการทำประกันสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (1 ปี) นำร่องกลุ่มผู้สูงอายุชาวต่างชาติทุกรายที่พำนักระยะยาว (Long stay) ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ซื้อกรมธรรม์ทั้งในและต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ http://longstay.tgia.org เริ่มมีผลบังคับใช้ 31 ตุลาคมนี้

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562  ที่กระทรวงสาธารณสุข  นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงมหาดไทย พล.ต.ต.ณฐพล แสวงกิจ รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง นายสรยุทธ ชาสมบัติ รองอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และนายชยชัย แสงอินทร์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมแถลงข่าวการทำประกันสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (1 ปี) โดยมีนพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมงาน

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รัฐบาลไทยส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพระดับโลก (Medical Hub) ทำให้ชาวต่างชาติเข้ามารับบริการรักษาพยาบาลในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น จำเป็นต้องมีการคุ้มครองสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติ และ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 อนุมัติหลักการให้เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การทำประกันสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ1 ปี) ให้มีการซื้อประกันสุขภาพของไทยคุ้มครองตนเองตลอดระยะเวลาที่พำนักในราชอาณาจักร มีผลบังคับใช้และพร้อมเปิดระบบรองรับการทำประกันสุขภาพในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นำร่องในกลุ่มชาวต่างชาติผู้สูงอายุทุกรายที่เข้ามาพำนักระยะยาวในราชอาณาจักร (Long Stay) ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจประสบปัญหาสุขภาพให้ได้รับการคุ้มครองและดูแลตลอดระยะเวลาที่พำนักในราชอาณาจักรไทย ซึ่งข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการกงสุล พ.ศ. 2562 มีผู้มาขอรับการตรวจลงตราประเภทนี้ 80,950 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

นายสาธิต กล่าวต่อว่า การซื้อกรมธรรม์สามารถซื้อได้ทั้งในและต่างประเทศ แบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://longstay.tgia.org จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่า 40,000 บาท กรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 400,000 บาท ผู้ที่ซื้อประกันสุขภาพของบริษัทต่างประเทศ จะต้องมีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่าการทำประกันสุขภาพของไทยตามที่กำหนดไว้ ขณะนี้มีบริษัทประกันสุขภาพภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ 14 บริษัท โดยมอบให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดทำเว็บไซต์กลางหรือแอปพลิเคชันที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ เป็นจุดบริการข้อมูล (One Stop Service) เพื่อให้ข้อมูลอาทิ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติในการตรวจลงตรา รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ วิธีการทำประกันช่องทางการทำประกันสุขภาพ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Comments

Submitted by Michael Williams on
คุณไมเคิลมีประกันสุขภาพที่จ่ายรายปียอดกรมธรรม์เกือบ3ล้านแต่ทางimmigration บอกว่าต้องซื้อในไทยเพิ่มตามบริษัทที่กำหนดเท่านั้นแต่เปิดรายละเอียดทุกเวปก็บอกว่าถ้าซื้อจากต่างประเทศและกรมธรรม์ครอบคลุมก็ใช้ได้อยากทราบว่าเราจะติดต่อที่ไหนที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องคะ

Submitted by Jenny on
จรืงหรอค่ะว่า ตอนนี้คนต่างชาติที่จะเข้ามาในไทยต้องทำประกันสุขภาพ? ต้องทำทุนประกันขั้นต่ำเท่าไรค่ะ? แล้วถ้ามีของเดิมในประเทศที่อาศัยอยู่แล้วใช้ได้ไหมค่ะ?

Submitted by Kaj Lilja on
None of insurance company accepts the age over 75 years old. What shall I do,if I would like to extend my long stay visa ( 1 year) in Thailand ? Does the immigration will accept my application ?

Submitted by สันติ on
ตามประกาศที่ออกมากล่าวว่าถ้าใช้ประกันสุขภาพของต่างประเทศ ก็จะต้องถึงเกณฑ์ความคุ้มครองขั้นต่ำตามที่กำหนด แต่พอไปที่กรมการกงสุลที่ศูนย์ราชการเพื่อต่อวีซ่าเจ้าหน้าที่ปฎิเสธโดยบอกว่าต้องซื้อประกันสุขภาพจาก 14 บริษัทประกันภัยเท่านั้น นอกนั้นไม่สามารถต่อวีซ่าได้ ผมและแฟนใช้ประกันสุขภาพของต่างประเทศ มูลค่าการคุ้มครองถึง 7.5 ล้านบาท และใช้เข้ารับการตรวจรักษาปกติตามโรงพยาบาลชั้นนำของไทยตามอย่างไม่มีปัญหา กลับถูกปฎิเสธการต่อวีซ่า โดยโดนบังคับให้ไปซื้อประกันสุขภาพจากบริษัทประกัน 1 ใน 14 แห่ง แล้วซื้อมาก็ไม่ได้ใช้ เพราะความคุ้มครองยังสู้ของประกันสุขภาพปัจจุบันที่ใช้อยู่ไม่ได้ เจ้าหน้าที่ที่กองตรวจคนเข้าเมืองก็อ้างแต่กฏประกาศนี้โดยไม่ได้พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมเลย บอกว่าเป็นเพียงข้าราชการชั้นผู้น้อย ต้องทำตามระเบียบแบบหุ่นยนต์ ถามว่ามีการฮั้วเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มบริษัทประกัน 14 แห่งหรือเปล่า ผมมีประกันสุขภาพที่ดีมาก ๆ ในปัจจุบัน ทำไมผมต้องมาซื้อของที่ด้อยกว่าและไม่ได้ใช้ สยามเมืองยิ้ม เหมือนทำกันเป็นระบบ ต่างชาติยังอึ้งหาเหตุผลไม่ได้ ผมยังแก้ตัวแทนประเทศไทยไม่ได้เลย

Add new comment