‘อนุทิน’ ยัน ผลักดันนโยบายเสรีกัญชาการแพทย์ต่อ ส่วนปลูกบ้านละ 6 ต้น ต้องรอ กม.ใหม่

Sat, 2019-11-30 09:28 -- hfocus
Print this pagePrint this page

“อนุทิน” เปิดเสวนา “ผ่าทางตัน การใช้กัญชาเสรีทางการแพทย์” ยืนยันจะผลักดันนโยบายเสรีกัญชาทางการแพทย์ต่อไป ส่วนการปลูกบ้านละ 6 ต้น ต้องรอกฎหมายใหม่ซึ่งยังอยู่ในสภา

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมเสวนาเรื่อง “ผ่าทางตัน การใช้กัญชาเสรีทางการแพทย์” โดยมีผู้สนใจจากเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับกัญชาทางการแพทย์เข้าร่วมประชุม

นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ผลักดัน “กัญชาเสรีทางการแพทย์” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย และคณาจารย์ทางการศึกษา ทำให้ได้ข้อมูลวิชาการ เกิดประโยชน์ทางการแพทย์ การรักษา และประชาชนทั่วไป ทำให้สารสกัดกัญชาไม่ได้อยู่ใต้ดินอีกต่อไป โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบผสมผสานแผนปัจจุบันและแผนไทยแล้วในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 110 แห่ง และคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 27 แห่งและกำลังขยายความครอบคลุมอย่างต่อเนื่อง มีแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร แพทย์แผนไทยที่ผ่านการอบรมการให้บริการกัญชาทางการแพทย์แล้วกว่า 6,000 คน การ “ปลดล็อคระดับการเข้าถึงกัญชาเสรี” ทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการใช้กัญชาในทางการแพทย์ และระยะต่อไปจะปรับการเข้าถึงกัญชาสู่ระดับชุมชน เพื่อให้ผู้ป่วยในชุมชนทุกรายมีสิทธิเข้าถึงกัญชาในการรักษาตนเองแบบวิถีชาวบ้าน

นอกจากนี้ เพื่อให้มั่นใจผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ที่มี 3 กลุ่ม ได้แก่ ยาสารสกัดกัญชาผลิตโดยองค์การเภสัชกรรมและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร น้ำมันกัญชาตำรับของหมอพื้นบ้าน และตำรับยากัญชาแผนไทย ผลิตโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะมีการตรวจสอบความปลอดภัยโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งยังมีความร่วมมือกับสถาบันการเกษตรแม่โจ้ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ และองค์การเภสัชกรรมปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ ซึ่งทำให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพมากขึ้น ปัจจุบันมีการอนุญาตพื้นที่ปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์และการศึกษาวิจัยแก่มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลและวิสาหกิจชุมชนแล้ว 9 แห่ง โดยมีสถาบันกัญชาทางการแพทย์ ประสานการทำงานและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสร้างความเข้าใจประชาชนว่าเป็นการใช้เสรีทางการแพทย์ ไม่ใช่การสันทนาการ ใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ได้ลงนามประกาศเรื่องกัญชง และแก้ไขกฎหมายกัญชาเพิ่มเติมเพื่อให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนสามารถปลูกกัญชาได้ โดยขออนุญาตกับ อย.ตามขั้นตอน ไม่จำเป็นต้องเป็นวิสาหกิจชุมชนอย่างเดียวที่จะปลูกร่วมกับหน่วยงานของรัฐ ขณะนี้ อยู่ระหว่างกฤษฎีกาให้ความเห็นก่อนนำเข้า ครม.และออกเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุข ส่วนการปลูกบ้านละ 6 ต้น ต้องรอกฎหมายใหม่ซึ่งยังอยู่ในสภา

“ยังยืนยันเจตนารมณ์ จะผลักดันนโยบายเสรีกัญชาทางการแพทย์ต่อไป เชื่อมั่นว่าสารสกัดกัญชามีประโยชน์ต่อมนุษยชาติ และการผลิตยาสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ จะสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ” นายอนุทิน กล่าว

Add new comment