‘รพ.สิชล’ ต้นแบบ รพ.พึ่งตนเอง เพิ่มรักษาโรคเฉพาะทางอำนวยความสะดวก สร้างรายได้

Thu, 2019-11-07 13:14 -- hfocus
Print this pagePrint this page

โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้นแบบโรงพยาบาลพึ่งพาตนเอง จัดบริการรักษาโรคเฉพาะทาง เตียงพิเศษหลายระดับสร้างรายได้เข้าโรงพยาบาล ลดภาระค่าเดินทาง ลดความแออัดโรงพยาบาลใหญ่

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน พร้อมกล่าวว่า ขอชื่นชมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสิชล ที่เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นต้นแบบของโรงพยาบาลที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถต่อยอดใช้พื้นที่ที่มีอยู่เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสะดวกสบาย (Comfortable hospital) และสร้างรายได้เข้าสู่โรงพยาบาล อาทิ บริการเตียงพิเศษหลายระดับเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ประมาณ 150 เตียง บริการห้องพักสำหรับญาติ ให้การรักษาในหลายกลุ่มโรคเฉพาะทาง อาทิ จักษุ ทันตกรรม รังสีวินิจฉัย เวชกรรมฟื้นฟู ไตเทียม แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาและลดความแออัด ของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ได้ เช่น ไปโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ที่มีระยะห่าง ประมาณ 74 กิโลเมตร ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาเดินทางกว่า 1 ชั่วโมง

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสิชล เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 300 เตียงให้บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแก่ประชาชนในเขตอำเภอสิชล และในเขตรอยต่ออำเภอขนอม อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอดอนสัก อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Comments

Submitted by ต้นแบบรพ.ทั่วไป... on
ผมและครอบครัวเคยไปร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศลหารายได้ของโรงพยาบาลสิชลเมื่อหลายปีมาแล้ว สมัยที่โรงพยาบาลสิชลยังมีฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอ ....... ได้เห็นความตั้งใจจริงของท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล คุณหมออารักษ์ วงศ์วรชาติ ในการที่จะพัฒนาโรงพยาบาลสิชลให้เจริญก้าวหน้าอย่างทุ่มเทในทุก ๆ ด้านอย่างจริงจัง เพื่อให้โรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอได้มีศักยภาพเป็นโรงพยาบาลทั่วไป เป็นที่พึ่งของประชาชนได้จริง ลดความแออัดยัดเยียดและรอคอยนานได้อย่างแท้จริง ไม่ต้องส่งต่อไปแออัดยัดเยียดกันที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดเพียงแห่งเดียว ....... ซึ่งก็ควรจะเป็นต้นแบบของกระทรวงสาธารณสุข ของรัฐบาล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะกำหนดนโยบายที่ชัดเจนที่จะพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนในอำเภอขนาดใหญ่ในทุกอำเภอทั่วประเทศ ที่มีประชากรในความรับผิดชอบตั้งแต่ 5 หมื่นคนขึ้นไป ให้มีศักยภาพเป็นโรงพยาบาลทั่วไปเช่นเดียวกับโรงพยาบาลสิชล ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 300 เตียง(อำเภอสิชลมีประชากรประมาณ 8 หมื่นกว่าคน) หรือ โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 200 เตียง (อำเภอตะกั่วป่ามีประชากรประมาณ 4 หมื่นกว่าคน)

Submitted by เรียน รมว.สธ. on
นโยบายในการแก้ปัญหาลดความแออัดและลดเวลาลารอคอยในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาลทั่วไปประจำจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ด้วยการพัฒนาศักยภาพและขยายโรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอขนาดใหญ่ต่าง ๆ ทั่วประเทศที่มีประชากรในอำเภอนั้น ๆ ตั้งแต่ 5 หมื่นคนขึ้นไป ให้มีศักยภาพเป็นโรงพยาบาลทั่วไป และสามารถหารายได้เลี้ยงตัวเองได้ อย่างโรงพยาบาลสิชล นครศรีธรรมราช นับเป็นต้นแบบของนโยบายการลดความแออัดและลดเวลารอคอยได้อย่างแท้จริง........ ฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขช่วยทำนโยบายนี้ให้เป็นจริงหน่อยครับ

Add new comment