เตรียมมอบรางวัลความปลอดภัยด้านยาดีเด่น 1 พ.ย.นี้ หวังกระตุ้นพัฒนา Drug Safety ใน รพ.

Sun, 2019-10-20 09:30 -- hfocus
Print this pagePrint this page

คณะกรรมการประกวดมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางเภสัชกรรมเตรียมคัดเลือกโรงพยาบาลที่มีผลการประเมินความปลอดภัยด้านยาดีเด่นในระดับประเทศสัปดาห์นี้ พร้อมเตรียมมอบโล่รางวัลทั้งระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาคและระดับประเทศ 1 พ.ย. 2562 หวังช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาลมากขึ้น

ภก.รศ.(พิเศษ) กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ ประธานกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ เปิดเผยว่า ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในหัวข้อ "เภสัชกรรมในอนาคต" ณ โรงแรมเซ็นทารา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. - 1 พ.ย. 2562 นี้ จะมีพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่โรงพยาบาลที่มีผลการประเมินความปลอดภัยด้านยาดีเด่นทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อเป็นกำลังใจแก่โรงพยาบาลที่ดำเนินงานในเรื่องนี้ได้ดี รวมทั้งกระตุ้นให้โรงพยาบาลตระหนักในเรื่องการสร้างความปลอดภัยด้านยาแก่ผู้ป่วย

ภก.รศ.(พิเศษ) กิตติ กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รณรงค์เรื่อง Patient Safety ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็ได้นำเรื่องนี้มาขับเคลื่อนเมื่อ 5 ปีก่อน ในส่วนของยาก็ได้มีการขับเคลื่อนเรื่อง Drug Safety หรือความปลอดภัยด้านยาแก่ผู้ป่วย โดยมีการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานเพื่อประเมินว่าแต่ละโรงพยาบาลมีสมรรถนะที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยของผู้ป่วยมากน้อยเพียงใด โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยระดับที่ 3 จะเป็นระดับที่ได้มาตรฐาน ส่วนระดับที่ 4 จะทำได้มากกว่ามาตรฐานในหลายประเด็น และระดับที่ 5 จะเป็นตัวอย่างที่ดีเรื่องยา เช่น ไม่เคยพบความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาที่มีความเสี่ยงสูงใน 2 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการร้องเรียนด้านยาใน 2 ปี เป็นต้น ส่วนระดับที่ 1 และ 2 อยู่ในกลุ่มที่มีสมรรถนะต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ภก.รศ.(พิเศษ) กิตติ กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้มีการส่งเสริมให้โรงพยาบาลดำเนินการปรับปรุงพัฒนาความปลอดภัยด้านยาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ได้จัดการประกวดมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางเภสัชกรรมขึ้นเป็นปีแรก โดยมีเกณฑ์ 13 เกณฑ์ เช่น ระบบจ่ายยาผู้ป่วยนอก ทางเภสัชกรผู้จ่ายยาเข้าถึงข้อมูลการวินิจฉัยผู้ป่วยหรือไม่ พบอุบัติการณ์เกี่ยวกับการจ่ายยาแล้วเกิดปัญหาที่ทำให้นอนโรงพยาบาลนานขึ้นหรือทำให้ผู้ป่วยมีอาการแย่ลงหรือไม่ มีการติดตามอาการไม่พึงประสงค์และป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้หรือไม่ การประเมินการสั่งใช้ยาถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ฯลฯ ซึ่งการคัดเลือกจะมีคณะกรรมการลงไปประเมินโรงพยาบาลว่าได้ค่าเฉลี่ยเท่าใด จากนั้นก็จะประเมินโรงพยาบาลที่มีความปลอดภัยด้านยาที่เด่นที่สุดในระดับจังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง เมื่อได้ระดับจังหวัดแล้วก็จะนำมาประเมินในระดับเขตอีกเขตละ 1 แห่ง แล้วนำโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินระดับเขตมาประเมินในระดับภาค ภาคละ 1 แห่ง แล้วจึงเข้าสู่การประเมินในระดับประเทศ

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ประเมินโรงพยาบาลที่มีผลการประเมินความปลอดภัยด้านยาดีเด่นในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาคเสร็จแล้ว ส่วนระดับประเทศคาดว่าจะประเมินแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ และจะมีการมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในวันที่ 1 พ.ย. 2562 ต่อไป

"วัตถุประสงค์การมอบรางวัลก็เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าโรงพยาบาลตระหนักในเรื่องการสร้างความปลอดภัยด้านยาแก่ผู้ป่วย ซึ่งพอมีเกณฑ์และมีผลประเมินที่ชัดเจน ทุกโรงพยาบาลก็จะรู้ตัวว่าจุดไหนที่ผ่าน จุดไหนไม่ผ่าน ตรงไหนดีไม่ดี จะได้ใช้เป็นเกณฑ์พัฒนาตัวเองต่อไป อีกประการคือสร้างขวัญกำลังใจว่าโรงพยาบาลไหนทำได้ดีเราก็ชื่นชมเขา ซึ่งโรงพยาบาลที่ทำได้ดีก็มีทั้งโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลอำเภอบางแห่ง"ภก.รศ.(พิเศษ) กิตติ กล่าว

ภก.รศ.(พิเศษ) กิตติ กล่าวทิ้งท้ายว่า การจัดประกวดในลักษณะนี้ ถ้าผลประเมินโรงพยาบาลออกมาดี ก็เท่ากับประชาชนมีหลักประกันเรื่องยา สามารถรับบริการแล้วไม่เกิดปัญหาจากการใช้ยา ผู้ป่วยปลอดภัย การรักษาได้ผลดี

ทั้งนี้ผลการประเมินเบื้องต้น ดังนี้ 

1.ระดับเขต ทั้ง 12 เขต ได้แก่

เขต 1 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย

เขต2 รพ.ศรีสังวรสุโขทัย จ. สุโขทัย

เขต 3 รพ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

เขต 4 รพ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

เขต 5 รพ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

เขต 6 รพ.ชลบุรี จ.ชลบุรี

เขต 7 รพ จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

เขต 8 รพร.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

เขต 9 รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์

เขต 10 รพ วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

เขต 11 รพ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

เขต 12 รพ.รามัญ จ.ยะลา

2.ระดับภาค ได้แก่

ภาคเหนือ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

ภาคอีสาน รพ.สุรินทร์

ภาคกลาง รพ.ชลบุรี

และ ภาคใต้ รพ.รามัน จังหวัดยะลา

Add new comment