สธ.ชี้ไม่บรรจุ ขรก.เภสัชกรจบใหม่ เป็นไปตามมติ ครม. เผยเตรียมทบทวนภาระงานแต่ละวิชาชีพใหม่

Tue, 2019-12-03 19:22 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ.เผยไม่บรรจุเภสัชกรใช้ทุนเป็นข้าราชการเป็นไปตามมติ ครม.ที่จำกัดอัตราข้าราชการ ส่วนเภสัชกรที่ปฏิบัติงานอยู่จะบรรจุตามตำแหน่งว่างจากการเกษียณ พร้อมเตรียมทบทวนค่าภาระงานแต่ละวิชาชีพใหม่ ด้านชมรมเภสัชกร รพ.ชุมชน ชี้เมื่อไม่มีตำแหน่งข้าราชการให้เภสัชกรจบใหม่ ควรมีให้เภสัชกรที่ทำงานมาแล้ว บางคนทำ 5-8 ปี ยังไม่ได้บรรจุ ค้างท่อ 450 คน

นพ.ณรงค์ สายวงศ์

วันที่ 3 ธ.ค.2562 นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีประกาศกระทรวงสาธารณสุขจะไม่บรรจุตำแหน่งข้าราชการวิชาชีพเภสัชกรที่เป็นนักเรียนทุนในปี 2563 ว่า เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.)ที่ผ่านมา ซึ่งมีการจำกัดอัตรากำลังข้าราชการ โดยในส่วนนี้ทางกระทรวงได้มีการพิจารณาตามขั้นตอน จนได้มีติว่า เภสัชกรที่เป็นนักเรียนทุนและจะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขก็จะไม่ได้เป็นข้าราชการนับตั้งแต่ปี 2563 แต่ในส่วนของกลุ่มเภสัชกรที่ปฏิบัติงานอยู่ก่อนหน้านั้น ก็จะมีการขยับตำแหน่งตามตำแหน่งที่เกษียณ อย่างไรก็ตาม ล่าสุดปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีคำสั่งให้ทบทวนค่า FTE หรือค่าภาระงานของแต่ละวิชาชีพใหม่ ว่า มีความจำเป็นในการปฏิบัติงานอย่างไร เพื่อนำมาพิจารณาและอาจได้ตำแหน่งเพิ่มเติมในส่วนของผู้ปฏิบัติงานเดิม

ภก.ปิยเชษฐ์ จตุเทน

ด้าน ภก.ปิยเชษฐ์ จตุเทน ประธานชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้ความเห็น ว่า จริง ๆ เข้าใจว่า การจำกัดกรอบอัตราตำแหน่งข้าราชการ สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) สมัยก่อน ทำให้กระทรวงสาธารณสุขต้องปฏิบัติตาม ซึ่งในส่วนนี้ตนมองว่า เมื่อไม่มีตำแหน่งข้าราชการให้น้องเภสัชกรที่จบใหม่ แต่ก็ควรมีตำแหน่งสำหรับเภสัชกรที่ปฏิบัติงานมาก่อนหน้านี้ ซึ่งทำงานมาแล้วตั้งแต่ 5-8 ปี จนบัดนี้ยังไม่ได้เป็นข้าราชการ หลายคนยังเป็นพนักงานกระทรวงฯ เป็นลูกจ้าง ซึ่งยังมีเหลืออยู่ถึง 450 คน เรียกว่ายังค้างท่ออยู่ หากเป็นไปได้อยากให้มีตำแหน่งให้กับกลุ่มที่ทำงานเดิมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

“ทราบมาว่า นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้มีการทบทวนค่า FTE ใหม่ เพราะของเดิมพิจารณาจากฐานข้อมูลเมื่อปี 2556 ซึ่งภาระงานตอนนั้น กับขณะนี้ไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม เดิมทีกระทรวงฯ จะจัดสรรตำแหน่งข้าราชการให้น้องเภสัชกรที่จบใหม่ หรือนักเรียนใช้ทุนปีละประมาณ 350 ตำแหน่ง ส่วนกลุ่มค้างท่อก็จะอีกกลุ่ม ดังนั้น ก็น่าจะพิจารณาเอา 350 ตำแหน่งที่เคยให้นักเรียนทุนมาให้กลุ่มค้างท่อแทน เพราะทราบว่า เดิมมีแผนจะจัดสรรให้จำนวน 60-70 ตำแหน่ง ซึ่งไม่เพียงพอ อย่างน้อยก็น่าจะ 350 ตำแหน่งจาก 450 ตำแหน่งที่ค้างท่ออยู่ก็ถือว่ายังดี” ภก.ปิยเชษฐ์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า กังวลหรือไม่ว่า เมื่อมีประกาศนี้ออกมาคนจะไม่อยากเรียนเภสัชกร ภก.ปิยเชษฐ์ กล่าวว่า ก็ต้องขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทาน เพราะหากผลิตมากเกินตลาดก็ต้องปรับตัว ไม่ใช่แค่วิชาชีพเภสัชกร วิชาชีพอื่น ๆ ก็ด้วย เท่าที่ทราบปีหน้าก็อาจไปจำกัดตำแหน่งวิชาชีพอื่นด้วย ซึ่งปัจจุบันสถาบันการศึกษาผลิตออกมาเยอะเพราะผลิตมาตั้งแต่ช่วงขาดแคลน และยิ่งปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น หลายวิชาชีพก็ต้องปรับตัวด้วย รวมไปถึงมีการใช้เอไอก็เข้ามาแทนที่ เราก็ต้องปรับตัวด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สธ.แจ้งคณะเภสัชฯ ปี 63 ไม่มีตำแหน่ง ขรก.บรรจุให้นักเรียนทุนเภสัช หากประสงค์ทำงานต่อ จะจ้างรูปแบบอื่นแทน

ชมรมเภสัชกร รพช.รับได้ กรณี สธ.ไม่บรรจุ ขรก.นักเรียนทุนเภสัช เหตุยังมีกลุ่มค้างท่อรอบรรจุอยู่

Comments

Submitted by มติครม.ของจริง on
มติ ครม.เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน......... 3.ขณะที่ตำแหน่งเภสัชกร ที่ สป.สธ.ขอไป 279 ตำแหน่งนั้น มติ คปร.ไม่อนุมัติ โดยให้เหตุผลว่า ที่ผ่านมา สป.สธ.ได้บริหารตำแหน่งว่างที่มีอยู่ โดยการยุบเลิกตำแหน่งพนักงานสาธารณสุขที่ว่าง รวมทั้งได้จ้างงานเภสัชกรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อรองรับนักศึกษาคู่สัญญาวิชาเภสัชศาสตร์ได้ โดยไม่มีอัตรากำลังตั้งใหม่ และปัจจุบัน สป.สธ.มีตำแหน่งว่าง รวมทั้งสิ้น 10,830 อัตรา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561) ดังนั้น จึงควรมีการวางแผนการกำหนดตำแหน่งว่างดังกล่าวนำมากำหนดเป็นตำแหน่งเภสัชกรตามความจำเป็น https://www.hfocus.org/comment/2579#comment-2579

Add new comment