สธ.แจ้ง ‘ชมรมเจ้าพนักงานเวชสถิติ’ ‘อนุทิน’ ทราบเรื่องแล้ว เร่งแก้ปัญหาไม่ได้บรรจุ ขรก.

Fri, 2019-11-15 21:42 -- hfocus
Print this pagePrint this page

“เลขาฯ รมว.สธ.” แจ้ง ชมรมเจ้าพนักงานเวชสถิติต้องการบรรจุ กรณีเรียกร้องบรรจุข้าราชการ จพ.เวชสถิติที่ตกค้าง 714 ราย ระบุ “อนุทิน” ทราบเรื่องแล้ว ได้มอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2562 นายฐานภพ อินมงคล แกนนำชมรมเจ้าพนักงานเวชสถิติต้องการบรรจุ ได้เข้ายื่นหนังสือที่สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นายกสภาสาธารณสุขชุมชน และพรรคพลังธรรมใหม่ เพื่อเรียกร้องให้ผลักดันการบรรจุเจ้าพนักงานเวชสถิติ (จพ.เวชสถิติ) ที่ได้รับผลกระทบจากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ปี 2560 ซึ่งให้มีการยุบ เลิกจ้าง และบรรจุเป็นข้าราชการ 100% โดยปัจจุบันมี จพ.เวชสถิติกว่า 714 รายที่ไม่ได้รับการบรรจุ นั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ได้มีหนังสือลงนามโดย นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ถึงนายฐานภพ ระบุว่า ตามที่ได้มีหนังสือเรียน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขอให้พิจารณาเพื่อความเป็นธรรมกรณีการยุบเลิก การบรรจุข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ และให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดย

1.ทบทวรมติการยุบเลิกตำแหน่งบรรจุข้าราชการของเจ้าพนักงานเวชสถิติ ร้อยละ 100 จูงใจให้มีบุคลากรด้านเวชสถิติช่วยปฏิบัติงานด้านเวชสถิติอย่างเพียงพอ

2.ดำเนินการบรรจุข้าราชการเจ้าพนักงานเวชสถิติ ทั้ง 714 ราย เป็นข้าราชการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรสาธารณสุข

ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบบริการสาธารณสุขและประชาชนผู้รับบริการด้านเวชสถิติ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนว่า เรียน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทราบแล้ว และได้มอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ลูกจ้าง จพ.เภสัชฯ-จพ.เวชสถิติ ยื่นหนังสือจี้ ก.พ.บรรจุเป็นข้าราชการ

Comments

Submitted by ยากมากครับ on
เป็นไปได้ยากมากครับ เพราะ .... (1.)นโยบายจำกัดกำลังคนภาครัฐของ คปร.และ กพ.ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้จะเปลี่ยนรัฐบาลมากี่ชุดกี่ระบอบแล้วก็ตาม จึงก่อให้เกิดเหตุการณ์น่าเวทนาอย่าง "นัดตรวจผู้ป่วย “นิ่วในไต” ข้ามปี" เมื่อไม่นานมานี้ https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_3000125 ........ ( 2.) กพ.และ คปร.คงมองแล้วว่า กระทรวงสาธารณสุขน่าจะมีทางเลือกอื่นคือโรงพยาบาลของรัฐในระบบองค์การมหาชน ที่มองโดยภาพรวมแล้วน่าจะดีกว่าระบบโรงพยาบาลในระบบราชการของ สธ. ดีกว่าการบรรจุบุคลากรทางการแพทย์ให้เป็นข้าราชการ สามารถพัฒนาโรงพยาบาลของรัฐให้มาตรฐานการให้บริการที่ดีใกล้เคียงกับโรงพยาบาลเอกชนได้ นั่นคือการแปรรูปโรงพยาบาลทางราชการของกระทรวงสาธารณสุข ของรัฐทั่วประเทศ ไปเป็นโรงพยาบาลองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวงสาธารณสุข เช่นที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร แต่กระทรวงสาธารณสุขยังไม่ยอมเลือกแนวทางนี้ในการแปรรูปโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนใหญ่ทั่วประเทศไปเป็นโรงพยาบาลองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวงสาธารณสุขเอง ... คปร.และกพ.และประชาชนทั่วไปอาจมองว่าเพราะรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขหวงอำนาจ ไม่อยากกระจายอำนาจ ไม่อยากสูญเสียอำนาจในการควบคุมโรงพยาบาลในระบบราชการของกระทรวงสาธารณสุข.... ฉะนั้นจึงเป็นการยากมาก ๆ ที่ท่าน รมว.สาธารณสุขหรือใครก็ตามจะสามารถขอตั้งอัตราตำแหน่งข้าราชการใหม่และได้รับอนุมัติจาก กพ.และ คปร. สำหรับใช้บรรจุข้าราชการใหม่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาเวชสถิติหรือสาขาวิชาชีพอื่นๆ ก็ตาม.

Add new comment